ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » In Depth» Why need to put your mobile in airplane mode when fly

  પ્લેનમાં મોબાઈલ Fligtht Modeમાં રાખવાનું કેમ કહેવામાં આવે છે? આ છે ખરું કારણ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 08, 2018, 04:36 PM IST

  શું થાય જો કદાચ તમે તમારા મોબાઈલને ફ્લાઈટ મોડમાં નાખ્યો તો?
  • પ્રતિકાત્મક તસવીર
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પ્રતિકાત્મક તસવીર

   નેશનલ ડેસ્કઃ બધાને ખબર હશે કે વિમાન ઉડાન ભરે ત્યારથી લઈને જમીન પર ઉતરે ત્યા સુધી મુસાફરોને પોતાનાં મોબાઈલ ફોનને સ્વિચ ઓફ અથવા ફ્લાઈટ મોડમાં રાખવાનું કહેવામાં આવે છે. પરંતુ શું થાય જો કદાચ તમે તમારા મોબાઈલને ફ્લાઈટ મોડમાં નાખ્યો તો?

   મુસાફરોનાં મનમાં આ સવાલ તો જરૂર થતો જ હશે. વિમાન ટેકઓફ કરે તે પહેલા જ એર હોસ્ટેસ બધા મુસાફરોને પોતાના ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ જેવા કે મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ, ટેબલેટ વગેરેને ફ્લાઈટ મોડમાં નાખવા માટે અવશ્ય કહે છે.

   જો તમે તમારો ફોન ફ્લાઈટ મોડ પર નથી રાખતા તો તેનાથી વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત નહી થાય. પરંતુ એટલું જરૂર થશે કે, તેનાથી એટલું જરૂર થશે કે વિમાન ઉડાવી રહેલા પાયલોટ માટે મૂશ્કેલી ઊભી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • પ્રતિકાત્મક તસવીર
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પ્રતિકાત્મક તસવીર

   નેશનલ ડેસ્કઃ બધાને ખબર હશે કે વિમાન ઉડાન ભરે ત્યારથી લઈને જમીન પર ઉતરે ત્યા સુધી મુસાફરોને પોતાનાં મોબાઈલ ફોનને સ્વિચ ઓફ અથવા ફ્લાઈટ મોડમાં રાખવાનું કહેવામાં આવે છે. પરંતુ શું થાય જો કદાચ તમે તમારા મોબાઈલને ફ્લાઈટ મોડમાં નાખ્યો તો?

   મુસાફરોનાં મનમાં આ સવાલ તો જરૂર થતો જ હશે. વિમાન ટેકઓફ કરે તે પહેલા જ એર હોસ્ટેસ બધા મુસાફરોને પોતાના ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ જેવા કે મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ, ટેબલેટ વગેરેને ફ્લાઈટ મોડમાં નાખવા માટે અવશ્ય કહે છે.

   જો તમે તમારો ફોન ફ્લાઈટ મોડ પર નથી રાખતા તો તેનાથી વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત નહી થાય. પરંતુ એટલું જરૂર થશે કે, તેનાથી એટલું જરૂર થશે કે વિમાન ઉડાવી રહેલા પાયલોટ માટે મૂશ્કેલી ઊભી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • પ્રતિકાત્મક તસવીર
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પ્રતિકાત્મક તસવીર

   નેશનલ ડેસ્કઃ બધાને ખબર હશે કે વિમાન ઉડાન ભરે ત્યારથી લઈને જમીન પર ઉતરે ત્યા સુધી મુસાફરોને પોતાનાં મોબાઈલ ફોનને સ્વિચ ઓફ અથવા ફ્લાઈટ મોડમાં રાખવાનું કહેવામાં આવે છે. પરંતુ શું થાય જો કદાચ તમે તમારા મોબાઈલને ફ્લાઈટ મોડમાં નાખ્યો તો?

   મુસાફરોનાં મનમાં આ સવાલ તો જરૂર થતો જ હશે. વિમાન ટેકઓફ કરે તે પહેલા જ એર હોસ્ટેસ બધા મુસાફરોને પોતાના ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ જેવા કે મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ, ટેબલેટ વગેરેને ફ્લાઈટ મોડમાં નાખવા માટે અવશ્ય કહે છે.

   જો તમે તમારો ફોન ફ્લાઈટ મોડ પર નથી રાખતા તો તેનાથી વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત નહી થાય. પરંતુ એટલું જરૂર થશે કે, તેનાથી એટલું જરૂર થશે કે વિમાન ઉડાવી રહેલા પાયલોટ માટે મૂશ્કેલી ઊભી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • પ્રતિકાત્મક તસવીર
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પ્રતિકાત્મક તસવીર

   નેશનલ ડેસ્કઃ બધાને ખબર હશે કે વિમાન ઉડાન ભરે ત્યારથી લઈને જમીન પર ઉતરે ત્યા સુધી મુસાફરોને પોતાનાં મોબાઈલ ફોનને સ્વિચ ઓફ અથવા ફ્લાઈટ મોડમાં રાખવાનું કહેવામાં આવે છે. પરંતુ શું થાય જો કદાચ તમે તમારા મોબાઈલને ફ્લાઈટ મોડમાં નાખ્યો તો?

   મુસાફરોનાં મનમાં આ સવાલ તો જરૂર થતો જ હશે. વિમાન ટેકઓફ કરે તે પહેલા જ એર હોસ્ટેસ બધા મુસાફરોને પોતાના ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ જેવા કે મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ, ટેબલેટ વગેરેને ફ્લાઈટ મોડમાં નાખવા માટે અવશ્ય કહે છે.

   જો તમે તમારો ફોન ફ્લાઈટ મોડ પર નથી રાખતા તો તેનાથી વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત નહી થાય. પરંતુ એટલું જરૂર થશે કે, તેનાથી એટલું જરૂર થશે કે વિમાન ઉડાવી રહેલા પાયલોટ માટે મૂશ્કેલી ઊભી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • પ્રતિકાત્મક તસવીર
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પ્રતિકાત્મક તસવીર

   નેશનલ ડેસ્કઃ બધાને ખબર હશે કે વિમાન ઉડાન ભરે ત્યારથી લઈને જમીન પર ઉતરે ત્યા સુધી મુસાફરોને પોતાનાં મોબાઈલ ફોનને સ્વિચ ઓફ અથવા ફ્લાઈટ મોડમાં રાખવાનું કહેવામાં આવે છે. પરંતુ શું થાય જો કદાચ તમે તમારા મોબાઈલને ફ્લાઈટ મોડમાં નાખ્યો તો?

   મુસાફરોનાં મનમાં આ સવાલ તો જરૂર થતો જ હશે. વિમાન ટેકઓફ કરે તે પહેલા જ એર હોસ્ટેસ બધા મુસાફરોને પોતાના ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ જેવા કે મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ, ટેબલેટ વગેરેને ફ્લાઈટ મોડમાં નાખવા માટે અવશ્ય કહે છે.

   જો તમે તમારો ફોન ફ્લાઈટ મોડ પર નથી રાખતા તો તેનાથી વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત નહી થાય. પરંતુ એટલું જરૂર થશે કે, તેનાથી એટલું જરૂર થશે કે વિમાન ઉડાવી રહેલા પાયલોટ માટે મૂશ્કેલી ઊભી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • પ્રતિકાત્મક તસવીર
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પ્રતિકાત્મક તસવીર

   નેશનલ ડેસ્કઃ બધાને ખબર હશે કે વિમાન ઉડાન ભરે ત્યારથી લઈને જમીન પર ઉતરે ત્યા સુધી મુસાફરોને પોતાનાં મોબાઈલ ફોનને સ્વિચ ઓફ અથવા ફ્લાઈટ મોડમાં રાખવાનું કહેવામાં આવે છે. પરંતુ શું થાય જો કદાચ તમે તમારા મોબાઈલને ફ્લાઈટ મોડમાં નાખ્યો તો?

   મુસાફરોનાં મનમાં આ સવાલ તો જરૂર થતો જ હશે. વિમાન ટેકઓફ કરે તે પહેલા જ એર હોસ્ટેસ બધા મુસાફરોને પોતાના ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ જેવા કે મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ, ટેબલેટ વગેરેને ફ્લાઈટ મોડમાં નાખવા માટે અવશ્ય કહે છે.

   જો તમે તમારો ફોન ફ્લાઈટ મોડ પર નથી રાખતા તો તેનાથી વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત નહી થાય. પરંતુ એટલું જરૂર થશે કે, તેનાથી એટલું જરૂર થશે કે વિમાન ઉડાવી રહેલા પાયલોટ માટે મૂશ્કેલી ઊભી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • પ્રતિકાત્મક તસવીર
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   પ્રતિકાત્મક તસવીર

   નેશનલ ડેસ્કઃ બધાને ખબર હશે કે વિમાન ઉડાન ભરે ત્યારથી લઈને જમીન પર ઉતરે ત્યા સુધી મુસાફરોને પોતાનાં મોબાઈલ ફોનને સ્વિચ ઓફ અથવા ફ્લાઈટ મોડમાં રાખવાનું કહેવામાં આવે છે. પરંતુ શું થાય જો કદાચ તમે તમારા મોબાઈલને ફ્લાઈટ મોડમાં નાખ્યો તો?

   મુસાફરોનાં મનમાં આ સવાલ તો જરૂર થતો જ હશે. વિમાન ટેકઓફ કરે તે પહેલા જ એર હોસ્ટેસ બધા મુસાફરોને પોતાના ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ જેવા કે મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ, ટેબલેટ વગેરેને ફ્લાઈટ મોડમાં નાખવા માટે અવશ્ય કહે છે.

   જો તમે તમારો ફોન ફ્લાઈટ મોડ પર નથી રાખતા તો તેનાથી વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત નહી થાય. પરંતુ એટલું જરૂર થશે કે, તેનાથી એટલું જરૂર થશે કે વિમાન ઉડાવી રહેલા પાયલોટ માટે મૂશ્કેલી ઊભી થઈ જશે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (In Depth Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Why need to put your mobile in airplane mode when fly
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `