ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Bhaskar Gyan» 9 Indian Scientists Who Changed The World

  9 ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો, જેમણે દુનિયા બદલી નાખી ને આપણે કદાચ જાણતા પણ નથી!

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 28, 2018, 06:26 PM IST

  એક નાના લાઈટ બલ્બથી લઇ બ્રહ્માંડની દરેક શોધ, આ બધું જ સાયન્સ અને ટેક્નોલોજીને આભારી છે
  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: વિજ્ઞાન આપણા રોજિંદા જીવનનો એક મહત્વનો ભાગ છે. આપણે કાળજી રાખીએ એથી પણ વધુ એ આપણી સાથે ડગલે ને પગલે જોડાયેલું છે. ફેન્સી ગેજેટ્સથી માંડીને ટેક્નોલોજી કે જેના વગર આપણે જીવી પણ નથી શકતા, એક નાના લાઈટ બલ્બથી લઇ બ્રહ્માંડની દરેક શોધ, આ બધું જ સાયન્સ અને ટેક્નોલોજીને આભારી છે.

   પણ શું તમે જાણો છો કે આ શોધ કેવી રીતે થઇ અથવા કોણે કરી? આજે નેશનલ સાયન્સ ડે નિમિતે ખાસ આ અહેવાલ સાથે જાણો એવા 14 ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો વિશે, જેમણે વિશ્વભરમાં એમનું અને દેશનું નામ રોશન કર્યું છે.

   1. સી.વી. રામન
   - 1930માં ફિઝિક્સ માટે નોબેલ પ્રાઈઝ વિજેતા, પ્રકાશના વિવર્તનની શોધ કરી હતી.
   - તેમણે બતાવ્યું હતું કે કેવી રીતે એક ટ્રાન્સપરન્ટ વસ્તુમાંથી લાઈટ પસાર થાય ત્યારે કેટલોક પ્રકાશ તરંગો સાથે દિશા બદલે છે અને દુનિયા તે પ્રક્રિયાને આજે રામન ઇફેક્ટ તરીકે પણ ઓળખે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: વિજ્ઞાન આપણા રોજિંદા જીવનનો એક મહત્વનો ભાગ છે. આપણે કાળજી રાખીએ એથી પણ વધુ એ આપણી સાથે ડગલે ને પગલે જોડાયેલું છે. ફેન્સી ગેજેટ્સથી માંડીને ટેક્નોલોજી કે જેના વગર આપણે જીવી પણ નથી શકતા, એક નાના લાઈટ બલ્બથી લઇ બ્રહ્માંડની દરેક શોધ, આ બધું જ સાયન્સ અને ટેક્નોલોજીને આભારી છે.

   પણ શું તમે જાણો છો કે આ શોધ કેવી રીતે થઇ અથવા કોણે કરી? આજે નેશનલ સાયન્સ ડે નિમિતે ખાસ આ અહેવાલ સાથે જાણો એવા 14 ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો વિશે, જેમણે વિશ્વભરમાં એમનું અને દેશનું નામ રોશન કર્યું છે.

   1. સી.વી. રામન
   - 1930માં ફિઝિક્સ માટે નોબેલ પ્રાઈઝ વિજેતા, પ્રકાશના વિવર્તનની શોધ કરી હતી.
   - તેમણે બતાવ્યું હતું કે કેવી રીતે એક ટ્રાન્સપરન્ટ વસ્તુમાંથી લાઈટ પસાર થાય ત્યારે કેટલોક પ્રકાશ તરંગો સાથે દિશા બદલે છે અને દુનિયા તે પ્રક્રિયાને આજે રામન ઇફેક્ટ તરીકે પણ ઓળખે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: વિજ્ઞાન આપણા રોજિંદા જીવનનો એક મહત્વનો ભાગ છે. આપણે કાળજી રાખીએ એથી પણ વધુ એ આપણી સાથે ડગલે ને પગલે જોડાયેલું છે. ફેન્સી ગેજેટ્સથી માંડીને ટેક્નોલોજી કે જેના વગર આપણે જીવી પણ નથી શકતા, એક નાના લાઈટ બલ્બથી લઇ બ્રહ્માંડની દરેક શોધ, આ બધું જ સાયન્સ અને ટેક્નોલોજીને આભારી છે.

   પણ શું તમે જાણો છો કે આ શોધ કેવી રીતે થઇ અથવા કોણે કરી? આજે નેશનલ સાયન્સ ડે નિમિતે ખાસ આ અહેવાલ સાથે જાણો એવા 14 ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો વિશે, જેમણે વિશ્વભરમાં એમનું અને દેશનું નામ રોશન કર્યું છે.

   1. સી.વી. રામન
   - 1930માં ફિઝિક્સ માટે નોબેલ પ્રાઈઝ વિજેતા, પ્રકાશના વિવર્તનની શોધ કરી હતી.
   - તેમણે બતાવ્યું હતું કે કેવી રીતે એક ટ્રાન્સપરન્ટ વસ્તુમાંથી લાઈટ પસાર થાય ત્યારે કેટલોક પ્રકાશ તરંગો સાથે દિશા બદલે છે અને દુનિયા તે પ્રક્રિયાને આજે રામન ઇફેક્ટ તરીકે પણ ઓળખે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: વિજ્ઞાન આપણા રોજિંદા જીવનનો એક મહત્વનો ભાગ છે. આપણે કાળજી રાખીએ એથી પણ વધુ એ આપણી સાથે ડગલે ને પગલે જોડાયેલું છે. ફેન્સી ગેજેટ્સથી માંડીને ટેક્નોલોજી કે જેના વગર આપણે જીવી પણ નથી શકતા, એક નાના લાઈટ બલ્બથી લઇ બ્રહ્માંડની દરેક શોધ, આ બધું જ સાયન્સ અને ટેક્નોલોજીને આભારી છે.

   પણ શું તમે જાણો છો કે આ શોધ કેવી રીતે થઇ અથવા કોણે કરી? આજે નેશનલ સાયન્સ ડે નિમિતે ખાસ આ અહેવાલ સાથે જાણો એવા 14 ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો વિશે, જેમણે વિશ્વભરમાં એમનું અને દેશનું નામ રોશન કર્યું છે.

   1. સી.વી. રામન
   - 1930માં ફિઝિક્સ માટે નોબેલ પ્રાઈઝ વિજેતા, પ્રકાશના વિવર્તનની શોધ કરી હતી.
   - તેમણે બતાવ્યું હતું કે કેવી રીતે એક ટ્રાન્સપરન્ટ વસ્તુમાંથી લાઈટ પસાર થાય ત્યારે કેટલોક પ્રકાશ તરંગો સાથે દિશા બદલે છે અને દુનિયા તે પ્રક્રિયાને આજે રામન ઇફેક્ટ તરીકે પણ ઓળખે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: વિજ્ઞાન આપણા રોજિંદા જીવનનો એક મહત્વનો ભાગ છે. આપણે કાળજી રાખીએ એથી પણ વધુ એ આપણી સાથે ડગલે ને પગલે જોડાયેલું છે. ફેન્સી ગેજેટ્સથી માંડીને ટેક્નોલોજી કે જેના વગર આપણે જીવી પણ નથી શકતા, એક નાના લાઈટ બલ્બથી લઇ બ્રહ્માંડની દરેક શોધ, આ બધું જ સાયન્સ અને ટેક્નોલોજીને આભારી છે.

   પણ શું તમે જાણો છો કે આ શોધ કેવી રીતે થઇ અથવા કોણે કરી? આજે નેશનલ સાયન્સ ડે નિમિતે ખાસ આ અહેવાલ સાથે જાણો એવા 14 ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો વિશે, જેમણે વિશ્વભરમાં એમનું અને દેશનું નામ રોશન કર્યું છે.

   1. સી.વી. રામન
   - 1930માં ફિઝિક્સ માટે નોબેલ પ્રાઈઝ વિજેતા, પ્રકાશના વિવર્તનની શોધ કરી હતી.
   - તેમણે બતાવ્યું હતું કે કેવી રીતે એક ટ્રાન્સપરન્ટ વસ્તુમાંથી લાઈટ પસાર થાય ત્યારે કેટલોક પ્રકાશ તરંગો સાથે દિશા બદલે છે અને દુનિયા તે પ્રક્રિયાને આજે રામન ઇફેક્ટ તરીકે પણ ઓળખે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: વિજ્ઞાન આપણા રોજિંદા જીવનનો એક મહત્વનો ભાગ છે. આપણે કાળજી રાખીએ એથી પણ વધુ એ આપણી સાથે ડગલે ને પગલે જોડાયેલું છે. ફેન્સી ગેજેટ્સથી માંડીને ટેક્નોલોજી કે જેના વગર આપણે જીવી પણ નથી શકતા, એક નાના લાઈટ બલ્બથી લઇ બ્રહ્માંડની દરેક શોધ, આ બધું જ સાયન્સ અને ટેક્નોલોજીને આભારી છે.

   પણ શું તમે જાણો છો કે આ શોધ કેવી રીતે થઇ અથવા કોણે કરી? આજે નેશનલ સાયન્સ ડે નિમિતે ખાસ આ અહેવાલ સાથે જાણો એવા 14 ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો વિશે, જેમણે વિશ્વભરમાં એમનું અને દેશનું નામ રોશન કર્યું છે.

   1. સી.વી. રામન
   - 1930માં ફિઝિક્સ માટે નોબેલ પ્રાઈઝ વિજેતા, પ્રકાશના વિવર્તનની શોધ કરી હતી.
   - તેમણે બતાવ્યું હતું કે કેવી રીતે એક ટ્રાન્સપરન્ટ વસ્તુમાંથી લાઈટ પસાર થાય ત્યારે કેટલોક પ્રકાશ તરંગો સાથે દિશા બદલે છે અને દુનિયા તે પ્રક્રિયાને આજે રામન ઇફેક્ટ તરીકે પણ ઓળખે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: વિજ્ઞાન આપણા રોજિંદા જીવનનો એક મહત્વનો ભાગ છે. આપણે કાળજી રાખીએ એથી પણ વધુ એ આપણી સાથે ડગલે ને પગલે જોડાયેલું છે. ફેન્સી ગેજેટ્સથી માંડીને ટેક્નોલોજી કે જેના વગર આપણે જીવી પણ નથી શકતા, એક નાના લાઈટ બલ્બથી લઇ બ્રહ્માંડની દરેક શોધ, આ બધું જ સાયન્સ અને ટેક્નોલોજીને આભારી છે.

   પણ શું તમે જાણો છો કે આ શોધ કેવી રીતે થઇ અથવા કોણે કરી? આજે નેશનલ સાયન્સ ડે નિમિતે ખાસ આ અહેવાલ સાથે જાણો એવા 14 ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો વિશે, જેમણે વિશ્વભરમાં એમનું અને દેશનું નામ રોશન કર્યું છે.

   1. સી.વી. રામન
   - 1930માં ફિઝિક્સ માટે નોબેલ પ્રાઈઝ વિજેતા, પ્રકાશના વિવર્તનની શોધ કરી હતી.
   - તેમણે બતાવ્યું હતું કે કેવી રીતે એક ટ્રાન્સપરન્ટ વસ્તુમાંથી લાઈટ પસાર થાય ત્યારે કેટલોક પ્રકાશ તરંગો સાથે દિશા બદલે છે અને દુનિયા તે પ્રક્રિયાને આજે રામન ઇફેક્ટ તરીકે પણ ઓળખે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: વિજ્ઞાન આપણા રોજિંદા જીવનનો એક મહત્વનો ભાગ છે. આપણે કાળજી રાખીએ એથી પણ વધુ એ આપણી સાથે ડગલે ને પગલે જોડાયેલું છે. ફેન્સી ગેજેટ્સથી માંડીને ટેક્નોલોજી કે જેના વગર આપણે જીવી પણ નથી શકતા, એક નાના લાઈટ બલ્બથી લઇ બ્રહ્માંડની દરેક શોધ, આ બધું જ સાયન્સ અને ટેક્નોલોજીને આભારી છે.

   પણ શું તમે જાણો છો કે આ શોધ કેવી રીતે થઇ અથવા કોણે કરી? આજે નેશનલ સાયન્સ ડે નિમિતે ખાસ આ અહેવાલ સાથે જાણો એવા 14 ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો વિશે, જેમણે વિશ્વભરમાં એમનું અને દેશનું નામ રોશન કર્યું છે.

   1. સી.વી. રામન
   - 1930માં ફિઝિક્સ માટે નોબેલ પ્રાઈઝ વિજેતા, પ્રકાશના વિવર્તનની શોધ કરી હતી.
   - તેમણે બતાવ્યું હતું કે કેવી રીતે એક ટ્રાન્સપરન્ટ વસ્તુમાંથી લાઈટ પસાર થાય ત્યારે કેટલોક પ્રકાશ તરંગો સાથે દિશા બદલે છે અને દુનિયા તે પ્રક્રિયાને આજે રામન ઇફેક્ટ તરીકે પણ ઓળખે છે.

  • +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: વિજ્ઞાન આપણા રોજિંદા જીવનનો એક મહત્વનો ભાગ છે. આપણે કાળજી રાખીએ એથી પણ વધુ એ આપણી સાથે ડગલે ને પગલે જોડાયેલું છે. ફેન્સી ગેજેટ્સથી માંડીને ટેક્નોલોજી કે જેના વગર આપણે જીવી પણ નથી શકતા, એક નાના લાઈટ બલ્બથી લઇ બ્રહ્માંડની દરેક શોધ, આ બધું જ સાયન્સ અને ટેક્નોલોજીને આભારી છે.

   પણ શું તમે જાણો છો કે આ શોધ કેવી રીતે થઇ અથવા કોણે કરી? આજે નેશનલ સાયન્સ ડે નિમિતે ખાસ આ અહેવાલ સાથે જાણો એવા 14 ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો વિશે, જેમણે વિશ્વભરમાં એમનું અને દેશનું નામ રોશન કર્યું છે.

   1. સી.વી. રામન
   - 1930માં ફિઝિક્સ માટે નોબેલ પ્રાઈઝ વિજેતા, પ્રકાશના વિવર્તનની શોધ કરી હતી.
   - તેમણે બતાવ્યું હતું કે કેવી રીતે એક ટ્રાન્સપરન્ટ વસ્તુમાંથી લાઈટ પસાર થાય ત્યારે કેટલોક પ્રકાશ તરંગો સાથે દિશા બદલે છે અને દુનિયા તે પ્રક્રિયાને આજે રામન ઇફેક્ટ તરીકે પણ ઓળખે છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Bhaskar Gyan Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 9 Indian Scientists Who Changed The World
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `