ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » In Depth» ભારતમાં આ 7 પ્રક્રિયા દ્વારા કાઢવામાં આવે છે સોનું, જાણો દરેક પ્રક્રિયા વિશે | Read how gold in carried out from mine in india

  ભારતમાં આ 7 પ્રક્રિયા દ્વારા કાઢવામાં આવે છે સોનું, જાણો દરેક પ્રક્રિયા વિશે

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jun 05, 2018, 02:44 PM IST

  સોનું કાઢવાની 7 પ્રક્રિયાઓ છે તેમાં પહેલી 4માં માનવ હાથથી થાય છે જ્યારે 3 રાસાયણિક
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ જેમ આપણને ખબર છે ભારતમાં સોનાનું સૌથી વધારે ઉત્પાદન કર્ણાટક રાજ્યમાં થાય છે અને આ ઉપરાંત આંધ્ર પ્રદેશ અને ઝારખંડના કેટલાક ભાગોમાંથી પણ સોનું કાઢવામા આવે છે અથવા કોઈ અન્ય મિશ્ર ધાતુમાંથી કાઢવામાં આવે છે.

   કેલેવરાઈટ, સિલ્વેનાઈટ, પેટજાઈટ અને ક્રેનરાઈટ અયસ્કો(કાચી ધાતુ) રૂપે પણ મળી આવે છે. મોટાભાગનું સોનું ખુલ્લા ખાડામાંથી આવે છે અથવા અંડરગ્રાઉન્ડ ખીણમાંથી. અહી અમે ઝારખંડની એખ ખીણ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જ્યાં એક ટન પથ્થરમાંથી લગભગ 4 ગ્રામ સોનું કાઢવામાં આવે છે અને દર વર્ષે સરેરાશ 7 કિલો સોનું કાઢવામાં આવી રહ્યું છે.

   આગળ વાંચોઃ સોનું કાઢવાની 7 પ્રક્રિયાઓ છે તેમાં પહેલી 4માં માનવ હાથથી થાય છે જ્યારે 3 રાસાયણિક છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ જેમ આપણને ખબર છે ભારતમાં સોનાનું સૌથી વધારે ઉત્પાદન કર્ણાટક રાજ્યમાં થાય છે અને આ ઉપરાંત આંધ્ર પ્રદેશ અને ઝારખંડના કેટલાક ભાગોમાંથી પણ સોનું કાઢવામા આવે છે અથવા કોઈ અન્ય મિશ્ર ધાતુમાંથી કાઢવામાં આવે છે.

   કેલેવરાઈટ, સિલ્વેનાઈટ, પેટજાઈટ અને ક્રેનરાઈટ અયસ્કો(કાચી ધાતુ) રૂપે પણ મળી આવે છે. મોટાભાગનું સોનું ખુલ્લા ખાડામાંથી આવે છે અથવા અંડરગ્રાઉન્ડ ખીણમાંથી. અહી અમે ઝારખંડની એખ ખીણ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જ્યાં એક ટન પથ્થરમાંથી લગભગ 4 ગ્રામ સોનું કાઢવામાં આવે છે અને દર વર્ષે સરેરાશ 7 કિલો સોનું કાઢવામાં આવી રહ્યું છે.

   આગળ વાંચોઃ સોનું કાઢવાની 7 પ્રક્રિયાઓ છે તેમાં પહેલી 4માં માનવ હાથથી થાય છે જ્યારે 3 રાસાયણિક છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ જેમ આપણને ખબર છે ભારતમાં સોનાનું સૌથી વધારે ઉત્પાદન કર્ણાટક રાજ્યમાં થાય છે અને આ ઉપરાંત આંધ્ર પ્રદેશ અને ઝારખંડના કેટલાક ભાગોમાંથી પણ સોનું કાઢવામા આવે છે અથવા કોઈ અન્ય મિશ્ર ધાતુમાંથી કાઢવામાં આવે છે.

   કેલેવરાઈટ, સિલ્વેનાઈટ, પેટજાઈટ અને ક્રેનરાઈટ અયસ્કો(કાચી ધાતુ) રૂપે પણ મળી આવે છે. મોટાભાગનું સોનું ખુલ્લા ખાડામાંથી આવે છે અથવા અંડરગ્રાઉન્ડ ખીણમાંથી. અહી અમે ઝારખંડની એખ ખીણ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જ્યાં એક ટન પથ્થરમાંથી લગભગ 4 ગ્રામ સોનું કાઢવામાં આવે છે અને દર વર્ષે સરેરાશ 7 કિલો સોનું કાઢવામાં આવી રહ્યું છે.

   આગળ વાંચોઃ સોનું કાઢવાની 7 પ્રક્રિયાઓ છે તેમાં પહેલી 4માં માનવ હાથથી થાય છે જ્યારે 3 રાસાયણિક છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ જેમ આપણને ખબર છે ભારતમાં સોનાનું સૌથી વધારે ઉત્પાદન કર્ણાટક રાજ્યમાં થાય છે અને આ ઉપરાંત આંધ્ર પ્રદેશ અને ઝારખંડના કેટલાક ભાગોમાંથી પણ સોનું કાઢવામા આવે છે અથવા કોઈ અન્ય મિશ્ર ધાતુમાંથી કાઢવામાં આવે છે.

   કેલેવરાઈટ, સિલ્વેનાઈટ, પેટજાઈટ અને ક્રેનરાઈટ અયસ્કો(કાચી ધાતુ) રૂપે પણ મળી આવે છે. મોટાભાગનું સોનું ખુલ્લા ખાડામાંથી આવે છે અથવા અંડરગ્રાઉન્ડ ખીણમાંથી. અહી અમે ઝારખંડની એખ ખીણ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જ્યાં એક ટન પથ્થરમાંથી લગભગ 4 ગ્રામ સોનું કાઢવામાં આવે છે અને દર વર્ષે સરેરાશ 7 કિલો સોનું કાઢવામાં આવી રહ્યું છે.

   આગળ વાંચોઃ સોનું કાઢવાની 7 પ્રક્રિયાઓ છે તેમાં પહેલી 4માં માનવ હાથથી થાય છે જ્યારે 3 રાસાયણિક છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ જેમ આપણને ખબર છે ભારતમાં સોનાનું સૌથી વધારે ઉત્પાદન કર્ણાટક રાજ્યમાં થાય છે અને આ ઉપરાંત આંધ્ર પ્રદેશ અને ઝારખંડના કેટલાક ભાગોમાંથી પણ સોનું કાઢવામા આવે છે અથવા કોઈ અન્ય મિશ્ર ધાતુમાંથી કાઢવામાં આવે છે.

   કેલેવરાઈટ, સિલ્વેનાઈટ, પેટજાઈટ અને ક્રેનરાઈટ અયસ્કો(કાચી ધાતુ) રૂપે પણ મળી આવે છે. મોટાભાગનું સોનું ખુલ્લા ખાડામાંથી આવે છે અથવા અંડરગ્રાઉન્ડ ખીણમાંથી. અહી અમે ઝારખંડની એખ ખીણ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જ્યાં એક ટન પથ્થરમાંથી લગભગ 4 ગ્રામ સોનું કાઢવામાં આવે છે અને દર વર્ષે સરેરાશ 7 કિલો સોનું કાઢવામાં આવી રહ્યું છે.

   આગળ વાંચોઃ સોનું કાઢવાની 7 પ્રક્રિયાઓ છે તેમાં પહેલી 4માં માનવ હાથથી થાય છે જ્યારે 3 રાસાયણિક છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ જેમ આપણને ખબર છે ભારતમાં સોનાનું સૌથી વધારે ઉત્પાદન કર્ણાટક રાજ્યમાં થાય છે અને આ ઉપરાંત આંધ્ર પ્રદેશ અને ઝારખંડના કેટલાક ભાગોમાંથી પણ સોનું કાઢવામા આવે છે અથવા કોઈ અન્ય મિશ્ર ધાતુમાંથી કાઢવામાં આવે છે.

   કેલેવરાઈટ, સિલ્વેનાઈટ, પેટજાઈટ અને ક્રેનરાઈટ અયસ્કો(કાચી ધાતુ) રૂપે પણ મળી આવે છે. મોટાભાગનું સોનું ખુલ્લા ખાડામાંથી આવે છે અથવા અંડરગ્રાઉન્ડ ખીણમાંથી. અહી અમે ઝારખંડની એખ ખીણ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જ્યાં એક ટન પથ્થરમાંથી લગભગ 4 ગ્રામ સોનું કાઢવામાં આવે છે અને દર વર્ષે સરેરાશ 7 કિલો સોનું કાઢવામાં આવી રહ્યું છે.

   આગળ વાંચોઃ સોનું કાઢવાની 7 પ્રક્રિયાઓ છે તેમાં પહેલી 4માં માનવ હાથથી થાય છે જ્યારે 3 રાસાયણિક છે.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ જેમ આપણને ખબર છે ભારતમાં સોનાનું સૌથી વધારે ઉત્પાદન કર્ણાટક રાજ્યમાં થાય છે અને આ ઉપરાંત આંધ્ર પ્રદેશ અને ઝારખંડના કેટલાક ભાગોમાંથી પણ સોનું કાઢવામા આવે છે અથવા કોઈ અન્ય મિશ્ર ધાતુમાંથી કાઢવામાં આવે છે.

   કેલેવરાઈટ, સિલ્વેનાઈટ, પેટજાઈટ અને ક્રેનરાઈટ અયસ્કો(કાચી ધાતુ) રૂપે પણ મળી આવે છે. મોટાભાગનું સોનું ખુલ્લા ખાડામાંથી આવે છે અથવા અંડરગ્રાઉન્ડ ખીણમાંથી. અહી અમે ઝારખંડની એખ ખીણ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જ્યાં એક ટન પથ્થરમાંથી લગભગ 4 ગ્રામ સોનું કાઢવામાં આવે છે અને દર વર્ષે સરેરાશ 7 કિલો સોનું કાઢવામાં આવી રહ્યું છે.

   આગળ વાંચોઃ સોનું કાઢવાની 7 પ્રક્રિયાઓ છે તેમાં પહેલી 4માં માનવ હાથથી થાય છે જ્યારે 3 રાસાયણિક છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (In Depth Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: ભારતમાં આ 7 પ્રક્રિયા દ્વારા કાઢવામાં આવે છે સોનું, જાણો દરેક પ્રક્રિયા વિશે | Read how gold in carried out from mine in india
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `