ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Bhaskar Gyan» મૈસૂર સિલ્કથી લઈને ચંદનના લાકડા સુધી | These are world famous things made in Karnataka

  મૈસૂર સિલ્કથી લઈને ચંદનના લાકડા સુધી, હાથ-બનાવટની આ વસ્તુઓ માટે દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે કર્ણાટક

  divyabhaskar.com | Last Modified - May 15, 2018, 11:41 AM IST

  અમે તમને આ અહેવાલ સાથે બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે કયા ખાસ ઉત્પાદન છે જે કર્ણાટક માટે એક્સક્લુઝિવ છે
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: ભોજન હોય કે નાહવાનો સાબુ, કર્ણાટકની હાથ-બનાવટની આ વસ્તુઓ અન્ય પ્રદેશોમાં રહેતા લોકોના જીવન માટે ખુબ કામની છે. અમે તમને આ અહેવાલ સાથે બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે કયા ખાસ ઉત્પાદન છે જે કર્ણાટક માટે એક્સક્લુઝિવ છે. ભારતના દક્ષિણમાં સ્થિત રાજ્ય છે કર્ણાટક, જે પોતાની સુંદરતા અને ખાસ ઉત્પાદનો માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે...

   1. મૈસૂર સિલ્ક - મૈસૂર સિલ્કની સાડીઓ કોને પસંદ નથી આવતી. અસલી સિલ્ક પર અસલી સોનાની જરીથી કરવામાં આવતી કળા સાચે જ સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. આ સાડીઓ ફેક્ટરીઓમાં વણવામાં આવે છે અને દેશ-વિદેશમાં મોટા ઠાઠથી પહેરવામાં આવે છે.


   આગળ જાણો, ચંદન અને મેંગ્લોરી ખાણી-પીણી સહિત કેવી-કેવી વસ્તુઓ દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે?....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: ભોજન હોય કે નાહવાનો સાબુ, કર્ણાટકની હાથ-બનાવટની આ વસ્તુઓ અન્ય પ્રદેશોમાં રહેતા લોકોના જીવન માટે ખુબ કામની છે. અમે તમને આ અહેવાલ સાથે બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે કયા ખાસ ઉત્પાદન છે જે કર્ણાટક માટે એક્સક્લુઝિવ છે. ભારતના દક્ષિણમાં સ્થિત રાજ્ય છે કર્ણાટક, જે પોતાની સુંદરતા અને ખાસ ઉત્પાદનો માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે...

   1. મૈસૂર સિલ્ક - મૈસૂર સિલ્કની સાડીઓ કોને પસંદ નથી આવતી. અસલી સિલ્ક પર અસલી સોનાની જરીથી કરવામાં આવતી કળા સાચે જ સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. આ સાડીઓ ફેક્ટરીઓમાં વણવામાં આવે છે અને દેશ-વિદેશમાં મોટા ઠાઠથી પહેરવામાં આવે છે.


   આગળ જાણો, ચંદન અને મેંગ્લોરી ખાણી-પીણી સહિત કેવી-કેવી વસ્તુઓ દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે?....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: ભોજન હોય કે નાહવાનો સાબુ, કર્ણાટકની હાથ-બનાવટની આ વસ્તુઓ અન્ય પ્રદેશોમાં રહેતા લોકોના જીવન માટે ખુબ કામની છે. અમે તમને આ અહેવાલ સાથે બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે કયા ખાસ ઉત્પાદન છે જે કર્ણાટક માટે એક્સક્લુઝિવ છે. ભારતના દક્ષિણમાં સ્થિત રાજ્ય છે કર્ણાટક, જે પોતાની સુંદરતા અને ખાસ ઉત્પાદનો માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે...

   1. મૈસૂર સિલ્ક - મૈસૂર સિલ્કની સાડીઓ કોને પસંદ નથી આવતી. અસલી સિલ્ક પર અસલી સોનાની જરીથી કરવામાં આવતી કળા સાચે જ સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. આ સાડીઓ ફેક્ટરીઓમાં વણવામાં આવે છે અને દેશ-વિદેશમાં મોટા ઠાઠથી પહેરવામાં આવે છે.


   આગળ જાણો, ચંદન અને મેંગ્લોરી ખાણી-પીણી સહિત કેવી-કેવી વસ્તુઓ દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે?....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: ભોજન હોય કે નાહવાનો સાબુ, કર્ણાટકની હાથ-બનાવટની આ વસ્તુઓ અન્ય પ્રદેશોમાં રહેતા લોકોના જીવન માટે ખુબ કામની છે. અમે તમને આ અહેવાલ સાથે બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે કયા ખાસ ઉત્પાદન છે જે કર્ણાટક માટે એક્સક્લુઝિવ છે. ભારતના દક્ષિણમાં સ્થિત રાજ્ય છે કર્ણાટક, જે પોતાની સુંદરતા અને ખાસ ઉત્પાદનો માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે...

   1. મૈસૂર સિલ્ક - મૈસૂર સિલ્કની સાડીઓ કોને પસંદ નથી આવતી. અસલી સિલ્ક પર અસલી સોનાની જરીથી કરવામાં આવતી કળા સાચે જ સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. આ સાડીઓ ફેક્ટરીઓમાં વણવામાં આવે છે અને દેશ-વિદેશમાં મોટા ઠાઠથી પહેરવામાં આવે છે.


   આગળ જાણો, ચંદન અને મેંગ્લોરી ખાણી-પીણી સહિત કેવી-કેવી વસ્તુઓ દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે?....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: ભોજન હોય કે નાહવાનો સાબુ, કર્ણાટકની હાથ-બનાવટની આ વસ્તુઓ અન્ય પ્રદેશોમાં રહેતા લોકોના જીવન માટે ખુબ કામની છે. અમે તમને આ અહેવાલ સાથે બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે કયા ખાસ ઉત્પાદન છે જે કર્ણાટક માટે એક્સક્લુઝિવ છે. ભારતના દક્ષિણમાં સ્થિત રાજ્ય છે કર્ણાટક, જે પોતાની સુંદરતા અને ખાસ ઉત્પાદનો માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે...

   1. મૈસૂર સિલ્ક - મૈસૂર સિલ્કની સાડીઓ કોને પસંદ નથી આવતી. અસલી સિલ્ક પર અસલી સોનાની જરીથી કરવામાં આવતી કળા સાચે જ સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. આ સાડીઓ ફેક્ટરીઓમાં વણવામાં આવે છે અને દેશ-વિદેશમાં મોટા ઠાઠથી પહેરવામાં આવે છે.


   આગળ જાણો, ચંદન અને મેંગ્લોરી ખાણી-પીણી સહિત કેવી-કેવી વસ્તુઓ દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે?....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: ભોજન હોય કે નાહવાનો સાબુ, કર્ણાટકની હાથ-બનાવટની આ વસ્તુઓ અન્ય પ્રદેશોમાં રહેતા લોકોના જીવન માટે ખુબ કામની છે. અમે તમને આ અહેવાલ સાથે બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે કયા ખાસ ઉત્પાદન છે જે કર્ણાટક માટે એક્સક્લુઝિવ છે. ભારતના દક્ષિણમાં સ્થિત રાજ્ય છે કર્ણાટક, જે પોતાની સુંદરતા અને ખાસ ઉત્પાદનો માટે ખુબ જ પ્રખ્યાત છે...

   1. મૈસૂર સિલ્ક - મૈસૂર સિલ્કની સાડીઓ કોને પસંદ નથી આવતી. અસલી સિલ્ક પર અસલી સોનાની જરીથી કરવામાં આવતી કળા સાચે જ સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. આ સાડીઓ ફેક્ટરીઓમાં વણવામાં આવે છે અને દેશ-વિદેશમાં મોટા ઠાઠથી પહેરવામાં આવે છે.


   આગળ જાણો, ચંદન અને મેંગ્લોરી ખાણી-પીણી સહિત કેવી-કેવી વસ્તુઓ દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે?....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Bhaskar Gyan Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: મૈસૂર સિલ્કથી લઈને ચંદનના લાકડા સુધી | These are world famous things made in Karnataka
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top