ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Latest News » National» One Nation One Election is possible in India

  દેશમાં એકસાથે ચૂંટણીઓ કરાવવા અંગે સંભાવનાઓ તપાસશે કાયદા પંચ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 07, 2018, 11:54 AM IST

  કેન્દ્ર સરકારે લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણી એક સાથે કરાવવાના પ્રસ્તાવને વિધિ આયોગની પાસે મોકલવા અંગે વિચારી રહ્યાં છે.
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ મોદી સરકાર જ્યારથી સત્તા પર આવી છે ત્યારથી કંઈક નવા નવા પ્રયોગો કરતું આવ્યું છે. ત્યારે હવે વડાપ્રધાન મોદી દેશમાં એકસાથે ચૂંટણી કરાવવાની દિશામાં વિચારી રહ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારે લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણી એક સાથે કરાવવાના પ્રસ્તાવને વિધિ આયોગની પાસે મોકલવા અંગે વિચાર કરી રહ્યાં છે. કેન્દ્ર ઈચ્છે છે કે આ મુદ્દે સાર્વજનિક મંચ પર વ્યાપક વિચાર વિમર્શ અને ચર્ચા થાય.

   અધ્યયન અને સંશોધન થઈ રહ્યું છે


   - લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણી એક સાથે કરાવવા માટે સરકાર સંબંધિત કાયદાઓનું અધ્યયન કરી રહ્યાં છે, જેમાં સંશોધન પણ કરવામાં આવી શકે છે.
   - કાયદા મંત્રાલય આ કામમાં સક્રિયતાથી જોડાયું છે. કાયદાકીય સુધારાઓ માટે જરૂરી સુચનો આપનારૂ વિધિ આયોગ હાલ રાજકીય રૂપમાં સંવેદનશીલ યૂનિફોર્મ સિવિલ કોડની તપાસ કરી રહ્યું છે.
   - વડાપ્રધાન દેશમાં એકસાથે લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણીની વાત પર જોર આપી ચુક્યાં છે. જે અંતર્ગત 2જી માર્ચનાં રોજ ભાજપ શાસિત મુખ્યમંત્રીઓની બેઠકમાં આ દિશામાં ચર્ચા કરવા અને પ્રસ્તાવ પસાર કરવાનું પણ સુચન અપાયા હતા.

   આગળ વાંચો એક દેશ, એક ચૂંટણી અંગે શું છે દલીલ?

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ મોદી સરકાર જ્યારથી સત્તા પર આવી છે ત્યારથી કંઈક નવા નવા પ્રયોગો કરતું આવ્યું છે. ત્યારે હવે વડાપ્રધાન મોદી દેશમાં એકસાથે ચૂંટણી કરાવવાની દિશામાં વિચારી રહ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારે લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણી એક સાથે કરાવવાના પ્રસ્તાવને વિધિ આયોગની પાસે મોકલવા અંગે વિચાર કરી રહ્યાં છે. કેન્દ્ર ઈચ્છે છે કે આ મુદ્દે સાર્વજનિક મંચ પર વ્યાપક વિચાર વિમર્શ અને ચર્ચા થાય.

   અધ્યયન અને સંશોધન થઈ રહ્યું છે


   - લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણી એક સાથે કરાવવા માટે સરકાર સંબંધિત કાયદાઓનું અધ્યયન કરી રહ્યાં છે, જેમાં સંશોધન પણ કરવામાં આવી શકે છે.
   - કાયદા મંત્રાલય આ કામમાં સક્રિયતાથી જોડાયું છે. કાયદાકીય સુધારાઓ માટે જરૂરી સુચનો આપનારૂ વિધિ આયોગ હાલ રાજકીય રૂપમાં સંવેદનશીલ યૂનિફોર્મ સિવિલ કોડની તપાસ કરી રહ્યું છે.
   - વડાપ્રધાન દેશમાં એકસાથે લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણીની વાત પર જોર આપી ચુક્યાં છે. જે અંતર્ગત 2જી માર્ચનાં રોજ ભાજપ શાસિત મુખ્યમંત્રીઓની બેઠકમાં આ દિશામાં ચર્ચા કરવા અને પ્રસ્તાવ પસાર કરવાનું પણ સુચન અપાયા હતા.

   આગળ વાંચો એક દેશ, એક ચૂંટણી અંગે શું છે દલીલ?

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ મોદી સરકાર જ્યારથી સત્તા પર આવી છે ત્યારથી કંઈક નવા નવા પ્રયોગો કરતું આવ્યું છે. ત્યારે હવે વડાપ્રધાન મોદી દેશમાં એકસાથે ચૂંટણી કરાવવાની દિશામાં વિચારી રહ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારે લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણી એક સાથે કરાવવાના પ્રસ્તાવને વિધિ આયોગની પાસે મોકલવા અંગે વિચાર કરી રહ્યાં છે. કેન્દ્ર ઈચ્છે છે કે આ મુદ્દે સાર્વજનિક મંચ પર વ્યાપક વિચાર વિમર્શ અને ચર્ચા થાય.

   અધ્યયન અને સંશોધન થઈ રહ્યું છે


   - લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણી એક સાથે કરાવવા માટે સરકાર સંબંધિત કાયદાઓનું અધ્યયન કરી રહ્યાં છે, જેમાં સંશોધન પણ કરવામાં આવી શકે છે.
   - કાયદા મંત્રાલય આ કામમાં સક્રિયતાથી જોડાયું છે. કાયદાકીય સુધારાઓ માટે જરૂરી સુચનો આપનારૂ વિધિ આયોગ હાલ રાજકીય રૂપમાં સંવેદનશીલ યૂનિફોર્મ સિવિલ કોડની તપાસ કરી રહ્યું છે.
   - વડાપ્રધાન દેશમાં એકસાથે લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણીની વાત પર જોર આપી ચુક્યાં છે. જે અંતર્ગત 2જી માર્ચનાં રોજ ભાજપ શાસિત મુખ્યમંત્રીઓની બેઠકમાં આ દિશામાં ચર્ચા કરવા અને પ્રસ્તાવ પસાર કરવાનું પણ સુચન અપાયા હતા.

   આગળ વાંચો એક દેશ, એક ચૂંટણી અંગે શું છે દલીલ?

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ મોદી સરકાર જ્યારથી સત્તા પર આવી છે ત્યારથી કંઈક નવા નવા પ્રયોગો કરતું આવ્યું છે. ત્યારે હવે વડાપ્રધાન મોદી દેશમાં એકસાથે ચૂંટણી કરાવવાની દિશામાં વિચારી રહ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારે લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણી એક સાથે કરાવવાના પ્રસ્તાવને વિધિ આયોગની પાસે મોકલવા અંગે વિચાર કરી રહ્યાં છે. કેન્દ્ર ઈચ્છે છે કે આ મુદ્દે સાર્વજનિક મંચ પર વ્યાપક વિચાર વિમર્શ અને ચર્ચા થાય.

   અધ્યયન અને સંશોધન થઈ રહ્યું છે


   - લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણી એક સાથે કરાવવા માટે સરકાર સંબંધિત કાયદાઓનું અધ્યયન કરી રહ્યાં છે, જેમાં સંશોધન પણ કરવામાં આવી શકે છે.
   - કાયદા મંત્રાલય આ કામમાં સક્રિયતાથી જોડાયું છે. કાયદાકીય સુધારાઓ માટે જરૂરી સુચનો આપનારૂ વિધિ આયોગ હાલ રાજકીય રૂપમાં સંવેદનશીલ યૂનિફોર્મ સિવિલ કોડની તપાસ કરી રહ્યું છે.
   - વડાપ્રધાન દેશમાં એકસાથે લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણીની વાત પર જોર આપી ચુક્યાં છે. જે અંતર્ગત 2જી માર્ચનાં રોજ ભાજપ શાસિત મુખ્યમંત્રીઓની બેઠકમાં આ દિશામાં ચર્ચા કરવા અને પ્રસ્તાવ પસાર કરવાનું પણ સુચન અપાયા હતા.

   આગળ વાંચો એક દેશ, એક ચૂંટણી અંગે શું છે દલીલ?

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ મોદી સરકાર જ્યારથી સત્તા પર આવી છે ત્યારથી કંઈક નવા નવા પ્રયોગો કરતું આવ્યું છે. ત્યારે હવે વડાપ્રધાન મોદી દેશમાં એકસાથે ચૂંટણી કરાવવાની દિશામાં વિચારી રહ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારે લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણી એક સાથે કરાવવાના પ્રસ્તાવને વિધિ આયોગની પાસે મોકલવા અંગે વિચાર કરી રહ્યાં છે. કેન્દ્ર ઈચ્છે છે કે આ મુદ્દે સાર્વજનિક મંચ પર વ્યાપક વિચાર વિમર્શ અને ચર્ચા થાય.

   અધ્યયન અને સંશોધન થઈ રહ્યું છે


   - લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણી એક સાથે કરાવવા માટે સરકાર સંબંધિત કાયદાઓનું અધ્યયન કરી રહ્યાં છે, જેમાં સંશોધન પણ કરવામાં આવી શકે છે.
   - કાયદા મંત્રાલય આ કામમાં સક્રિયતાથી જોડાયું છે. કાયદાકીય સુધારાઓ માટે જરૂરી સુચનો આપનારૂ વિધિ આયોગ હાલ રાજકીય રૂપમાં સંવેદનશીલ યૂનિફોર્મ સિવિલ કોડની તપાસ કરી રહ્યું છે.
   - વડાપ્રધાન દેશમાં એકસાથે લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણીની વાત પર જોર આપી ચુક્યાં છે. જે અંતર્ગત 2જી માર્ચનાં રોજ ભાજપ શાસિત મુખ્યમંત્રીઓની બેઠકમાં આ દિશામાં ચર્ચા કરવા અને પ્રસ્તાવ પસાર કરવાનું પણ સુચન અપાયા હતા.

   આગળ વાંચો એક દેશ, એક ચૂંટણી અંગે શું છે દલીલ?

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ મોદી સરકાર જ્યારથી સત્તા પર આવી છે ત્યારથી કંઈક નવા નવા પ્રયોગો કરતું આવ્યું છે. ત્યારે હવે વડાપ્રધાન મોદી દેશમાં એકસાથે ચૂંટણી કરાવવાની દિશામાં વિચારી રહ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારે લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણી એક સાથે કરાવવાના પ્રસ્તાવને વિધિ આયોગની પાસે મોકલવા અંગે વિચાર કરી રહ્યાં છે. કેન્દ્ર ઈચ્છે છે કે આ મુદ્દે સાર્વજનિક મંચ પર વ્યાપક વિચાર વિમર્શ અને ચર્ચા થાય.

   અધ્યયન અને સંશોધન થઈ રહ્યું છે


   - લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણી એક સાથે કરાવવા માટે સરકાર સંબંધિત કાયદાઓનું અધ્યયન કરી રહ્યાં છે, જેમાં સંશોધન પણ કરવામાં આવી શકે છે.
   - કાયદા મંત્રાલય આ કામમાં સક્રિયતાથી જોડાયું છે. કાયદાકીય સુધારાઓ માટે જરૂરી સુચનો આપનારૂ વિધિ આયોગ હાલ રાજકીય રૂપમાં સંવેદનશીલ યૂનિફોર્મ સિવિલ કોડની તપાસ કરી રહ્યું છે.
   - વડાપ્રધાન દેશમાં એકસાથે લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણીની વાત પર જોર આપી ચુક્યાં છે. જે અંતર્ગત 2જી માર્ચનાં રોજ ભાજપ શાસિત મુખ્યમંત્રીઓની બેઠકમાં આ દિશામાં ચર્ચા કરવા અને પ્રસ્તાવ પસાર કરવાનું પણ સુચન અપાયા હતા.

   આગળ વાંચો એક દેશ, એક ચૂંટણી અંગે શું છે દલીલ?

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ મોદી સરકાર જ્યારથી સત્તા પર આવી છે ત્યારથી કંઈક નવા નવા પ્રયોગો કરતું આવ્યું છે. ત્યારે હવે વડાપ્રધાન મોદી દેશમાં એકસાથે ચૂંટણી કરાવવાની દિશામાં વિચારી રહ્યું છે. કેન્દ્ર સરકારે લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણી એક સાથે કરાવવાના પ્રસ્તાવને વિધિ આયોગની પાસે મોકલવા અંગે વિચાર કરી રહ્યાં છે. કેન્દ્ર ઈચ્છે છે કે આ મુદ્દે સાર્વજનિક મંચ પર વ્યાપક વિચાર વિમર્શ અને ચર્ચા થાય.

   અધ્યયન અને સંશોધન થઈ રહ્યું છે


   - લોકસભા અને વિધાનસભાની ચૂંટણી એક સાથે કરાવવા માટે સરકાર સંબંધિત કાયદાઓનું અધ્યયન કરી રહ્યાં છે, જેમાં સંશોધન પણ કરવામાં આવી શકે છે.
   - કાયદા મંત્રાલય આ કામમાં સક્રિયતાથી જોડાયું છે. કાયદાકીય સુધારાઓ માટે જરૂરી સુચનો આપનારૂ વિધિ આયોગ હાલ રાજકીય રૂપમાં સંવેદનશીલ યૂનિફોર્મ સિવિલ કોડની તપાસ કરી રહ્યું છે.
   - વડાપ્રધાન દેશમાં એકસાથે લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણીની વાત પર જોર આપી ચુક્યાં છે. જે અંતર્ગત 2જી માર્ચનાં રોજ ભાજપ શાસિત મુખ્યમંત્રીઓની બેઠકમાં આ દિશામાં ચર્ચા કરવા અને પ્રસ્તાવ પસાર કરવાનું પણ સુચન અપાયા હતા.

   આગળ વાંચો એક દેશ, એક ચૂંટણી અંગે શું છે દલીલ?

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Latest Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: One Nation One Election is possible in India
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `