ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » In Depth» આ છે વિશ્વનું સૌથી મોટું રસોડું | Worlds largest kitchen in indian

  આ છે વિશ્વનું સૌથી મોટું રસોડું, દરરોજ બને છે 2 લાખ રોટલીઓ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 07, 2018, 06:10 PM IST

  દરરોજ ખીર માટે વપરાય છે 5 હજાર લીટર દૂધ, 1 હજાર કિલો શાકર અને 500કિલો ઘી
  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ એક બાજુ જ્યાં દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તીને ભોજન નથી મળતું તો બીજી તરફ એક એવું કિચન પણ છે જ્યાં દરરોજ હજારો લોકો મફતમાં પેટ ભરીને ભોજન કરે છે. આ જગ્યાએ અમીર-ગરીબ, નાના-મોટા જેવા કોઈ ભેદભાવ નથી. આ કિચન ભારતમાં જ છે.

   અમૃતસરના સ્વર્ણ મંદિર એટલે કે ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં દરરોજ 70થી 75 હજાર લોકો ભોજન કરે છે. તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગે આ સંખ્યા 1 લાખ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. આટલા લોકોના ભોજન માટે દરરોજ હજારો કિલો ભોજન બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કિચન સાથે જોડાયેલા અન્ય રસપ્રદ ફેક્ટ્સ વિશે...

   આગળની વાંચો, દુનિયાના સૌથી મોટા કિચન સાથે જોડાયેલા કેટલાક અન્ય ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ એક બાજુ જ્યાં દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તીને ભોજન નથી મળતું તો બીજી તરફ એક એવું કિચન પણ છે જ્યાં દરરોજ હજારો લોકો મફતમાં પેટ ભરીને ભોજન કરે છે. આ જગ્યાએ અમીર-ગરીબ, નાના-મોટા જેવા કોઈ ભેદભાવ નથી. આ કિચન ભારતમાં જ છે.

   અમૃતસરના સ્વર્ણ મંદિર એટલે કે ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં દરરોજ 70થી 75 હજાર લોકો ભોજન કરે છે. તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગે આ સંખ્યા 1 લાખ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. આટલા લોકોના ભોજન માટે દરરોજ હજારો કિલો ભોજન બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કિચન સાથે જોડાયેલા અન્ય રસપ્રદ ફેક્ટ્સ વિશે...

   આગળની વાંચો, દુનિયાના સૌથી મોટા કિચન સાથે જોડાયેલા કેટલાક અન્ય ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ એક બાજુ જ્યાં દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તીને ભોજન નથી મળતું તો બીજી તરફ એક એવું કિચન પણ છે જ્યાં દરરોજ હજારો લોકો મફતમાં પેટ ભરીને ભોજન કરે છે. આ જગ્યાએ અમીર-ગરીબ, નાના-મોટા જેવા કોઈ ભેદભાવ નથી. આ કિચન ભારતમાં જ છે.

   અમૃતસરના સ્વર્ણ મંદિર એટલે કે ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં દરરોજ 70થી 75 હજાર લોકો ભોજન કરે છે. તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગે આ સંખ્યા 1 લાખ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. આટલા લોકોના ભોજન માટે દરરોજ હજારો કિલો ભોજન બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કિચન સાથે જોડાયેલા અન્ય રસપ્રદ ફેક્ટ્સ વિશે...

   આગળની વાંચો, દુનિયાના સૌથી મોટા કિચન સાથે જોડાયેલા કેટલાક અન્ય ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ એક બાજુ જ્યાં દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તીને ભોજન નથી મળતું તો બીજી તરફ એક એવું કિચન પણ છે જ્યાં દરરોજ હજારો લોકો મફતમાં પેટ ભરીને ભોજન કરે છે. આ જગ્યાએ અમીર-ગરીબ, નાના-મોટા જેવા કોઈ ભેદભાવ નથી. આ કિચન ભારતમાં જ છે.

   અમૃતસરના સ્વર્ણ મંદિર એટલે કે ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં દરરોજ 70થી 75 હજાર લોકો ભોજન કરે છે. તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગે આ સંખ્યા 1 લાખ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. આટલા લોકોના ભોજન માટે દરરોજ હજારો કિલો ભોજન બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કિચન સાથે જોડાયેલા અન્ય રસપ્રદ ફેક્ટ્સ વિશે...

   આગળની વાંચો, દુનિયાના સૌથી મોટા કિચન સાથે જોડાયેલા કેટલાક અન્ય ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ એક બાજુ જ્યાં દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તીને ભોજન નથી મળતું તો બીજી તરફ એક એવું કિચન પણ છે જ્યાં દરરોજ હજારો લોકો મફતમાં પેટ ભરીને ભોજન કરે છે. આ જગ્યાએ અમીર-ગરીબ, નાના-મોટા જેવા કોઈ ભેદભાવ નથી. આ કિચન ભારતમાં જ છે.

   અમૃતસરના સ્વર્ણ મંદિર એટલે કે ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં દરરોજ 70થી 75 હજાર લોકો ભોજન કરે છે. તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગે આ સંખ્યા 1 લાખ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. આટલા લોકોના ભોજન માટે દરરોજ હજારો કિલો ભોજન બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કિચન સાથે જોડાયેલા અન્ય રસપ્રદ ફેક્ટ્સ વિશે...

   આગળની વાંચો, દુનિયાના સૌથી મોટા કિચન સાથે જોડાયેલા કેટલાક અન્ય ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ એક બાજુ જ્યાં દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તીને ભોજન નથી મળતું તો બીજી તરફ એક એવું કિચન પણ છે જ્યાં દરરોજ હજારો લોકો મફતમાં પેટ ભરીને ભોજન કરે છે. આ જગ્યાએ અમીર-ગરીબ, નાના-મોટા જેવા કોઈ ભેદભાવ નથી. આ કિચન ભારતમાં જ છે.

   અમૃતસરના સ્વર્ણ મંદિર એટલે કે ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં દરરોજ 70થી 75 હજાર લોકો ભોજન કરે છે. તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગે આ સંખ્યા 1 લાખ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. આટલા લોકોના ભોજન માટે દરરોજ હજારો કિલો ભોજન બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કિચન સાથે જોડાયેલા અન્ય રસપ્રદ ફેક્ટ્સ વિશે...

   આગળની વાંચો, દુનિયાના સૌથી મોટા કિચન સાથે જોડાયેલા કેટલાક અન્ય ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ એક બાજુ જ્યાં દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તીને ભોજન નથી મળતું તો બીજી તરફ એક એવું કિચન પણ છે જ્યાં દરરોજ હજારો લોકો મફતમાં પેટ ભરીને ભોજન કરે છે. આ જગ્યાએ અમીર-ગરીબ, નાના-મોટા જેવા કોઈ ભેદભાવ નથી. આ કિચન ભારતમાં જ છે.

   અમૃતસરના સ્વર્ણ મંદિર એટલે કે ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં દરરોજ 70થી 75 હજાર લોકો ભોજન કરે છે. તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગે આ સંખ્યા 1 લાખ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. આટલા લોકોના ભોજન માટે દરરોજ હજારો કિલો ભોજન બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કિચન સાથે જોડાયેલા અન્ય રસપ્રદ ફેક્ટ્સ વિશે...

   આગળની વાંચો, દુનિયાના સૌથી મોટા કિચન સાથે જોડાયેલા કેટલાક અન્ય ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ એક બાજુ જ્યાં દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તીને ભોજન નથી મળતું તો બીજી તરફ એક એવું કિચન પણ છે જ્યાં દરરોજ હજારો લોકો મફતમાં પેટ ભરીને ભોજન કરે છે. આ જગ્યાએ અમીર-ગરીબ, નાના-મોટા જેવા કોઈ ભેદભાવ નથી. આ કિચન ભારતમાં જ છે.

   અમૃતસરના સ્વર્ણ મંદિર એટલે કે ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં દરરોજ 70થી 75 હજાર લોકો ભોજન કરે છે. તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગે આ સંખ્યા 1 લાખ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. આટલા લોકોના ભોજન માટે દરરોજ હજારો કિલો ભોજન બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કિચન સાથે જોડાયેલા અન્ય રસપ્રદ ફેક્ટ્સ વિશે...

   આગળની વાંચો, દુનિયાના સૌથી મોટા કિચન સાથે જોડાયેલા કેટલાક અન્ય ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ એક બાજુ જ્યાં દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તીને ભોજન નથી મળતું તો બીજી તરફ એક એવું કિચન પણ છે જ્યાં દરરોજ હજારો લોકો મફતમાં પેટ ભરીને ભોજન કરે છે. આ જગ્યાએ અમીર-ગરીબ, નાના-મોટા જેવા કોઈ ભેદભાવ નથી. આ કિચન ભારતમાં જ છે.

   અમૃતસરના સ્વર્ણ મંદિર એટલે કે ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં દરરોજ 70થી 75 હજાર લોકો ભોજન કરે છે. તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગે આ સંખ્યા 1 લાખ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. આટલા લોકોના ભોજન માટે દરરોજ હજારો કિલો ભોજન બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કિચન સાથે જોડાયેલા અન્ય રસપ્રદ ફેક્ટ્સ વિશે...

   આગળની વાંચો, દુનિયાના સૌથી મોટા કિચન સાથે જોડાયેલા કેટલાક અન્ય ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ એક બાજુ જ્યાં દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તીને ભોજન નથી મળતું તો બીજી તરફ એક એવું કિચન પણ છે જ્યાં દરરોજ હજારો લોકો મફતમાં પેટ ભરીને ભોજન કરે છે. આ જગ્યાએ અમીર-ગરીબ, નાના-મોટા જેવા કોઈ ભેદભાવ નથી. આ કિચન ભારતમાં જ છે.

   અમૃતસરના સ્વર્ણ મંદિર એટલે કે ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં દરરોજ 70થી 75 હજાર લોકો ભોજન કરે છે. તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગે આ સંખ્યા 1 લાખ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. આટલા લોકોના ભોજન માટે દરરોજ હજારો કિલો ભોજન બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કિચન સાથે જોડાયેલા અન્ય રસપ્રદ ફેક્ટ્સ વિશે...

   આગળની વાંચો, દુનિયાના સૌથી મોટા કિચન સાથે જોડાયેલા કેટલાક અન્ય ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ એક બાજુ જ્યાં દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તીને ભોજન નથી મળતું તો બીજી તરફ એક એવું કિચન પણ છે જ્યાં દરરોજ હજારો લોકો મફતમાં પેટ ભરીને ભોજન કરે છે. આ જગ્યાએ અમીર-ગરીબ, નાના-મોટા જેવા કોઈ ભેદભાવ નથી. આ કિચન ભારતમાં જ છે.

   અમૃતસરના સ્વર્ણ મંદિર એટલે કે ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં દરરોજ 70થી 75 હજાર લોકો ભોજન કરે છે. તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગે આ સંખ્યા 1 લાખ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. આટલા લોકોના ભોજન માટે દરરોજ હજારો કિલો ભોજન બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કિચન સાથે જોડાયેલા અન્ય રસપ્રદ ફેક્ટ્સ વિશે...

   આગળની વાંચો, દુનિયાના સૌથી મોટા કિચન સાથે જોડાયેલા કેટલાક અન્ય ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ એક બાજુ જ્યાં દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તીને ભોજન નથી મળતું તો બીજી તરફ એક એવું કિચન પણ છે જ્યાં દરરોજ હજારો લોકો મફતમાં પેટ ભરીને ભોજન કરે છે. આ જગ્યાએ અમીર-ગરીબ, નાના-મોટા જેવા કોઈ ભેદભાવ નથી. આ કિચન ભારતમાં જ છે.

   અમૃતસરના સ્વર્ણ મંદિર એટલે કે ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં દરરોજ 70થી 75 હજાર લોકો ભોજન કરે છે. તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગે આ સંખ્યા 1 લાખ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. આટલા લોકોના ભોજન માટે દરરોજ હજારો કિલો ભોજન બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કિચન સાથે જોડાયેલા અન્ય રસપ્રદ ફેક્ટ્સ વિશે...

   આગળની વાંચો, દુનિયાના સૌથી મોટા કિચન સાથે જોડાયેલા કેટલાક અન્ય ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ એક બાજુ જ્યાં દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તીને ભોજન નથી મળતું તો બીજી તરફ એક એવું કિચન પણ છે જ્યાં દરરોજ હજારો લોકો મફતમાં પેટ ભરીને ભોજન કરે છે. આ જગ્યાએ અમીર-ગરીબ, નાના-મોટા જેવા કોઈ ભેદભાવ નથી. આ કિચન ભારતમાં જ છે.

   અમૃતસરના સ્વર્ણ મંદિર એટલે કે ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં દરરોજ 70થી 75 હજાર લોકો ભોજન કરે છે. તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગે આ સંખ્યા 1 લાખ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. આટલા લોકોના ભોજન માટે દરરોજ હજારો કિલો ભોજન બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કિચન સાથે જોડાયેલા અન્ય રસપ્રદ ફેક્ટ્સ વિશે...

   આગળની વાંચો, દુનિયાના સૌથી મોટા કિચન સાથે જોડાયેલા કેટલાક અન્ય ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ એક બાજુ જ્યાં દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તીને ભોજન નથી મળતું તો બીજી તરફ એક એવું કિચન પણ છે જ્યાં દરરોજ હજારો લોકો મફતમાં પેટ ભરીને ભોજન કરે છે. આ જગ્યાએ અમીર-ગરીબ, નાના-મોટા જેવા કોઈ ભેદભાવ નથી. આ કિચન ભારતમાં જ છે.

   અમૃતસરના સ્વર્ણ મંદિર એટલે કે ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં દરરોજ 70થી 75 હજાર લોકો ભોજન કરે છે. તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગે આ સંખ્યા 1 લાખ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. આટલા લોકોના ભોજન માટે દરરોજ હજારો કિલો ભોજન બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કિચન સાથે જોડાયેલા અન્ય રસપ્રદ ફેક્ટ્સ વિશે...

   આગળની વાંચો, દુનિયાના સૌથી મોટા કિચન સાથે જોડાયેલા કેટલાક અન્ય ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ એક બાજુ જ્યાં દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તીને ભોજન નથી મળતું તો બીજી તરફ એક એવું કિચન પણ છે જ્યાં દરરોજ હજારો લોકો મફતમાં પેટ ભરીને ભોજન કરે છે. આ જગ્યાએ અમીર-ગરીબ, નાના-મોટા જેવા કોઈ ભેદભાવ નથી. આ કિચન ભારતમાં જ છે.

   અમૃતસરના સ્વર્ણ મંદિર એટલે કે ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં દરરોજ 70થી 75 હજાર લોકો ભોજન કરે છે. તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગે આ સંખ્યા 1 લાખ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. આટલા લોકોના ભોજન માટે દરરોજ હજારો કિલો ભોજન બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કિચન સાથે જોડાયેલા અન્ય રસપ્રદ ફેક્ટ્સ વિશે...

   આગળની વાંચો, દુનિયાના સૌથી મોટા કિચન સાથે જોડાયેલા કેટલાક અન્ય ફેક્ટ્સ વિશે...

  • +15 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ એક બાજુ જ્યાં દુનિયાની સૌથી મોટી વસ્તીને ભોજન નથી મળતું તો બીજી તરફ એક એવું કિચન પણ છે જ્યાં દરરોજ હજારો લોકો મફતમાં પેટ ભરીને ભોજન કરે છે. આ જગ્યાએ અમીર-ગરીબ, નાના-મોટા જેવા કોઈ ભેદભાવ નથી. આ કિચન ભારતમાં જ છે.

   અમૃતસરના સ્વર્ણ મંદિર એટલે કે ગોલ્ડન ટેમ્પલમાં દરરોજ 70થી 75 હજાર લોકો ભોજન કરે છે. તહેવારો અને ખાસ પ્રસંગે આ સંખ્યા 1 લાખ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. આટલા લોકોના ભોજન માટે દરરોજ હજારો કિલો ભોજન બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો જાણીએ આ કિચન સાથે જોડાયેલા અન્ય રસપ્રદ ફેક્ટ્સ વિશે...

   આગળની વાંચો, દુનિયાના સૌથી મોટા કિચન સાથે જોડાયેલા કેટલાક અન્ય ફેક્ટ્સ વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (In Depth Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: આ છે વિશ્વનું સૌથી મોટું રસોડું | Worlds largest kitchen in indian
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top