ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » In Depth» Thousands of protesting farmers converge on mumbai from nasik

  પગ ચીરાયા-લોહી વહ્યું, છતા 40 હજારથી વધુ ખેડૂતો ઉઘાડા પગે આવ્યા મુંબઈ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 12, 2018, 11:19 AM IST

  અન્નદાતાઓ દેવાનો કેટલો બોજો ઉપાડી રહ્યા છે એ વાતનો અંદાજો આ વાત પરથી લગાવી શકાય
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિવિધ માંગણીને લઈને અખિલ ભારતીય કિસાન સભા તરફથી કાઢવામાં આવેલો મોરચો રવિવારે મુંબઈ પહોંચ્યો લગભગ 40 હજારથી વધારે ખેડૂતો મોરચામાં સામેલ થયા છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે ખેડૂતો કોઈ આંદોલનમાં આખા પરિવાર સાથે ઉતર્યા હોય. અન્નદાતાઓ ખરેખરમાં દેવાનો બોજો કેટલો ઉપાડી રહ્યા છે તેનો અંદાજો તમે માત્ર એ વાત પરથી લગાવી શકો છો કે, ઘણા ખેડૂતો ઉઘાડા પગે જ નાસિકથી લઈને મુંબઈ સુધી આવી ગયા છે. ઘણાના પગમાંથી તો લોહી પણ વહી રહ્યું છે.

   ખેડૂતોએ સરકારની સામે ચાર માંગણી રાખી છે. તેને લઈને આજે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને ખેડૂત સભાના પ્રતિનિધિ મંડળ વચ્ચે બેઠક થશે. જો કે, ખેડૂત સભાના પ્રદેશ મહાસચિવ અજીત નવલેએ 40 હજાર ખેડૂતો સાથે વિધાનભવન ઘેરવાની જાહેરાત કરી છે.

   આગળ વાંચો, વધુ વિગતો તથા મોરચામાં આવેલા ખેડૂતોની વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિવિધ માંગણીને લઈને અખિલ ભારતીય કિસાન સભા તરફથી કાઢવામાં આવેલો મોરચો રવિવારે મુંબઈ પહોંચ્યો લગભગ 40 હજારથી વધારે ખેડૂતો મોરચામાં સામેલ થયા છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે ખેડૂતો કોઈ આંદોલનમાં આખા પરિવાર સાથે ઉતર્યા હોય. અન્નદાતાઓ ખરેખરમાં દેવાનો બોજો કેટલો ઉપાડી રહ્યા છે તેનો અંદાજો તમે માત્ર એ વાત પરથી લગાવી શકો છો કે, ઘણા ખેડૂતો ઉઘાડા પગે જ નાસિકથી લઈને મુંબઈ સુધી આવી ગયા છે. ઘણાના પગમાંથી તો લોહી પણ વહી રહ્યું છે.

   ખેડૂતોએ સરકારની સામે ચાર માંગણી રાખી છે. તેને લઈને આજે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને ખેડૂત સભાના પ્રતિનિધિ મંડળ વચ્ચે બેઠક થશે. જો કે, ખેડૂત સભાના પ્રદેશ મહાસચિવ અજીત નવલેએ 40 હજાર ખેડૂતો સાથે વિધાનભવન ઘેરવાની જાહેરાત કરી છે.

   આગળ વાંચો, વધુ વિગતો તથા મોરચામાં આવેલા ખેડૂતોની વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિવિધ માંગણીને લઈને અખિલ ભારતીય કિસાન સભા તરફથી કાઢવામાં આવેલો મોરચો રવિવારે મુંબઈ પહોંચ્યો લગભગ 40 હજારથી વધારે ખેડૂતો મોરચામાં સામેલ થયા છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે ખેડૂતો કોઈ આંદોલનમાં આખા પરિવાર સાથે ઉતર્યા હોય. અન્નદાતાઓ ખરેખરમાં દેવાનો બોજો કેટલો ઉપાડી રહ્યા છે તેનો અંદાજો તમે માત્ર એ વાત પરથી લગાવી શકો છો કે, ઘણા ખેડૂતો ઉઘાડા પગે જ નાસિકથી લઈને મુંબઈ સુધી આવી ગયા છે. ઘણાના પગમાંથી તો લોહી પણ વહી રહ્યું છે.

   ખેડૂતોએ સરકારની સામે ચાર માંગણી રાખી છે. તેને લઈને આજે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને ખેડૂત સભાના પ્રતિનિધિ મંડળ વચ્ચે બેઠક થશે. જો કે, ખેડૂત સભાના પ્રદેશ મહાસચિવ અજીત નવલેએ 40 હજાર ખેડૂતો સાથે વિધાનભવન ઘેરવાની જાહેરાત કરી છે.

   આગળ વાંચો, વધુ વિગતો તથા મોરચામાં આવેલા ખેડૂતોની વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિવિધ માંગણીને લઈને અખિલ ભારતીય કિસાન સભા તરફથી કાઢવામાં આવેલો મોરચો રવિવારે મુંબઈ પહોંચ્યો લગભગ 40 હજારથી વધારે ખેડૂતો મોરચામાં સામેલ થયા છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે ખેડૂતો કોઈ આંદોલનમાં આખા પરિવાર સાથે ઉતર્યા હોય. અન્નદાતાઓ ખરેખરમાં દેવાનો બોજો કેટલો ઉપાડી રહ્યા છે તેનો અંદાજો તમે માત્ર એ વાત પરથી લગાવી શકો છો કે, ઘણા ખેડૂતો ઉઘાડા પગે જ નાસિકથી લઈને મુંબઈ સુધી આવી ગયા છે. ઘણાના પગમાંથી તો લોહી પણ વહી રહ્યું છે.

   ખેડૂતોએ સરકારની સામે ચાર માંગણી રાખી છે. તેને લઈને આજે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને ખેડૂત સભાના પ્રતિનિધિ મંડળ વચ્ચે બેઠક થશે. જો કે, ખેડૂત સભાના પ્રદેશ મહાસચિવ અજીત નવલેએ 40 હજાર ખેડૂતો સાથે વિધાનભવન ઘેરવાની જાહેરાત કરી છે.

   આગળ વાંચો, વધુ વિગતો તથા મોરચામાં આવેલા ખેડૂતોની વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિવિધ માંગણીને લઈને અખિલ ભારતીય કિસાન સભા તરફથી કાઢવામાં આવેલો મોરચો રવિવારે મુંબઈ પહોંચ્યો લગભગ 40 હજારથી વધારે ખેડૂતો મોરચામાં સામેલ થયા છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે ખેડૂતો કોઈ આંદોલનમાં આખા પરિવાર સાથે ઉતર્યા હોય. અન્નદાતાઓ ખરેખરમાં દેવાનો બોજો કેટલો ઉપાડી રહ્યા છે તેનો અંદાજો તમે માત્ર એ વાત પરથી લગાવી શકો છો કે, ઘણા ખેડૂતો ઉઘાડા પગે જ નાસિકથી લઈને મુંબઈ સુધી આવી ગયા છે. ઘણાના પગમાંથી તો લોહી પણ વહી રહ્યું છે.

   ખેડૂતોએ સરકારની સામે ચાર માંગણી રાખી છે. તેને લઈને આજે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને ખેડૂત સભાના પ્રતિનિધિ મંડળ વચ્ચે બેઠક થશે. જો કે, ખેડૂત સભાના પ્રદેશ મહાસચિવ અજીત નવલેએ 40 હજાર ખેડૂતો સાથે વિધાનભવન ઘેરવાની જાહેરાત કરી છે.

   આગળ વાંચો, વધુ વિગતો તથા મોરચામાં આવેલા ખેડૂતોની વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિવિધ માંગણીને લઈને અખિલ ભારતીય કિસાન સભા તરફથી કાઢવામાં આવેલો મોરચો રવિવારે મુંબઈ પહોંચ્યો લગભગ 40 હજારથી વધારે ખેડૂતો મોરચામાં સામેલ થયા છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે ખેડૂતો કોઈ આંદોલનમાં આખા પરિવાર સાથે ઉતર્યા હોય. અન્નદાતાઓ ખરેખરમાં દેવાનો બોજો કેટલો ઉપાડી રહ્યા છે તેનો અંદાજો તમે માત્ર એ વાત પરથી લગાવી શકો છો કે, ઘણા ખેડૂતો ઉઘાડા પગે જ નાસિકથી લઈને મુંબઈ સુધી આવી ગયા છે. ઘણાના પગમાંથી તો લોહી પણ વહી રહ્યું છે.

   ખેડૂતોએ સરકારની સામે ચાર માંગણી રાખી છે. તેને લઈને આજે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને ખેડૂત સભાના પ્રતિનિધિ મંડળ વચ્ચે બેઠક થશે. જો કે, ખેડૂત સભાના પ્રદેશ મહાસચિવ અજીત નવલેએ 40 હજાર ખેડૂતો સાથે વિધાનભવન ઘેરવાની જાહેરાત કરી છે.

   આગળ વાંચો, વધુ વિગતો તથા મોરચામાં આવેલા ખેડૂતોની વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિવિધ માંગણીને લઈને અખિલ ભારતીય કિસાન સભા તરફથી કાઢવામાં આવેલો મોરચો રવિવારે મુંબઈ પહોંચ્યો લગભગ 40 હજારથી વધારે ખેડૂતો મોરચામાં સામેલ થયા છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે ખેડૂતો કોઈ આંદોલનમાં આખા પરિવાર સાથે ઉતર્યા હોય. અન્નદાતાઓ ખરેખરમાં દેવાનો બોજો કેટલો ઉપાડી રહ્યા છે તેનો અંદાજો તમે માત્ર એ વાત પરથી લગાવી શકો છો કે, ઘણા ખેડૂતો ઉઘાડા પગે જ નાસિકથી લઈને મુંબઈ સુધી આવી ગયા છે. ઘણાના પગમાંથી તો લોહી પણ વહી રહ્યું છે.

   ખેડૂતોએ સરકારની સામે ચાર માંગણી રાખી છે. તેને લઈને આજે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને ખેડૂત સભાના પ્રતિનિધિ મંડળ વચ્ચે બેઠક થશે. જો કે, ખેડૂત સભાના પ્રદેશ મહાસચિવ અજીત નવલેએ 40 હજાર ખેડૂતો સાથે વિધાનભવન ઘેરવાની જાહેરાત કરી છે.

   આગળ વાંચો, વધુ વિગતો તથા મોરચામાં આવેલા ખેડૂતોની વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિવિધ માંગણીને લઈને અખિલ ભારતીય કિસાન સભા તરફથી કાઢવામાં આવેલો મોરચો રવિવારે મુંબઈ પહોંચ્યો લગભગ 40 હજારથી વધારે ખેડૂતો મોરચામાં સામેલ થયા છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે ખેડૂતો કોઈ આંદોલનમાં આખા પરિવાર સાથે ઉતર્યા હોય. અન્નદાતાઓ ખરેખરમાં દેવાનો બોજો કેટલો ઉપાડી રહ્યા છે તેનો અંદાજો તમે માત્ર એ વાત પરથી લગાવી શકો છો કે, ઘણા ખેડૂતો ઉઘાડા પગે જ નાસિકથી લઈને મુંબઈ સુધી આવી ગયા છે. ઘણાના પગમાંથી તો લોહી પણ વહી રહ્યું છે.

   ખેડૂતોએ સરકારની સામે ચાર માંગણી રાખી છે. તેને લઈને આજે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને ખેડૂત સભાના પ્રતિનિધિ મંડળ વચ્ચે બેઠક થશે. જો કે, ખેડૂત સભાના પ્રદેશ મહાસચિવ અજીત નવલેએ 40 હજાર ખેડૂતો સાથે વિધાનભવન ઘેરવાની જાહેરાત કરી છે.

   આગળ વાંચો, વધુ વિગતો તથા મોરચામાં આવેલા ખેડૂતોની વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિવિધ માંગણીને લઈને અખિલ ભારતીય કિસાન સભા તરફથી કાઢવામાં આવેલો મોરચો રવિવારે મુંબઈ પહોંચ્યો લગભગ 40 હજારથી વધારે ખેડૂતો મોરચામાં સામેલ થયા છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે ખેડૂતો કોઈ આંદોલનમાં આખા પરિવાર સાથે ઉતર્યા હોય. અન્નદાતાઓ ખરેખરમાં દેવાનો બોજો કેટલો ઉપાડી રહ્યા છે તેનો અંદાજો તમે માત્ર એ વાત પરથી લગાવી શકો છો કે, ઘણા ખેડૂતો ઉઘાડા પગે જ નાસિકથી લઈને મુંબઈ સુધી આવી ગયા છે. ઘણાના પગમાંથી તો લોહી પણ વહી રહ્યું છે.

   ખેડૂતોએ સરકારની સામે ચાર માંગણી રાખી છે. તેને લઈને આજે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને ખેડૂત સભાના પ્રતિનિધિ મંડળ વચ્ચે બેઠક થશે. જો કે, ખેડૂત સભાના પ્રદેશ મહાસચિવ અજીત નવલેએ 40 હજાર ખેડૂતો સાથે વિધાનભવન ઘેરવાની જાહેરાત કરી છે.

   આગળ વાંચો, વધુ વિગતો તથા મોરચામાં આવેલા ખેડૂતોની વધુ તસવીરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિવિધ માંગણીને લઈને અખિલ ભારતીય કિસાન સભા તરફથી કાઢવામાં આવેલો મોરચો રવિવારે મુંબઈ પહોંચ્યો લગભગ 40 હજારથી વધારે ખેડૂતો મોરચામાં સામેલ થયા છે. આ પહેલીવાર છે જ્યારે ખેડૂતો કોઈ આંદોલનમાં આખા પરિવાર સાથે ઉતર્યા હોય. અન્નદાતાઓ ખરેખરમાં દેવાનો બોજો કેટલો ઉપાડી રહ્યા છે તેનો અંદાજો તમે માત્ર એ વાત પરથી લગાવી શકો છો કે, ઘણા ખેડૂતો ઉઘાડા પગે જ નાસિકથી લઈને મુંબઈ સુધી આવી ગયા છે. ઘણાના પગમાંથી તો લોહી પણ વહી રહ્યું છે.

   ખેડૂતોએ સરકારની સામે ચાર માંગણી રાખી છે. તેને લઈને આજે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને ખેડૂત સભાના પ્રતિનિધિ મંડળ વચ્ચે બેઠક થશે. જો કે, ખેડૂત સભાના પ્રદેશ મહાસચિવ અજીત નવલેએ 40 હજાર ખેડૂતો સાથે વિધાનભવન ઘેરવાની જાહેરાત કરી છે.

   આગળ વાંચો, વધુ વિગતો તથા મોરચામાં આવેલા ખેડૂતોની વધુ તસવીરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (In Depth Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Thousands of protesting farmers converge on mumbai from nasik
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `