ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Photo Feature» મહિલાઓએ આ કરવું-તે કરવું | These eight Indian Women Racers Can Nail A lot with racing

  'મહિલાઓએ આ કરવું-તે કરવું' કહેનારાઓને સણસણતો જવાબ, આ રહી દેશની ટોપ-8 Women Racers

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 30, 2018, 12:01 PM IST

  અહેવાલ વાંચ્યા પછી તમારે કદાચ કારમાંથી ઉતરીને રિક્ષામાં ઘરે જવું પડે તેવી સ્થિતિ બની શકે
  • સ્નેહા શર્મા
   +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સ્નેહા શર્મા

   નેશનલ ડેસ્ક: સામાન્ય રીતે સોશિયલ મીડિયા સહીતની જગ્યાઓએ મહિલાઓને ખરાબ driver તરીકે લોકો સંબોધન કરતા હોય છે. લોકોની માનસિકતા આ બાબતે ઇંડામાંથી મરઘાં નીકળવા જેવી કરવાની છે, કારણકે ગાડીના સ્ટીયરીંગ પાછળ હવે મહિલાઓ બાકાત રહી નથી. જો તમને લાગતું હોય કે મહિલાના કાર ચલાવતી વખતે તમે અનસેફ અનુભવી રહ્યા છો, તો આ અહેવાલ વાંચ્યા પછી તમારે કદાચ કારમાંથી ઉતરીને રિક્ષામાં ઘરે જવું પડે તેવી સ્થિતિ બની શકે.


   આવો અહેવાલમાં મળીએ એવી મહિલાઓને, જે માત્ર નેલ પોલિશ કે ડ્રેસના દેખાડા નહીં પણ સ્ટિયરિંગ અને વહીલ પર પોતાના હાથ અજમાવે છે. આ છે દેશની ટોપ 8 વિમેન રેસર્સ, જેમણે રાષ્ટ્રીય અને આંતર રાષ્ટ્રીય સ્તરે એવા રેકોર્ડ સેટ કર્યા છે કે જે આજથી પહેલા કદાચ પુરુષોએ પણ બનાવ્યા નથી કે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા પણ નથી.


   આગળ જાણો, કોણ છે દેશની એ ટોપ 8 મહિલા Racers? જેમણે મચાવી રાખી છે ધૂમ.....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: સામાન્ય રીતે સોશિયલ મીડિયા સહીતની જગ્યાઓએ મહિલાઓને ખરાબ driver તરીકે લોકો સંબોધન કરતા હોય છે. લોકોની માનસિકતા આ બાબતે ઇંડામાંથી મરઘાં નીકળવા જેવી કરવાની છે, કારણકે ગાડીના સ્ટીયરીંગ પાછળ હવે મહિલાઓ બાકાત રહી નથી. જો તમને લાગતું હોય કે મહિલાના કાર ચલાવતી વખતે તમે અનસેફ અનુભવી રહ્યા છો, તો આ અહેવાલ વાંચ્યા પછી તમારે કદાચ કારમાંથી ઉતરીને રિક્ષામાં ઘરે જવું પડે તેવી સ્થિતિ બની શકે.


   આવો અહેવાલમાં મળીએ એવી મહિલાઓને, જે માત્ર નેલ પોલિશ કે ડ્રેસના દેખાડા નહીં પણ સ્ટિયરિંગ અને વહીલ પર પોતાના હાથ અજમાવે છે. આ છે દેશની ટોપ 8 વિમેન રેસર્સ, જેમણે રાષ્ટ્રીય અને આંતર રાષ્ટ્રીય સ્તરે એવા રેકોર્ડ સેટ કર્યા છે કે જે આજથી પહેલા કદાચ પુરુષોએ પણ બનાવ્યા નથી કે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા પણ નથી.


   આગળ જાણો, કોણ છે દેશની એ ટોપ 8 મહિલા Racers? જેમણે મચાવી રાખી છે ધૂમ.....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: સામાન્ય રીતે સોશિયલ મીડિયા સહીતની જગ્યાઓએ મહિલાઓને ખરાબ driver તરીકે લોકો સંબોધન કરતા હોય છે. લોકોની માનસિકતા આ બાબતે ઇંડામાંથી મરઘાં નીકળવા જેવી કરવાની છે, કારણકે ગાડીના સ્ટીયરીંગ પાછળ હવે મહિલાઓ બાકાત રહી નથી. જો તમને લાગતું હોય કે મહિલાના કાર ચલાવતી વખતે તમે અનસેફ અનુભવી રહ્યા છો, તો આ અહેવાલ વાંચ્યા પછી તમારે કદાચ કારમાંથી ઉતરીને રિક્ષામાં ઘરે જવું પડે તેવી સ્થિતિ બની શકે.


   આવો અહેવાલમાં મળીએ એવી મહિલાઓને, જે માત્ર નેલ પોલિશ કે ડ્રેસના દેખાડા નહીં પણ સ્ટિયરિંગ અને વહીલ પર પોતાના હાથ અજમાવે છે. આ છે દેશની ટોપ 8 વિમેન રેસર્સ, જેમણે રાષ્ટ્રીય અને આંતર રાષ્ટ્રીય સ્તરે એવા રેકોર્ડ સેટ કર્યા છે કે જે આજથી પહેલા કદાચ પુરુષોએ પણ બનાવ્યા નથી કે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા પણ નથી.


   આગળ જાણો, કોણ છે દેશની એ ટોપ 8 મહિલા Racers? જેમણે મચાવી રાખી છે ધૂમ.....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: સામાન્ય રીતે સોશિયલ મીડિયા સહીતની જગ્યાઓએ મહિલાઓને ખરાબ driver તરીકે લોકો સંબોધન કરતા હોય છે. લોકોની માનસિકતા આ બાબતે ઇંડામાંથી મરઘાં નીકળવા જેવી કરવાની છે, કારણકે ગાડીના સ્ટીયરીંગ પાછળ હવે મહિલાઓ બાકાત રહી નથી. જો તમને લાગતું હોય કે મહિલાના કાર ચલાવતી વખતે તમે અનસેફ અનુભવી રહ્યા છો, તો આ અહેવાલ વાંચ્યા પછી તમારે કદાચ કારમાંથી ઉતરીને રિક્ષામાં ઘરે જવું પડે તેવી સ્થિતિ બની શકે.


   આવો અહેવાલમાં મળીએ એવી મહિલાઓને, જે માત્ર નેલ પોલિશ કે ડ્રેસના દેખાડા નહીં પણ સ્ટિયરિંગ અને વહીલ પર પોતાના હાથ અજમાવે છે. આ છે દેશની ટોપ 8 વિમેન રેસર્સ, જેમણે રાષ્ટ્રીય અને આંતર રાષ્ટ્રીય સ્તરે એવા રેકોર્ડ સેટ કર્યા છે કે જે આજથી પહેલા કદાચ પુરુષોએ પણ બનાવ્યા નથી કે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા પણ નથી.


   આગળ જાણો, કોણ છે દેશની એ ટોપ 8 મહિલા Racers? જેમણે મચાવી રાખી છે ધૂમ.....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: સામાન્ય રીતે સોશિયલ મીડિયા સહીતની જગ્યાઓએ મહિલાઓને ખરાબ driver તરીકે લોકો સંબોધન કરતા હોય છે. લોકોની માનસિકતા આ બાબતે ઇંડામાંથી મરઘાં નીકળવા જેવી કરવાની છે, કારણકે ગાડીના સ્ટીયરીંગ પાછળ હવે મહિલાઓ બાકાત રહી નથી. જો તમને લાગતું હોય કે મહિલાના કાર ચલાવતી વખતે તમે અનસેફ અનુભવી રહ્યા છો, તો આ અહેવાલ વાંચ્યા પછી તમારે કદાચ કારમાંથી ઉતરીને રિક્ષામાં ઘરે જવું પડે તેવી સ્થિતિ બની શકે.


   આવો અહેવાલમાં મળીએ એવી મહિલાઓને, જે માત્ર નેલ પોલિશ કે ડ્રેસના દેખાડા નહીં પણ સ્ટિયરિંગ અને વહીલ પર પોતાના હાથ અજમાવે છે. આ છે દેશની ટોપ 8 વિમેન રેસર્સ, જેમણે રાષ્ટ્રીય અને આંતર રાષ્ટ્રીય સ્તરે એવા રેકોર્ડ સેટ કર્યા છે કે જે આજથી પહેલા કદાચ પુરુષોએ પણ બનાવ્યા નથી કે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા પણ નથી.


   આગળ જાણો, કોણ છે દેશની એ ટોપ 8 મહિલા Racers? જેમણે મચાવી રાખી છે ધૂમ.....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: સામાન્ય રીતે સોશિયલ મીડિયા સહીતની જગ્યાઓએ મહિલાઓને ખરાબ driver તરીકે લોકો સંબોધન કરતા હોય છે. લોકોની માનસિકતા આ બાબતે ઇંડામાંથી મરઘાં નીકળવા જેવી કરવાની છે, કારણકે ગાડીના સ્ટીયરીંગ પાછળ હવે મહિલાઓ બાકાત રહી નથી. જો તમને લાગતું હોય કે મહિલાના કાર ચલાવતી વખતે તમે અનસેફ અનુભવી રહ્યા છો, તો આ અહેવાલ વાંચ્યા પછી તમારે કદાચ કારમાંથી ઉતરીને રિક્ષામાં ઘરે જવું પડે તેવી સ્થિતિ બની શકે.


   આવો અહેવાલમાં મળીએ એવી મહિલાઓને, જે માત્ર નેલ પોલિશ કે ડ્રેસના દેખાડા નહીં પણ સ્ટિયરિંગ અને વહીલ પર પોતાના હાથ અજમાવે છે. આ છે દેશની ટોપ 8 વિમેન રેસર્સ, જેમણે રાષ્ટ્રીય અને આંતર રાષ્ટ્રીય સ્તરે એવા રેકોર્ડ સેટ કર્યા છે કે જે આજથી પહેલા કદાચ પુરુષોએ પણ બનાવ્યા નથી કે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા પણ નથી.


   આગળ જાણો, કોણ છે દેશની એ ટોપ 8 મહિલા Racers? જેમણે મચાવી રાખી છે ધૂમ.....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: સામાન્ય રીતે સોશિયલ મીડિયા સહીતની જગ્યાઓએ મહિલાઓને ખરાબ driver તરીકે લોકો સંબોધન કરતા હોય છે. લોકોની માનસિકતા આ બાબતે ઇંડામાંથી મરઘાં નીકળવા જેવી કરવાની છે, કારણકે ગાડીના સ્ટીયરીંગ પાછળ હવે મહિલાઓ બાકાત રહી નથી. જો તમને લાગતું હોય કે મહિલાના કાર ચલાવતી વખતે તમે અનસેફ અનુભવી રહ્યા છો, તો આ અહેવાલ વાંચ્યા પછી તમારે કદાચ કારમાંથી ઉતરીને રિક્ષામાં ઘરે જવું પડે તેવી સ્થિતિ બની શકે.


   આવો અહેવાલમાં મળીએ એવી મહિલાઓને, જે માત્ર નેલ પોલિશ કે ડ્રેસના દેખાડા નહીં પણ સ્ટિયરિંગ અને વહીલ પર પોતાના હાથ અજમાવે છે. આ છે દેશની ટોપ 8 વિમેન રેસર્સ, જેમણે રાષ્ટ્રીય અને આંતર રાષ્ટ્રીય સ્તરે એવા રેકોર્ડ સેટ કર્યા છે કે જે આજથી પહેલા કદાચ પુરુષોએ પણ બનાવ્યા નથી કે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા પણ નથી.


   આગળ જાણો, કોણ છે દેશની એ ટોપ 8 મહિલા Racers? જેમણે મચાવી રાખી છે ધૂમ.....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: સામાન્ય રીતે સોશિયલ મીડિયા સહીતની જગ્યાઓએ મહિલાઓને ખરાબ driver તરીકે લોકો સંબોધન કરતા હોય છે. લોકોની માનસિકતા આ બાબતે ઇંડામાંથી મરઘાં નીકળવા જેવી કરવાની છે, કારણકે ગાડીના સ્ટીયરીંગ પાછળ હવે મહિલાઓ બાકાત રહી નથી. જો તમને લાગતું હોય કે મહિલાના કાર ચલાવતી વખતે તમે અનસેફ અનુભવી રહ્યા છો, તો આ અહેવાલ વાંચ્યા પછી તમારે કદાચ કારમાંથી ઉતરીને રિક્ષામાં ઘરે જવું પડે તેવી સ્થિતિ બની શકે.


   આવો અહેવાલમાં મળીએ એવી મહિલાઓને, જે માત્ર નેલ પોલિશ કે ડ્રેસના દેખાડા નહીં પણ સ્ટિયરિંગ અને વહીલ પર પોતાના હાથ અજમાવે છે. આ છે દેશની ટોપ 8 વિમેન રેસર્સ, જેમણે રાષ્ટ્રીય અને આંતર રાષ્ટ્રીય સ્તરે એવા રેકોર્ડ સેટ કર્યા છે કે જે આજથી પહેલા કદાચ પુરુષોએ પણ બનાવ્યા નથી કે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા પણ નથી.


   આગળ જાણો, કોણ છે દેશની એ ટોપ 8 મહિલા Racers? જેમણે મચાવી રાખી છે ધૂમ.....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: મહિલાઓએ આ કરવું-તે કરવું | These eight Indian Women Racers Can Nail A lot with racing
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top