ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Photo Feature» Did PM Modi Ignore LK Advani In The Oath Ceremony In Tripura

  હાથ જોડીને ઉભા રહ્યા અડવાણી, એક નજર નાખ્યા વગર જ આગળ વધ્યા મોદી

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 11, 2018, 01:06 PM IST

  હાથ જોડીને ઉભા રહ્યા અડવાણી, જોયા વગર જ આગળ વધ્યા મોદી
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ ત્રિપુરામાં મુખ્યમંત્રી બિપ્લબ દેબના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં પહોંચેલાં પીએમ મોદીના અંદાજ ઉપર દરેક વ્યક્તિ ફિદા થઇ ગયાં. તેમણે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વિરોધી એક્સ સીએમ માણિક સરકાર સાથે વાત કરી પરંતું પ્રોગ્રામ પૂર્ણ થયાં પછી તેમને સી-ઓફ કરવા પણ ગયાં. પરંતું આ દરમિયાન એક ઘટના એવી બની કે જેની માટે સોશિયલ મીડિયા પર પીએમ મોદીની આલોચના થઇ રહી છે. જોકે, પીએમ જ્યારે મંચ ઉપર પહોંચ્યા હતાં તે સમયે બીજેપીના સીનિયર લીડર લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ હાથ જોડીને તેમનું અભિવાદન કર્યું, પરંતું મોદી તેમને નજરઅંદાજ કરતાં આગળ વધી ગયાં.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વધુ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ ત્રિપુરામાં મુખ્યમંત્રી બિપ્લબ દેબના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં પહોંચેલાં પીએમ મોદીના અંદાજ ઉપર દરેક વ્યક્તિ ફિદા થઇ ગયાં. તેમણે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વિરોધી એક્સ સીએમ માણિક સરકાર સાથે વાત કરી પરંતું પ્રોગ્રામ પૂર્ણ થયાં પછી તેમને સી-ઓફ કરવા પણ ગયાં. પરંતું આ દરમિયાન એક ઘટના એવી બની કે જેની માટે સોશિયલ મીડિયા પર પીએમ મોદીની આલોચના થઇ રહી છે. જોકે, પીએમ જ્યારે મંચ ઉપર પહોંચ્યા હતાં તે સમયે બીજેપીના સીનિયર લીડર લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ હાથ જોડીને તેમનું અભિવાદન કર્યું, પરંતું મોદી તેમને નજરઅંદાજ કરતાં આગળ વધી ગયાં.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વધુ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ ત્રિપુરામાં મુખ્યમંત્રી બિપ્લબ દેબના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં પહોંચેલાં પીએમ મોદીના અંદાજ ઉપર દરેક વ્યક્તિ ફિદા થઇ ગયાં. તેમણે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વિરોધી એક્સ સીએમ માણિક સરકાર સાથે વાત કરી પરંતું પ્રોગ્રામ પૂર્ણ થયાં પછી તેમને સી-ઓફ કરવા પણ ગયાં. પરંતું આ દરમિયાન એક ઘટના એવી બની કે જેની માટે સોશિયલ મીડિયા પર પીએમ મોદીની આલોચના થઇ રહી છે. જોકે, પીએમ જ્યારે મંચ ઉપર પહોંચ્યા હતાં તે સમયે બીજેપીના સીનિયર લીડર લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ હાથ જોડીને તેમનું અભિવાદન કર્યું, પરંતું મોદી તેમને નજરઅંદાજ કરતાં આગળ વધી ગયાં.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વધુ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ ત્રિપુરામાં મુખ્યમંત્રી બિપ્લબ દેબના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં પહોંચેલાં પીએમ મોદીના અંદાજ ઉપર દરેક વ્યક્તિ ફિદા થઇ ગયાં. તેમણે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વિરોધી એક્સ સીએમ માણિક સરકાર સાથે વાત કરી પરંતું પ્રોગ્રામ પૂર્ણ થયાં પછી તેમને સી-ઓફ કરવા પણ ગયાં. પરંતું આ દરમિયાન એક ઘટના એવી બની કે જેની માટે સોશિયલ મીડિયા પર પીએમ મોદીની આલોચના થઇ રહી છે. જોકે, પીએમ જ્યારે મંચ ઉપર પહોંચ્યા હતાં તે સમયે બીજેપીના સીનિયર લીડર લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ હાથ જોડીને તેમનું અભિવાદન કર્યું, પરંતું મોદી તેમને નજરઅંદાજ કરતાં આગળ વધી ગયાં.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વધુ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ ત્રિપુરામાં મુખ્યમંત્રી બિપ્લબ દેબના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં પહોંચેલાં પીએમ મોદીના અંદાજ ઉપર દરેક વ્યક્તિ ફિદા થઇ ગયાં. તેમણે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વિરોધી એક્સ સીએમ માણિક સરકાર સાથે વાત કરી પરંતું પ્રોગ્રામ પૂર્ણ થયાં પછી તેમને સી-ઓફ કરવા પણ ગયાં. પરંતું આ દરમિયાન એક ઘટના એવી બની કે જેની માટે સોશિયલ મીડિયા પર પીએમ મોદીની આલોચના થઇ રહી છે. જોકે, પીએમ જ્યારે મંચ ઉપર પહોંચ્યા હતાં તે સમયે બીજેપીના સીનિયર લીડર લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ હાથ જોડીને તેમનું અભિવાદન કર્યું, પરંતું મોદી તેમને નજરઅંદાજ કરતાં આગળ વધી ગયાં.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વધુ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ ત્રિપુરામાં મુખ્યમંત્રી બિપ્લબ દેબના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં પહોંચેલાં પીએમ મોદીના અંદાજ ઉપર દરેક વ્યક્તિ ફિદા થઇ ગયાં. તેમણે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વિરોધી એક્સ સીએમ માણિક સરકાર સાથે વાત કરી પરંતું પ્રોગ્રામ પૂર્ણ થયાં પછી તેમને સી-ઓફ કરવા પણ ગયાં. પરંતું આ દરમિયાન એક ઘટના એવી બની કે જેની માટે સોશિયલ મીડિયા પર પીએમ મોદીની આલોચના થઇ રહી છે. જોકે, પીએમ જ્યારે મંચ ઉપર પહોંચ્યા હતાં તે સમયે બીજેપીના સીનિયર લીડર લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ હાથ જોડીને તેમનું અભિવાદન કર્યું, પરંતું મોદી તેમને નજરઅંદાજ કરતાં આગળ વધી ગયાં.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વધુ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ ત્રિપુરામાં મુખ્યમંત્રી બિપ્લબ દેબના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં પહોંચેલાં પીએમ મોદીના અંદાજ ઉપર દરેક વ્યક્તિ ફિદા થઇ ગયાં. તેમણે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વિરોધી એક્સ સીએમ માણિક સરકાર સાથે વાત કરી પરંતું પ્રોગ્રામ પૂર્ણ થયાં પછી તેમને સી-ઓફ કરવા પણ ગયાં. પરંતું આ દરમિયાન એક ઘટના એવી બની કે જેની માટે સોશિયલ મીડિયા પર પીએમ મોદીની આલોચના થઇ રહી છે. જોકે, પીએમ જ્યારે મંચ ઉપર પહોંચ્યા હતાં તે સમયે બીજેપીના સીનિયર લીડર લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ હાથ જોડીને તેમનું અભિવાદન કર્યું, પરંતું મોદી તેમને નજરઅંદાજ કરતાં આગળ વધી ગયાં.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરીને જાણો વધુ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Did PM Modi Ignore LK Advani In The Oath Ceremony In Tripura
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `