ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Photo Feature» See photos of Color festival Holi Celebration in Pushkar

  દેશમાં અહી વિદેશીઓ રમે છે કપડાફાડ હોળી, અનોખી હોય છે આ સ્પર્ધા

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 27, 2018, 04:33 PM IST

  જમીનથી ઉપર એક દોરડા પર ફાટેલા કપડા ફેંકવામાં આવે છે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ દેશમાં વિવિધ શહેરોમાં વિવિધ પદ્ધતિએ હોળી પરંપરા મનાવવામાં આવે છે. પરંપરાગત હોળીની સાથે ડીઝે પાર્ટી, ભાંગ અને અન્ય વસ્તુઓ પણ સામેલ થઈ ગઈ છે. આજે અમે તમારી સમક્ષ દેશના જુદા-જુદા સ્થળે થતા હોળી સેલિબ્રેશનની વિવિધ પદ્ધતિઓ અંગે જણાવી રહ્યું છે.

   પુષ્કરમાં રમાય છે કપડાફાડ હોળી

   - રાજસ્થાનની તીર્થનગરી પુષ્કરમાં હોળીમાં કપડાફાડ હોળી રમાય છે. અહીં વિદેશી પ્રવાસીઓ પણ હોળી રમવા આવે છે.
   - અહીં હોળી રમતી મહિલાઓ પણ વિદેશીઓના કપડા ફાડતી જોવા મળે છે.
   - જમીનથી ઉપર એક દોરડા પર ફાટેલા કપડા ફેંકવામાં આવે છે.
   - કપડા ફાડીને ફેંકેલુ કપડુ દોરડા પર લટકી જાય તો બધા તાળીઓથી વધાવી લે છે, બીજી તરફ કપડુ નીચે પડવા પર ફેંકનારને ચીઢવે છે.
   - કપડાફાડ હોળીને કારણે મહિલા સુરક્ષા માટે વિશેષ કાળજી રાખવામાં આવે છે.
   - આ પ્રકારની હોળીને બહાને કોઈ તેમની છેડતી ન કરી જાય તે માટે ભારે પોલીસબળ તૈનાત કરવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ભારતમાં રમાતી હોળીઓની પદ્ધતિ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ દેશમાં વિવિધ શહેરોમાં વિવિધ પદ્ધતિએ હોળી પરંપરા મનાવવામાં આવે છે. પરંપરાગત હોળીની સાથે ડીઝે પાર્ટી, ભાંગ અને અન્ય વસ્તુઓ પણ સામેલ થઈ ગઈ છે. આજે અમે તમારી સમક્ષ દેશના જુદા-જુદા સ્થળે થતા હોળી સેલિબ્રેશનની વિવિધ પદ્ધતિઓ અંગે જણાવી રહ્યું છે.

   પુષ્કરમાં રમાય છે કપડાફાડ હોળી

   - રાજસ્થાનની તીર્થનગરી પુષ્કરમાં હોળીમાં કપડાફાડ હોળી રમાય છે. અહીં વિદેશી પ્રવાસીઓ પણ હોળી રમવા આવે છે.
   - અહીં હોળી રમતી મહિલાઓ પણ વિદેશીઓના કપડા ફાડતી જોવા મળે છે.
   - જમીનથી ઉપર એક દોરડા પર ફાટેલા કપડા ફેંકવામાં આવે છે.
   - કપડા ફાડીને ફેંકેલુ કપડુ દોરડા પર લટકી જાય તો બધા તાળીઓથી વધાવી લે છે, બીજી તરફ કપડુ નીચે પડવા પર ફેંકનારને ચીઢવે છે.
   - કપડાફાડ હોળીને કારણે મહિલા સુરક્ષા માટે વિશેષ કાળજી રાખવામાં આવે છે.
   - આ પ્રકારની હોળીને બહાને કોઈ તેમની છેડતી ન કરી જાય તે માટે ભારે પોલીસબળ તૈનાત કરવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ભારતમાં રમાતી હોળીઓની પદ્ધતિ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ દેશમાં વિવિધ શહેરોમાં વિવિધ પદ્ધતિએ હોળી પરંપરા મનાવવામાં આવે છે. પરંપરાગત હોળીની સાથે ડીઝે પાર્ટી, ભાંગ અને અન્ય વસ્તુઓ પણ સામેલ થઈ ગઈ છે. આજે અમે તમારી સમક્ષ દેશના જુદા-જુદા સ્થળે થતા હોળી સેલિબ્રેશનની વિવિધ પદ્ધતિઓ અંગે જણાવી રહ્યું છે.

   પુષ્કરમાં રમાય છે કપડાફાડ હોળી

   - રાજસ્થાનની તીર્થનગરી પુષ્કરમાં હોળીમાં કપડાફાડ હોળી રમાય છે. અહીં વિદેશી પ્રવાસીઓ પણ હોળી રમવા આવે છે.
   - અહીં હોળી રમતી મહિલાઓ પણ વિદેશીઓના કપડા ફાડતી જોવા મળે છે.
   - જમીનથી ઉપર એક દોરડા પર ફાટેલા કપડા ફેંકવામાં આવે છે.
   - કપડા ફાડીને ફેંકેલુ કપડુ દોરડા પર લટકી જાય તો બધા તાળીઓથી વધાવી લે છે, બીજી તરફ કપડુ નીચે પડવા પર ફેંકનારને ચીઢવે છે.
   - કપડાફાડ હોળીને કારણે મહિલા સુરક્ષા માટે વિશેષ કાળજી રાખવામાં આવે છે.
   - આ પ્રકારની હોળીને બહાને કોઈ તેમની છેડતી ન કરી જાય તે માટે ભારે પોલીસબળ તૈનાત કરવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ભારતમાં રમાતી હોળીઓની પદ્ધતિ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ દેશમાં વિવિધ શહેરોમાં વિવિધ પદ્ધતિએ હોળી પરંપરા મનાવવામાં આવે છે. પરંપરાગત હોળીની સાથે ડીઝે પાર્ટી, ભાંગ અને અન્ય વસ્તુઓ પણ સામેલ થઈ ગઈ છે. આજે અમે તમારી સમક્ષ દેશના જુદા-જુદા સ્થળે થતા હોળી સેલિબ્રેશનની વિવિધ પદ્ધતિઓ અંગે જણાવી રહ્યું છે.

   પુષ્કરમાં રમાય છે કપડાફાડ હોળી

   - રાજસ્થાનની તીર્થનગરી પુષ્કરમાં હોળીમાં કપડાફાડ હોળી રમાય છે. અહીં વિદેશી પ્રવાસીઓ પણ હોળી રમવા આવે છે.
   - અહીં હોળી રમતી મહિલાઓ પણ વિદેશીઓના કપડા ફાડતી જોવા મળે છે.
   - જમીનથી ઉપર એક દોરડા પર ફાટેલા કપડા ફેંકવામાં આવે છે.
   - કપડા ફાડીને ફેંકેલુ કપડુ દોરડા પર લટકી જાય તો બધા તાળીઓથી વધાવી લે છે, બીજી તરફ કપડુ નીચે પડવા પર ફેંકનારને ચીઢવે છે.
   - કપડાફાડ હોળીને કારણે મહિલા સુરક્ષા માટે વિશેષ કાળજી રાખવામાં આવે છે.
   - આ પ્રકારની હોળીને બહાને કોઈ તેમની છેડતી ન કરી જાય તે માટે ભારે પોલીસબળ તૈનાત કરવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ભારતમાં રમાતી હોળીઓની પદ્ધતિ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ દેશમાં વિવિધ શહેરોમાં વિવિધ પદ્ધતિએ હોળી પરંપરા મનાવવામાં આવે છે. પરંપરાગત હોળીની સાથે ડીઝે પાર્ટી, ભાંગ અને અન્ય વસ્તુઓ પણ સામેલ થઈ ગઈ છે. આજે અમે તમારી સમક્ષ દેશના જુદા-જુદા સ્થળે થતા હોળી સેલિબ્રેશનની વિવિધ પદ્ધતિઓ અંગે જણાવી રહ્યું છે.

   પુષ્કરમાં રમાય છે કપડાફાડ હોળી

   - રાજસ્થાનની તીર્થનગરી પુષ્કરમાં હોળીમાં કપડાફાડ હોળી રમાય છે. અહીં વિદેશી પ્રવાસીઓ પણ હોળી રમવા આવે છે.
   - અહીં હોળી રમતી મહિલાઓ પણ વિદેશીઓના કપડા ફાડતી જોવા મળે છે.
   - જમીનથી ઉપર એક દોરડા પર ફાટેલા કપડા ફેંકવામાં આવે છે.
   - કપડા ફાડીને ફેંકેલુ કપડુ દોરડા પર લટકી જાય તો બધા તાળીઓથી વધાવી લે છે, બીજી તરફ કપડુ નીચે પડવા પર ફેંકનારને ચીઢવે છે.
   - કપડાફાડ હોળીને કારણે મહિલા સુરક્ષા માટે વિશેષ કાળજી રાખવામાં આવે છે.
   - આ પ્રકારની હોળીને બહાને કોઈ તેમની છેડતી ન કરી જાય તે માટે ભારે પોલીસબળ તૈનાત કરવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ભારતમાં રમાતી હોળીઓની પદ્ધતિ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ દેશમાં વિવિધ શહેરોમાં વિવિધ પદ્ધતિએ હોળી પરંપરા મનાવવામાં આવે છે. પરંપરાગત હોળીની સાથે ડીઝે પાર્ટી, ભાંગ અને અન્ય વસ્તુઓ પણ સામેલ થઈ ગઈ છે. આજે અમે તમારી સમક્ષ દેશના જુદા-જુદા સ્થળે થતા હોળી સેલિબ્રેશનની વિવિધ પદ્ધતિઓ અંગે જણાવી રહ્યું છે.

   પુષ્કરમાં રમાય છે કપડાફાડ હોળી

   - રાજસ્થાનની તીર્થનગરી પુષ્કરમાં હોળીમાં કપડાફાડ હોળી રમાય છે. અહીં વિદેશી પ્રવાસીઓ પણ હોળી રમવા આવે છે.
   - અહીં હોળી રમતી મહિલાઓ પણ વિદેશીઓના કપડા ફાડતી જોવા મળે છે.
   - જમીનથી ઉપર એક દોરડા પર ફાટેલા કપડા ફેંકવામાં આવે છે.
   - કપડા ફાડીને ફેંકેલુ કપડુ દોરડા પર લટકી જાય તો બધા તાળીઓથી વધાવી લે છે, બીજી તરફ કપડુ નીચે પડવા પર ફેંકનારને ચીઢવે છે.
   - કપડાફાડ હોળીને કારણે મહિલા સુરક્ષા માટે વિશેષ કાળજી રાખવામાં આવે છે.
   - આ પ્રકારની હોળીને બહાને કોઈ તેમની છેડતી ન કરી જાય તે માટે ભારે પોલીસબળ તૈનાત કરવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ભારતમાં રમાતી હોળીઓની પદ્ધતિ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ દેશમાં વિવિધ શહેરોમાં વિવિધ પદ્ધતિએ હોળી પરંપરા મનાવવામાં આવે છે. પરંપરાગત હોળીની સાથે ડીઝે પાર્ટી, ભાંગ અને અન્ય વસ્તુઓ પણ સામેલ થઈ ગઈ છે. આજે અમે તમારી સમક્ષ દેશના જુદા-જુદા સ્થળે થતા હોળી સેલિબ્રેશનની વિવિધ પદ્ધતિઓ અંગે જણાવી રહ્યું છે.

   પુષ્કરમાં રમાય છે કપડાફાડ હોળી

   - રાજસ્થાનની તીર્થનગરી પુષ્કરમાં હોળીમાં કપડાફાડ હોળી રમાય છે. અહીં વિદેશી પ્રવાસીઓ પણ હોળી રમવા આવે છે.
   - અહીં હોળી રમતી મહિલાઓ પણ વિદેશીઓના કપડા ફાડતી જોવા મળે છે.
   - જમીનથી ઉપર એક દોરડા પર ફાટેલા કપડા ફેંકવામાં આવે છે.
   - કપડા ફાડીને ફેંકેલુ કપડુ દોરડા પર લટકી જાય તો બધા તાળીઓથી વધાવી લે છે, બીજી તરફ કપડુ નીચે પડવા પર ફેંકનારને ચીઢવે છે.
   - કપડાફાડ હોળીને કારણે મહિલા સુરક્ષા માટે વિશેષ કાળજી રાખવામાં આવે છે.
   - આ પ્રકારની હોળીને બહાને કોઈ તેમની છેડતી ન કરી જાય તે માટે ભારે પોલીસબળ તૈનાત કરવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જુઓ ભારતમાં રમાતી હોળીઓની પદ્ધતિ વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: See photos of Color festival Holi Celebration in Pushkar
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `