ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Desh» Myth and Facts about Nidhivan of Mathura

  આ જંગલમાં મોડી રાત્રે આવે છે શ્રીકૃષ્ણ, જેણે જોઈ લીલા તે થયો અંધ કે પાગલ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 02, 2018, 01:37 PM IST

  હોળીના તહેવાર પર વૃંદાવન-મથુરા કૃષ્ણમયી થઈ જાય છે. અહીંનું નિધિવન શ્રી કૃષ્ણની રાસલીલા માટે પ્રખ્યાત છે.
  • નિધિવન શ્રી કૃષ્ણની રાસલીલા માટે પ્રખ્યાત છે
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   નિધિવન શ્રી કૃષ્ણની રાસલીલા માટે પ્રખ્યાત છે

   વૃંદાવનઃ હોળીના તહેવાર પર વૃંદાવન-મથુરા કૃષ્ણમયી થઈ જાય છે. અહીંનું નિધિવન શ્રી કૃષ્ણની રાસલીલા માટે પ્રખ્યાત છે. કહેવામાં આવે છે કે સાંજે 7 વાગ્યા પછી અહીં કોઈ જ નથી રોકાતું, કેમકે શ્રીહરી પોતે રાધા અને ગોપીઓની સાથે રાસ રમવા આવે છે. એક માન્યતા મુજબ તેઓને રાસ કરતાં જોનારા અંધ થઈ જાય છે. Bhaskar.comએ નિધિવનની આસપાસ રહેતાં લોકો સાથે વાત કરી, આ માન્યતાની પાછળ છુપાયેલાં સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

   Myth- નિધિવનમાં કૃષ્ણ રાસ રમવા આવે છે. અહીં રોકાઈને રાસલીલા જોતા અંધ થઈ જવાય છે કે, માનસિક સંતુલન ખરાબ થઈ જાય છે. આ જગ્યાએ વાંદરા, ચકલી સહિત કોઈપણ પશુ પંખી પણ નથી રહેતાં.

   Fact- બાંકે બિહારી મંદિરના રિટાયર્ડ ભંડારી હીરાલાલે જણાવ્યું કે 10 વર્ષ પહેલાં એક વ્યક્તિ અંદર રહી ગયો હતો. સવારે તે દેખાયો અને તેને પકડી લીધો, તેને કંઈજ થયું ન હતું.

   આ પણ વાંચો, મહાદેવના દાઝે છે પગ... એટલે જ ગામમાં નથી કરાતું હોલિકા દહન

   આગળની સ્લાઈડમાં જોવા માટે ક્લિક કરો

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   વૃંદાવનઃ હોળીના તહેવાર પર વૃંદાવન-મથુરા કૃષ્ણમયી થઈ જાય છે. અહીંનું નિધિવન શ્રી કૃષ્ણની રાસલીલા માટે પ્રખ્યાત છે. કહેવામાં આવે છે કે સાંજે 7 વાગ્યા પછી અહીં કોઈ જ નથી રોકાતું, કેમકે શ્રીહરી પોતે રાધા અને ગોપીઓની સાથે રાસ રમવા આવે છે. એક માન્યતા મુજબ તેઓને રાસ કરતાં જોનારા અંધ થઈ જાય છે. Bhaskar.comએ નિધિવનની આસપાસ રહેતાં લોકો સાથે વાત કરી, આ માન્યતાની પાછળ છુપાયેલાં સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

   Myth- નિધિવનમાં કૃષ્ણ રાસ રમવા આવે છે. અહીં રોકાઈને રાસલીલા જોતા અંધ થઈ જવાય છે કે, માનસિક સંતુલન ખરાબ થઈ જાય છે. આ જગ્યાએ વાંદરા, ચકલી સહિત કોઈપણ પશુ પંખી પણ નથી રહેતાં.

   Fact- બાંકે બિહારી મંદિરના રિટાયર્ડ ભંડારી હીરાલાલે જણાવ્યું કે 10 વર્ષ પહેલાં એક વ્યક્તિ અંદર રહી ગયો હતો. સવારે તે દેખાયો અને તેને પકડી લીધો, તેને કંઈજ થયું ન હતું.

   આ પણ વાંચો, મહાદેવના દાઝે છે પગ... એટલે જ ગામમાં નથી કરાતું હોલિકા દહન

   આગળની સ્લાઈડમાં જોવા માટે ક્લિક કરો

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   વૃંદાવનઃ હોળીના તહેવાર પર વૃંદાવન-મથુરા કૃષ્ણમયી થઈ જાય છે. અહીંનું નિધિવન શ્રી કૃષ્ણની રાસલીલા માટે પ્રખ્યાત છે. કહેવામાં આવે છે કે સાંજે 7 વાગ્યા પછી અહીં કોઈ જ નથી રોકાતું, કેમકે શ્રીહરી પોતે રાધા અને ગોપીઓની સાથે રાસ રમવા આવે છે. એક માન્યતા મુજબ તેઓને રાસ કરતાં જોનારા અંધ થઈ જાય છે. Bhaskar.comએ નિધિવનની આસપાસ રહેતાં લોકો સાથે વાત કરી, આ માન્યતાની પાછળ છુપાયેલાં સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

   Myth- નિધિવનમાં કૃષ્ણ રાસ રમવા આવે છે. અહીં રોકાઈને રાસલીલા જોતા અંધ થઈ જવાય છે કે, માનસિક સંતુલન ખરાબ થઈ જાય છે. આ જગ્યાએ વાંદરા, ચકલી સહિત કોઈપણ પશુ પંખી પણ નથી રહેતાં.

   Fact- બાંકે બિહારી મંદિરના રિટાયર્ડ ભંડારી હીરાલાલે જણાવ્યું કે 10 વર્ષ પહેલાં એક વ્યક્તિ અંદર રહી ગયો હતો. સવારે તે દેખાયો અને તેને પકડી લીધો, તેને કંઈજ થયું ન હતું.

   આ પણ વાંચો, મહાદેવના દાઝે છે પગ... એટલે જ ગામમાં નથી કરાતું હોલિકા દહન

   આગળની સ્લાઈડમાં જોવા માટે ક્લિક કરો

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   વૃંદાવનઃ હોળીના તહેવાર પર વૃંદાવન-મથુરા કૃષ્ણમયી થઈ જાય છે. અહીંનું નિધિવન શ્રી કૃષ્ણની રાસલીલા માટે પ્રખ્યાત છે. કહેવામાં આવે છે કે સાંજે 7 વાગ્યા પછી અહીં કોઈ જ નથી રોકાતું, કેમકે શ્રીહરી પોતે રાધા અને ગોપીઓની સાથે રાસ રમવા આવે છે. એક માન્યતા મુજબ તેઓને રાસ કરતાં જોનારા અંધ થઈ જાય છે. Bhaskar.comએ નિધિવનની આસપાસ રહેતાં લોકો સાથે વાત કરી, આ માન્યતાની પાછળ છુપાયેલાં સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

   Myth- નિધિવનમાં કૃષ્ણ રાસ રમવા આવે છે. અહીં રોકાઈને રાસલીલા જોતા અંધ થઈ જવાય છે કે, માનસિક સંતુલન ખરાબ થઈ જાય છે. આ જગ્યાએ વાંદરા, ચકલી સહિત કોઈપણ પશુ પંખી પણ નથી રહેતાં.

   Fact- બાંકે બિહારી મંદિરના રિટાયર્ડ ભંડારી હીરાલાલે જણાવ્યું કે 10 વર્ષ પહેલાં એક વ્યક્તિ અંદર રહી ગયો હતો. સવારે તે દેખાયો અને તેને પકડી લીધો, તેને કંઈજ થયું ન હતું.

