ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Photo Feature» Akash Ambani and Shloka mehta engagement countdown started

  મુકેશ અંબાણીના દીકરાની સગાઈનો જશ્ન શરૂ? આકાશ-શ્લોકાએ અહીં ફોટોશૂટ કરાવ્યાની ચર્ચા

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 26, 2018, 03:33 PM IST

  પ્રાઇવેટ હેલિકૉપટર,મર્સીડીઝ અને ઔડી જેવી ગાડીઓનો એક કાફલો મહેમાનો અને પરિવારના સભ્યોને હોટેલ લઇ જતા હોય તેવા પણ સમાચાર
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: દેશના સૌથી અમીર વ્યક્તિ અને બિઝનેસમેન મુકેશ અંબાણીના દીકરા આકાશ અને શ્લોકાનું ગોવાના તાજ હોલીડેમાં સગાઇ પહેલાનું જશ્ન શરુ થઇ ગયું છે એવી પ્રાથમિક માહિતી આવી રહી છે. બંને સગાઇ પહેલા જ ગોવામાં ગ્રાન્ડ સેલિબ્રેશન કરતા નજરે પડ્યા હતા. આકાશ અને શ્લોકાની સગાઇ પહેલાના કેટલાક દ્રશ્યો ઇન્ટરનેટ પર સામે આવ્યા છે, જો કે અંબાણી પરિવાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

   આ સામે આવેલા દ્રશ્યો ઉપરાંત પ્રાઇવેટ હેલિકૉપટર, મર્સીડીઝ અને ઔડી જેવી ગાડીઓનો એક કાફલો મહેમાનો અને પરિવારના સભ્યોને હોટેલ લઇ જતા હોય તેવા પણ સમાચાર વહેતા થયા છે. બીજી માહિતી એવી પણ આવી રહી છે કે આકાશએ સગાઇ પહેલા શ્લોકા સાથે ગોવાની એક હોટેલમાં ફોટોશૂટ પણ કરાવ્યું છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: દેશના સૌથી અમીર વ્યક્તિ અને બિઝનેસમેન મુકેશ અંબાણીના દીકરા આકાશ અને શ્લોકાનું ગોવાના તાજ હોલીડેમાં સગાઇ પહેલાનું જશ્ન શરુ થઇ ગયું છે એવી પ્રાથમિક માહિતી આવી રહી છે. બંને સગાઇ પહેલા જ ગોવામાં ગ્રાન્ડ સેલિબ્રેશન કરતા નજરે પડ્યા હતા. આકાશ અને શ્લોકાની સગાઇ પહેલાના કેટલાક દ્રશ્યો ઇન્ટરનેટ પર સામે આવ્યા છે, જો કે અંબાણી પરિવાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

   આ સામે આવેલા દ્રશ્યો ઉપરાંત પ્રાઇવેટ હેલિકૉપટર, મર્સીડીઝ અને ઔડી જેવી ગાડીઓનો એક કાફલો મહેમાનો અને પરિવારના સભ્યોને હોટેલ લઇ જતા હોય તેવા પણ સમાચાર વહેતા થયા છે. બીજી માહિતી એવી પણ આવી રહી છે કે આકાશએ સગાઇ પહેલા શ્લોકા સાથે ગોવાની એક હોટેલમાં ફોટોશૂટ પણ કરાવ્યું છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: દેશના સૌથી અમીર વ્યક્તિ અને બિઝનેસમેન મુકેશ અંબાણીના દીકરા આકાશ અને શ્લોકાનું ગોવાના તાજ હોલીડેમાં સગાઇ પહેલાનું જશ્ન શરુ થઇ ગયું છે એવી પ્રાથમિક માહિતી આવી રહી છે. બંને સગાઇ પહેલા જ ગોવામાં ગ્રાન્ડ સેલિબ્રેશન કરતા નજરે પડ્યા હતા. આકાશ અને શ્લોકાની સગાઇ પહેલાના કેટલાક દ્રશ્યો ઇન્ટરનેટ પર સામે આવ્યા છે, જો કે અંબાણી પરિવાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

   આ સામે આવેલા દ્રશ્યો ઉપરાંત પ્રાઇવેટ હેલિકૉપટર, મર્સીડીઝ અને ઔડી જેવી ગાડીઓનો એક કાફલો મહેમાનો અને પરિવારના સભ્યોને હોટેલ લઇ જતા હોય તેવા પણ સમાચાર વહેતા થયા છે. બીજી માહિતી એવી પણ આવી રહી છે કે આકાશએ સગાઇ પહેલા શ્લોકા સાથે ગોવાની એક હોટેલમાં ફોટોશૂટ પણ કરાવ્યું છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: દેશના સૌથી અમીર વ્યક્તિ અને બિઝનેસમેન મુકેશ અંબાણીના દીકરા આકાશ અને શ્લોકાનું ગોવાના તાજ હોલીડેમાં સગાઇ પહેલાનું જશ્ન શરુ થઇ ગયું છે એવી પ્રાથમિક માહિતી આવી રહી છે. બંને સગાઇ પહેલા જ ગોવામાં ગ્રાન્ડ સેલિબ્રેશન કરતા નજરે પડ્યા હતા. આકાશ અને શ્લોકાની સગાઇ પહેલાના કેટલાક દ્રશ્યો ઇન્ટરનેટ પર સામે આવ્યા છે, જો કે અંબાણી પરિવાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

   આ સામે આવેલા દ્રશ્યો ઉપરાંત પ્રાઇવેટ હેલિકૉપટર, મર્સીડીઝ અને ઔડી જેવી ગાડીઓનો એક કાફલો મહેમાનો અને પરિવારના સભ્યોને હોટેલ લઇ જતા હોય તેવા પણ સમાચાર વહેતા થયા છે. બીજી માહિતી એવી પણ આવી રહી છે કે આકાશએ સગાઇ પહેલા શ્લોકા સાથે ગોવાની એક હોટેલમાં ફોટોશૂટ પણ કરાવ્યું છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: દેશના સૌથી અમીર વ્યક્તિ અને બિઝનેસમેન મુકેશ અંબાણીના દીકરા આકાશ અને શ્લોકાનું ગોવાના તાજ હોલીડેમાં સગાઇ પહેલાનું જશ્ન શરુ થઇ ગયું છે એવી પ્રાથમિક માહિતી આવી રહી છે. બંને સગાઇ પહેલા જ ગોવામાં ગ્રાન્ડ સેલિબ્રેશન કરતા નજરે પડ્યા હતા. આકાશ અને શ્લોકાની સગાઇ પહેલાના કેટલાક દ્રશ્યો ઇન્ટરનેટ પર સામે આવ્યા છે, જો કે અંબાણી પરિવાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

   આ સામે આવેલા દ્રશ્યો ઉપરાંત પ્રાઇવેટ હેલિકૉપટર, મર્સીડીઝ અને ઔડી જેવી ગાડીઓનો એક કાફલો મહેમાનો અને પરિવારના સભ્યોને હોટેલ લઇ જતા હોય તેવા પણ સમાચાર વહેતા થયા છે. બીજી માહિતી એવી પણ આવી રહી છે કે આકાશએ સગાઇ પહેલા શ્લોકા સાથે ગોવાની એક હોટેલમાં ફોટોશૂટ પણ કરાવ્યું છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: દેશના સૌથી અમીર વ્યક્તિ અને બિઝનેસમેન મુકેશ અંબાણીના દીકરા આકાશ અને શ્લોકાનું ગોવાના તાજ હોલીડેમાં સગાઇ પહેલાનું જશ્ન શરુ થઇ ગયું છે એવી પ્રાથમિક માહિતી આવી રહી છે. બંને સગાઇ પહેલા જ ગોવામાં ગ્રાન્ડ સેલિબ્રેશન કરતા નજરે પડ્યા હતા. આકાશ અને શ્લોકાની સગાઇ પહેલાના કેટલાક દ્રશ્યો ઇન્ટરનેટ પર સામે આવ્યા છે, જો કે અંબાણી પરિવાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

   આ સામે આવેલા દ્રશ્યો ઉપરાંત પ્રાઇવેટ હેલિકૉપટર, મર્સીડીઝ અને ઔડી જેવી ગાડીઓનો એક કાફલો મહેમાનો અને પરિવારના સભ્યોને હોટેલ લઇ જતા હોય તેવા પણ સમાચાર વહેતા થયા છે. બીજી માહિતી એવી પણ આવી રહી છે કે આકાશએ સગાઇ પહેલા શ્લોકા સાથે ગોવાની એક હોટેલમાં ફોટોશૂટ પણ કરાવ્યું છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: દેશના સૌથી અમીર વ્યક્તિ અને બિઝનેસમેન મુકેશ અંબાણીના દીકરા આકાશ અને શ્લોકાનું ગોવાના તાજ હોલીડેમાં સગાઇ પહેલાનું જશ્ન શરુ થઇ ગયું છે એવી પ્રાથમિક માહિતી આવી રહી છે. બંને સગાઇ પહેલા જ ગોવામાં ગ્રાન્ડ સેલિબ્રેશન કરતા નજરે પડ્યા હતા. આકાશ અને શ્લોકાની સગાઇ પહેલાના કેટલાક દ્રશ્યો ઇન્ટરનેટ પર સામે આવ્યા છે, જો કે અંબાણી પરિવાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

   આ સામે આવેલા દ્રશ્યો ઉપરાંત પ્રાઇવેટ હેલિકૉપટર, મર્સીડીઝ અને ઔડી જેવી ગાડીઓનો એક કાફલો મહેમાનો અને પરિવારના સભ્યોને હોટેલ લઇ જતા હોય તેવા પણ સમાચાર વહેતા થયા છે. બીજી માહિતી એવી પણ આવી રહી છે કે આકાશએ સગાઇ પહેલા શ્લોકા સાથે ગોવાની એક હોટેલમાં ફોટોશૂટ પણ કરાવ્યું છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: દેશના સૌથી અમીર વ્યક્તિ અને બિઝનેસમેન મુકેશ અંબાણીના દીકરા આકાશ અને શ્લોકાનું ગોવાના તાજ હોલીડેમાં સગાઇ પહેલાનું જશ્ન શરુ થઇ ગયું છે એવી પ્રાથમિક માહિતી આવી રહી છે. બંને સગાઇ પહેલા જ ગોવામાં ગ્રાન્ડ સેલિબ્રેશન કરતા નજરે પડ્યા હતા. આકાશ અને શ્લોકાની સગાઇ પહેલાના કેટલાક દ્રશ્યો ઇન્ટરનેટ પર સામે આવ્યા છે, જો કે અંબાણી પરિવાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

   આ સામે આવેલા દ્રશ્યો ઉપરાંત પ્રાઇવેટ હેલિકૉપટર, મર્સીડીઝ અને ઔડી જેવી ગાડીઓનો એક કાફલો મહેમાનો અને પરિવારના સભ્યોને હોટેલ લઇ જતા હોય તેવા પણ સમાચાર વહેતા થયા છે. બીજી માહિતી એવી પણ આવી રહી છે કે આકાશએ સગાઇ પહેલા શ્લોકા સાથે ગોવાની એક હોટેલમાં ફોટોશૂટ પણ કરાવ્યું છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: દેશના સૌથી અમીર વ્યક્તિ અને બિઝનેસમેન મુકેશ અંબાણીના દીકરા આકાશ અને શ્લોકાનું ગોવાના તાજ હોલીડેમાં સગાઇ પહેલાનું જશ્ન શરુ થઇ ગયું છે એવી પ્રાથમિક માહિતી આવી રહી છે. બંને સગાઇ પહેલા જ ગોવામાં ગ્રાન્ડ સેલિબ્રેશન કરતા નજરે પડ્યા હતા. આકાશ અને શ્લોકાની સગાઇ પહેલાના કેટલાક દ્રશ્યો ઇન્ટરનેટ પર સામે આવ્યા છે, જો કે અંબાણી પરિવાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

   આ સામે આવેલા દ્રશ્યો ઉપરાંત પ્રાઇવેટ હેલિકૉપટર, મર્સીડીઝ અને ઔડી જેવી ગાડીઓનો એક કાફલો મહેમાનો અને પરિવારના સભ્યોને હોટેલ લઇ જતા હોય તેવા પણ સમાચાર વહેતા થયા છે. બીજી માહિતી એવી પણ આવી રહી છે કે આકાશએ સગાઇ પહેલા શ્લોકા સાથે ગોવાની એક હોટેલમાં ફોટોશૂટ પણ કરાવ્યું છે.

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: દેશના સૌથી અમીર વ્યક્તિ અને બિઝનેસમેન મુકેશ અંબાણીના દીકરા આકાશ અને શ્લોકાનું ગોવાના તાજ હોલીડેમાં સગાઇ પહેલાનું જશ્ન શરુ થઇ ગયું છે એવી પ્રાથમિક માહિતી આવી રહી છે. બંને સગાઇ પહેલા જ ગોવામાં ગ્રાન્ડ સેલિબ્રેશન કરતા નજરે પડ્યા હતા. આકાશ અને શ્લોકાની સગાઇ પહેલાના કેટલાક દ્રશ્યો ઇન્ટરનેટ પર સામે આવ્યા છે, જો કે અંબાણી પરિવાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

   આ સામે આવેલા દ્રશ્યો ઉપરાંત પ્રાઇવેટ હેલિકૉપટર, મર્સીડીઝ અને ઔડી જેવી ગાડીઓનો એક કાફલો મહેમાનો અને પરિવારના સભ્યોને હોટેલ લઇ જતા હોય તેવા પણ સમાચાર વહેતા થયા છે. બીજી માહિતી એવી પણ આવી રહી છે કે આકાશએ સગાઇ પહેલા શ્લોકા સાથે ગોવાની એક હોટેલમાં ફોટોશૂટ પણ કરાવ્યું છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Akash Ambani and Shloka mehta engagement countdown started
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top