ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Photo Feature» India has such a river which water flows with gold

  ભારતમાં છે એવી નદી, જેમાં પાણી સાથે વહે છે સોનું

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 31, 2018, 10:22 AM IST

  આજ સુધી એ રહસ્ય ઉકેલાયું નથી કે આ બન્ને નદીઓમાં આખરે ક્યાંથી સોનાના કણ આવે છે
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ ભારતમાં એક એવી નદી છે જેમાંથી સોનું નીકળે છે. ઝારખંડમાં એક જગ્યા છે રત્નગર્ભા. અહીંયા સ્વર્ણ રેખા નામની નદી વહે છે. આ નદીની રેતમાંથી વર્ષોથી સોનું કાઢવામાં આવી રહ્યું છે. નદી ઝારખંડા, પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓરિસ્સાના કેટલાક વિસ્તારોમાં વહે છે. ક્યાંક-ક્યાંક તેને સુવર્ણ રેખા નામેથી પણ ઓળખવામાં આવે છે.

   474 Km લાંબી છે નદી


   સ્વર્ણ રેખા નદી રાંચીથી 16 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં સ્થિત નગડી ગામમાં રાણી ચુઆ નામની જગ્યાએથી નીકળે છે અને ઓરિસ્સા, પશ્ચિમ બંગાળ થઈને બાલેશ્વર નામની જગ્યાએ બંગાળની ખાડીમાં પડે છે. નદીની લંબાઈ 474 કિમી છે. સ્વર્ણ રેખાની સહાયક નદી કરકરી છે.

   ક્યાંથી આવે છે સોનાના કણ?


   સ્વર્ણ રેખા અને તેની સહાયક નદી કરકરીની રેતીમાંથી સોનાના કણ મળે છે. કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે, સ્વર્ણ રેખામાં સોનાના કણ, કરકરી નદીમાંથી જ વહીને આવે છે. કરકરી નદીની લંબાઈ માત્ર 37 કિમી છે. આ એક નાની નદી છે. આજ સુધી એ રહસ્ય ઉકેલાયું નથી કે આ બન્ને નદીઓમાં આખરે ક્યાંથી સોનાના કણ આવે છે.

   આદીવાસી કાઢે છે સોનાના કણ


   ઝારખંડમાં તમાડ અને સારંડા જેવી જગ્યાએ નદીના પાણીમાં સ્થાનિક આદીવાસી, રેતીમાંથી સોનાના કણ એકઠા કરવાનું કામ કરે છે. એક વ્યક્તિ મહિનામાં 60-70 સોનાના કણ કાઢે છે. કણોનો આકાર ચોખાના દાણા કે તેનાથી મોટો હોય છે. અહીના આદીવાસી વરસાદની સિઝનને બાદ કરતા આખું વર્ષ આ જ કામ કરે છે.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ ભારતમાં એક એવી નદી છે જેમાંથી સોનું નીકળે છે. ઝારખંડમાં એક જગ્યા છે રત્નગર્ભા. અહીંયા સ્વર્ણ રેખા નામની નદી વહે છે. આ નદીની રેતમાંથી વર્ષોથી સોનું કાઢવામાં આવી રહ્યું છે. નદી ઝારખંડા, પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓરિસ્સાના કેટલાક વિસ્તારોમાં વહે છે. ક્યાંક-ક્યાંક તેને સુવર્ણ રેખા નામેથી પણ ઓળખવામાં આવે છે.

   474 Km લાંબી છે નદી


   સ્વર્ણ રેખા નદી રાંચીથી 16 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં સ્થિત નગડી ગામમાં રાણી ચુઆ નામની જગ્યાએથી નીકળે છે અને ઓરિસ્સા, પશ્ચિમ બંગાળ થઈને બાલેશ્વર નામની જગ્યાએ બંગાળની ખાડીમાં પડે છે. નદીની લંબાઈ 474 કિમી છે. સ્વર્ણ રેખાની સહાયક નદી કરકરી છે.

   ક્યાંથી આવે છે સોનાના કણ?


   સ્વર્ણ રેખા અને તેની સહાયક નદી કરકરીની રેતીમાંથી સોનાના કણ મળે છે. કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે, સ્વર્ણ રેખામાં સોનાના કણ, કરકરી નદીમાંથી જ વહીને આવે છે. કરકરી નદીની લંબાઈ માત્ર 37 કિમી છે. આ એક નાની નદી છે. આજ સુધી એ રહસ્ય ઉકેલાયું નથી કે આ બન્ને નદીઓમાં આખરે ક્યાંથી સોનાના કણ આવે છે.

   આદીવાસી કાઢે છે સોનાના કણ


   ઝારખંડમાં તમાડ અને સારંડા જેવી જગ્યાએ નદીના પાણીમાં સ્થાનિક આદીવાસી, રેતીમાંથી સોનાના કણ એકઠા કરવાનું કામ કરે છે. એક વ્યક્તિ મહિનામાં 60-70 સોનાના કણ કાઢે છે. કણોનો આકાર ચોખાના દાણા કે તેનાથી મોટો હોય છે. અહીના આદીવાસી વરસાદની સિઝનને બાદ કરતા આખું વર્ષ આ જ કામ કરે છે.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ ભારતમાં એક એવી નદી છે જેમાંથી સોનું નીકળે છે. ઝારખંડમાં એક જગ્યા છે રત્નગર્ભા. અહીંયા સ્વર્ણ રેખા નામની નદી વહે છે. આ નદીની રેતમાંથી વર્ષોથી સોનું કાઢવામાં આવી રહ્યું છે. નદી ઝારખંડા, પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓરિસ્સાના કેટલાક વિસ્તારોમાં વહે છે. ક્યાંક-ક્યાંક તેને સુવર્ણ રેખા નામેથી પણ ઓળખવામાં આવે છે.

   474 Km લાંબી છે નદી


   સ્વર્ણ રેખા નદી રાંચીથી 16 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં સ્થિત નગડી ગામમાં રાણી ચુઆ નામની જગ્યાએથી નીકળે છે અને ઓરિસ્સા, પશ્ચિમ બંગાળ થઈને બાલેશ્વર નામની જગ્યાએ બંગાળની ખાડીમાં પડે છે. નદીની લંબાઈ 474 કિમી છે. સ્વર્ણ રેખાની સહાયક નદી કરકરી છે.

   ક્યાંથી આવે છે સોનાના કણ?


   સ્વર્ણ રેખા અને તેની સહાયક નદી કરકરીની રેતીમાંથી સોનાના કણ મળે છે. કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે, સ્વર્ણ રેખામાં સોનાના કણ, કરકરી નદીમાંથી જ વહીને આવે છે. કરકરી નદીની લંબાઈ માત્ર 37 કિમી છે. આ એક નાની નદી છે. આજ સુધી એ રહસ્ય ઉકેલાયું નથી કે આ બન્ને નદીઓમાં આખરે ક્યાંથી સોનાના કણ આવે છે.

   આદીવાસી કાઢે છે સોનાના કણ


   ઝારખંડમાં તમાડ અને સારંડા જેવી જગ્યાએ નદીના પાણીમાં સ્થાનિક આદીવાસી, રેતીમાંથી સોનાના કણ એકઠા કરવાનું કામ કરે છે. એક વ્યક્તિ મહિનામાં 60-70 સોનાના કણ કાઢે છે. કણોનો આકાર ચોખાના દાણા કે તેનાથી મોટો હોય છે. અહીના આદીવાસી વરસાદની સિઝનને બાદ કરતા આખું વર્ષ આ જ કામ કરે છે.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ ભારતમાં એક એવી નદી છે જેમાંથી સોનું નીકળે છે. ઝારખંડમાં એક જગ્યા છે રત્નગર્ભા. અહીંયા સ્વર્ણ રેખા નામની નદી વહે છે. આ નદીની રેતમાંથી વર્ષોથી સોનું કાઢવામાં આવી રહ્યું છે. નદી ઝારખંડા, પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓરિસ્સાના કેટલાક વિસ્તારોમાં વહે છે. ક્યાંક-ક્યાંક તેને સુવર્ણ રેખા નામેથી પણ ઓળખવામાં આવે છે.

   474 Km લાંબી છે નદી


   સ્વર્ણ રેખા નદી રાંચીથી 16 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં સ્થિત નગડી ગામમાં રાણી ચુઆ નામની જગ્યાએથી નીકળે છે અને ઓરિસ્સા, પશ્ચિમ બંગાળ થઈને બાલેશ્વર નામની જગ્યાએ બંગાળની ખાડીમાં પડે છે. નદીની લંબાઈ 474 કિમી છે. સ્વર્ણ રેખાની સહાયક નદી કરકરી છે.

   ક્યાંથી આવે છે સોનાના કણ?


   સ્વર્ણ રેખા અને તેની સહાયક નદી કરકરીની રેતીમાંથી સોનાના કણ મળે છે. કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે, સ્વર્ણ રેખામાં સોનાના કણ, કરકરી નદીમાંથી જ વહીને આવે છે. કરકરી નદીની લંબાઈ માત્ર 37 કિમી છે. આ એક નાની નદી છે. આજ સુધી એ રહસ્ય ઉકેલાયું નથી કે આ બન્ને નદીઓમાં આખરે ક્યાંથી સોનાના કણ આવે છે.

   આદીવાસી કાઢે છે સોનાના કણ


   ઝારખંડમાં તમાડ અને સારંડા જેવી જગ્યાએ નદીના પાણીમાં સ્થાનિક આદીવાસી, રેતીમાંથી સોનાના કણ એકઠા કરવાનું કામ કરે છે. એક વ્યક્તિ મહિનામાં 60-70 સોનાના કણ કાઢે છે. કણોનો આકાર ચોખાના દાણા કે તેનાથી મોટો હોય છે. અહીના આદીવાસી વરસાદની સિઝનને બાદ કરતા આખું વર્ષ આ જ કામ કરે છે.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ ભારતમાં એક એવી નદી છે જેમાંથી સોનું નીકળે છે. ઝારખંડમાં એક જગ્યા છે રત્નગર્ભા. અહીંયા સ્વર્ણ રેખા નામની નદી વહે છે. આ નદીની રેતમાંથી વર્ષોથી સોનું કાઢવામાં આવી રહ્યું છે. નદી ઝારખંડા, પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓરિસ્સાના કેટલાક વિસ્તારોમાં વહે છે. ક્યાંક-ક્યાંક તેને સુવર્ણ રેખા નામેથી પણ ઓળખવામાં આવે છે.

   474 Km લાંબી છે નદી


   સ્વર્ણ રેખા નદી રાંચીથી 16 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં સ્થિત નગડી ગામમાં રાણી ચુઆ નામની જગ્યાએથી નીકળે છે અને ઓરિસ્સા, પશ્ચિમ બંગાળ થઈને બાલેશ્વર નામની જગ્યાએ બંગાળની ખાડીમાં પડે છે. નદીની લંબાઈ 474 કિમી છે. સ્વર્ણ રેખાની સહાયક નદી કરકરી છે.

   ક્યાંથી આવે છે સોનાના કણ?


   સ્વર્ણ રેખા અને તેની સહાયક નદી કરકરીની રેતીમાંથી સોનાના કણ મળે છે. કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે, સ્વર્ણ રેખામાં સોનાના કણ, કરકરી નદીમાંથી જ વહીને આવે છે. કરકરી નદીની લંબાઈ માત્ર 37 કિમી છે. આ એક નાની નદી છે. આજ સુધી એ રહસ્ય ઉકેલાયું નથી કે આ બન્ને નદીઓમાં આખરે ક્યાંથી સોનાના કણ આવે છે.

   આદીવાસી કાઢે છે સોનાના કણ


   ઝારખંડમાં તમાડ અને સારંડા જેવી જગ્યાએ નદીના પાણીમાં સ્થાનિક આદીવાસી, રેતીમાંથી સોનાના કણ એકઠા કરવાનું કામ કરે છે. એક વ્યક્તિ મહિનામાં 60-70 સોનાના કણ કાઢે છે. કણોનો આકાર ચોખાના દાણા કે તેનાથી મોટો હોય છે. અહીના આદીવાસી વરસાદની સિઝનને બાદ કરતા આખું વર્ષ આ જ કામ કરે છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: India has such a river which water flows with gold
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top