   આ પણ વાંચો, મહાદેવના દાઝે છે પગ... એટલે જ ગામમાં નથી કરાતું હોલિકા દહન

   આગળની સ્લાઈડમાં જોવા માટે ક્લિક કરો

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   વૃંદાવનઃ હોળીના તહેવાર પર વૃંદાવન-મથુરા કૃષ્ણમયી થઈ જાય છે. અહીંનું નિધિવન શ્રી કૃષ્ણની રાસલીલા માટે પ્રખ્યાત છે. કહેવામાં આવે છે કે સાંજે 7 વાગ્યા પછી અહીં કોઈ જ નથી રોકાતું, કેમકે શ્રીહરી પોતે રાધા અને ગોપીઓની સાથે રાસ રમવા આવે છે. એક માન્યતા મુજબ તેઓને રાસ કરતાં જોનારા અંધ થઈ જાય છે. Bhaskar.comએ નિધિવનની આસપાસ રહેતાં લોકો સાથે વાત કરી, આ માન્યતાની પાછળ છુપાયેલાં સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

   Myth- નિધિવનમાં કૃષ્ણ રાસ રમવા આવે છે. અહીં રોકાઈને રાસલીલા જોતા અંધ થઈ જવાય છે કે, માનસિક સંતુલન ખરાબ થઈ જાય છે. આ જગ્યાએ વાંદરા, ચકલી સહિત કોઈપણ પશુ પંખી પણ નથી રહેતાં.

   Fact- બાંકે બિહારી મંદિરના રિટાયર્ડ ભંડારી હીરાલાલે જણાવ્યું કે 10 વર્ષ પહેલાં એક વ્યક્તિ અંદર રહી ગયો હતો. સવારે તે દેખાયો અને તેને પકડી લીધો, તેને કંઈજ થયું ન હતું.

   આ પણ વાંચો, મહાદેવના દાઝે છે પગ... એટલે જ ગામમાં નથી કરાતું હોલિકા દહન

   આગળની સ્લાઈડમાં જોવા માટે ક્લિક કરો

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   વૃંદાવનઃ હોળીના તહેવાર પર વૃંદાવન-મથુરા કૃષ્ણમયી થઈ જાય છે. અહીંનું નિધિવન શ્રી કૃષ્ણની રાસલીલા માટે પ્રખ્યાત છે. કહેવામાં આવે છે કે સાંજે 7 વાગ્યા પછી અહીં કોઈ જ નથી રોકાતું, કેમકે શ્રીહરી પોતે રાધા અને ગોપીઓની સાથે રાસ રમવા આવે છે. એક માન્યતા મુજબ તેઓને રાસ કરતાં જોનારા અંધ થઈ જાય છે. Bhaskar.comએ નિધિવનની આસપાસ રહેતાં લોકો સાથે વાત કરી, આ માન્યતાની પાછળ છુપાયેલાં સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

   Myth- નિધિવનમાં કૃષ્ણ રાસ રમવા આવે છે. અહીં રોકાઈને રાસલીલા જોતા અંધ થઈ જવાય છે કે, માનસિક સંતુલન ખરાબ થઈ જાય છે. આ જગ્યાએ વાંદરા, ચકલી સહિત કોઈપણ પશુ પંખી પણ નથી રહેતાં.

   Fact- બાંકે બિહારી મંદિરના રિટાયર્ડ ભંડારી હીરાલાલે જણાવ્યું કે 10 વર્ષ પહેલાં એક વ્યક્તિ અંદર રહી ગયો હતો. સવારે તે દેખાયો અને તેને પકડી લીધો, તેને કંઈજ થયું ન હતું.

   આ પણ વાંચો, મહાદેવના દાઝે છે પગ... એટલે જ ગામમાં નથી કરાતું હોલિકા દહન

   આગળની સ્લાઈડમાં જોવા માટે ક્લિક કરો

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Desh Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Myth and Facts about Nidhivan of Mathura
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `