ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » In Depth» Photos of vijay mallyas bollywood party on superyacht indian empress

  માલ્યાની યાટમાં થતી આવી 'રંગીન' પાર્ટીઓ, દારૂ ઢીંચી જમાવડો કરતા સેલેબ્સ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 07, 2018, 02:45 PM IST

  માલ્યા પર ભારતીય બેંકોનું 9 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધારેનું દેવું
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિજય માલ્યાના 93 મિલિયન ડોલર(અંદાજે 603 કરોડ રૂપિયા)ના સુપરયાટને માલ્ટામાં જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યું છે. જેના પાછળનું કારણ ક્રૂ મેમ્બર્સને એક મિલિયન ડોલર(અંદાજે 6.5 કરોડ રૂપિયા)નો પગાર ન ચૂકવવાનું જણાવ્યું છે. માલ્યા પર ભારતીય બેંકોનું 9 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધારેનું દેવું છે.

   દેવામાં ડૂબેલા માલ્યા પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ અને મોંઘા શોખ માટે કાયમ ચર્ચામાં રહેતા હતા. એક સમયે તેઓ દુનિયાના ધનાઢ્યોની યાદીમાં સામેલ થયા હતા, જેઓ મોંઘા યાટ રાખે છે. વિજય માલ્યા પણ એ યાટના માલિક હતા જે ભારતનું સૌથી મોંઘી યાટ કહેવાતું હતું. આ યાટ પર મોટા બોલિવૂડ સેલેબ્સ, નેતા, ક્રિકેટર્સ ઘણી વાર પાર્ટી કરતા જોવા મળતા હતા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિજય માલ્યાના 93 મિલિયન ડોલર(અંદાજે 603 કરોડ રૂપિયા)ના સુપરયાટને માલ્ટામાં જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યું છે. જેના પાછળનું કારણ ક્રૂ મેમ્બર્સને એક મિલિયન ડોલર(અંદાજે 6.5 કરોડ રૂપિયા)નો પગાર ન ચૂકવવાનું જણાવ્યું છે. માલ્યા પર ભારતીય બેંકોનું 9 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધારેનું દેવું છે.

   દેવામાં ડૂબેલા માલ્યા પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ અને મોંઘા શોખ માટે કાયમ ચર્ચામાં રહેતા હતા. એક સમયે તેઓ દુનિયાના ધનાઢ્યોની યાદીમાં સામેલ થયા હતા, જેઓ મોંઘા યાટ રાખે છે. વિજય માલ્યા પણ એ યાટના માલિક હતા જે ભારતનું સૌથી મોંઘી યાટ કહેવાતું હતું. આ યાટ પર મોટા બોલિવૂડ સેલેબ્સ, નેતા, ક્રિકેટર્સ ઘણી વાર પાર્ટી કરતા જોવા મળતા હતા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિજય માલ્યાના 93 મિલિયન ડોલર(અંદાજે 603 કરોડ રૂપિયા)ના સુપરયાટને માલ્ટામાં જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યું છે. જેના પાછળનું કારણ ક્રૂ મેમ્બર્સને એક મિલિયન ડોલર(અંદાજે 6.5 કરોડ રૂપિયા)નો પગાર ન ચૂકવવાનું જણાવ્યું છે. માલ્યા પર ભારતીય બેંકોનું 9 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધારેનું દેવું છે.

   દેવામાં ડૂબેલા માલ્યા પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ અને મોંઘા શોખ માટે કાયમ ચર્ચામાં રહેતા હતા. એક સમયે તેઓ દુનિયાના ધનાઢ્યોની યાદીમાં સામેલ થયા હતા, જેઓ મોંઘા યાટ રાખે છે. વિજય માલ્યા પણ એ યાટના માલિક હતા જે ભારતનું સૌથી મોંઘી યાટ કહેવાતું હતું. આ યાટ પર મોટા બોલિવૂડ સેલેબ્સ, નેતા, ક્રિકેટર્સ ઘણી વાર પાર્ટી કરતા જોવા મળતા હતા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિજય માલ્યાના 93 મિલિયન ડોલર(અંદાજે 603 કરોડ રૂપિયા)ના સુપરયાટને માલ્ટામાં જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યું છે. જેના પાછળનું કારણ ક્રૂ મેમ્બર્સને એક મિલિયન ડોલર(અંદાજે 6.5 કરોડ રૂપિયા)નો પગાર ન ચૂકવવાનું જણાવ્યું છે. માલ્યા પર ભારતીય બેંકોનું 9 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધારેનું દેવું છે.

   દેવામાં ડૂબેલા માલ્યા પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ અને મોંઘા શોખ માટે કાયમ ચર્ચામાં રહેતા હતા. એક સમયે તેઓ દુનિયાના ધનાઢ્યોની યાદીમાં સામેલ થયા હતા, જેઓ મોંઘા યાટ રાખે છે. વિજય માલ્યા પણ એ યાટના માલિક હતા જે ભારતનું સૌથી મોંઘી યાટ કહેવાતું હતું. આ યાટ પર મોટા બોલિવૂડ સેલેબ્સ, નેતા, ક્રિકેટર્સ ઘણી વાર પાર્ટી કરતા જોવા મળતા હતા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિજય માલ્યાના 93 મિલિયન ડોલર(અંદાજે 603 કરોડ રૂપિયા)ના સુપરયાટને માલ્ટામાં જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યું છે. જેના પાછળનું કારણ ક્રૂ મેમ્બર્સને એક મિલિયન ડોલર(અંદાજે 6.5 કરોડ રૂપિયા)નો પગાર ન ચૂકવવાનું જણાવ્યું છે. માલ્યા પર ભારતીય બેંકોનું 9 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધારેનું દેવું છે.

   દેવામાં ડૂબેલા માલ્યા પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ અને મોંઘા શોખ માટે કાયમ ચર્ચામાં રહેતા હતા. એક સમયે તેઓ દુનિયાના ધનાઢ્યોની યાદીમાં સામેલ થયા હતા, જેઓ મોંઘા યાટ રાખે છે. વિજય માલ્યા પણ એ યાટના માલિક હતા જે ભારતનું સૌથી મોંઘી યાટ કહેવાતું હતું. આ યાટ પર મોટા બોલિવૂડ સેલેબ્સ, નેતા, ક્રિકેટર્સ ઘણી વાર પાર્ટી કરતા જોવા મળતા હતા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિજય માલ્યાના 93 મિલિયન ડોલર(અંદાજે 603 કરોડ રૂપિયા)ના સુપરયાટને માલ્ટામાં જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યું છે. જેના પાછળનું કારણ ક્રૂ મેમ્બર્સને એક મિલિયન ડોલર(અંદાજે 6.5 કરોડ રૂપિયા)નો પગાર ન ચૂકવવાનું જણાવ્યું છે. માલ્યા પર ભારતીય બેંકોનું 9 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધારેનું દેવું છે.

   દેવામાં ડૂબેલા માલ્યા પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ અને મોંઘા શોખ માટે કાયમ ચર્ચામાં રહેતા હતા. એક સમયે તેઓ દુનિયાના ધનાઢ્યોની યાદીમાં સામેલ થયા હતા, જેઓ મોંઘા યાટ રાખે છે. વિજય માલ્યા પણ એ યાટના માલિક હતા જે ભારતનું સૌથી મોંઘી યાટ કહેવાતું હતું. આ યાટ પર મોટા બોલિવૂડ સેલેબ્સ, નેતા, ક્રિકેટર્સ ઘણી વાર પાર્ટી કરતા જોવા મળતા હતા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિજય માલ્યાના 93 મિલિયન ડોલર(અંદાજે 603 કરોડ રૂપિયા)ના સુપરયાટને માલ્ટામાં જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યું છે. જેના પાછળનું કારણ ક્રૂ મેમ્બર્સને એક મિલિયન ડોલર(અંદાજે 6.5 કરોડ રૂપિયા)નો પગાર ન ચૂકવવાનું જણાવ્યું છે. માલ્યા પર ભારતીય બેંકોનું 9 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધારેનું દેવું છે.

   દેવામાં ડૂબેલા માલ્યા પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ અને મોંઘા શોખ માટે કાયમ ચર્ચામાં રહેતા હતા. એક સમયે તેઓ દુનિયાના ધનાઢ્યોની યાદીમાં સામેલ થયા હતા, જેઓ મોંઘા યાટ રાખે છે. વિજય માલ્યા પણ એ યાટના માલિક હતા જે ભારતનું સૌથી મોંઘી યાટ કહેવાતું હતું. આ યાટ પર મોટા બોલિવૂડ સેલેબ્સ, નેતા, ક્રિકેટર્સ ઘણી વાર પાર્ટી કરતા જોવા મળતા હતા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિજય માલ્યાના 93 મિલિયન ડોલર(અંદાજે 603 કરોડ રૂપિયા)ના સુપરયાટને માલ્ટામાં જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યું છે. જેના પાછળનું કારણ ક્રૂ મેમ્બર્સને એક મિલિયન ડોલર(અંદાજે 6.5 કરોડ રૂપિયા)નો પગાર ન ચૂકવવાનું જણાવ્યું છે. માલ્યા પર ભારતીય બેંકોનું 9 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધારેનું દેવું છે.

   દેવામાં ડૂબેલા માલ્યા પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ અને મોંઘા શોખ માટે કાયમ ચર્ચામાં રહેતા હતા. એક સમયે તેઓ દુનિયાના ધનાઢ્યોની યાદીમાં સામેલ થયા હતા, જેઓ મોંઘા યાટ રાખે છે. વિજય માલ્યા પણ એ યાટના માલિક હતા જે ભારતનું સૌથી મોંઘી યાટ કહેવાતું હતું. આ યાટ પર મોટા બોલિવૂડ સેલેબ્સ, નેતા, ક્રિકેટર્સ ઘણી વાર પાર્ટી કરતા જોવા મળતા હતા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિજય માલ્યાના 93 મિલિયન ડોલર(અંદાજે 603 કરોડ રૂપિયા)ના સુપરયાટને માલ્ટામાં જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યું છે. જેના પાછળનું કારણ ક્રૂ મેમ્બર્સને એક મિલિયન ડોલર(અંદાજે 6.5 કરોડ રૂપિયા)નો પગાર ન ચૂકવવાનું જણાવ્યું છે. માલ્યા પર ભારતીય બેંકોનું 9 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધારેનું દેવું છે.

   દેવામાં ડૂબેલા માલ્યા પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ અને મોંઘા શોખ માટે કાયમ ચર્ચામાં રહેતા હતા. એક સમયે તેઓ દુનિયાના ધનાઢ્યોની યાદીમાં સામેલ થયા હતા, જેઓ મોંઘા યાટ રાખે છે. વિજય માલ્યા પણ એ યાટના માલિક હતા જે ભારતનું સૌથી મોંઘી યાટ કહેવાતું હતું. આ યાટ પર મોટા બોલિવૂડ સેલેબ્સ, નેતા, ક્રિકેટર્સ ઘણી વાર પાર્ટી કરતા જોવા મળતા હતા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિજય માલ્યાના 93 મિલિયન ડોલર(અંદાજે 603 કરોડ રૂપિયા)ના સુપરયાટને માલ્ટામાં જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યું છે. જેના પાછળનું કારણ ક્રૂ મેમ્બર્સને એક મિલિયન ડોલર(અંદાજે 6.5 કરોડ રૂપિયા)નો પગાર ન ચૂકવવાનું જણાવ્યું છે. માલ્યા પર ભારતીય બેંકોનું 9 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધારેનું દેવું છે.

   દેવામાં ડૂબેલા માલ્યા પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ અને મોંઘા શોખ માટે કાયમ ચર્ચામાં રહેતા હતા. એક સમયે તેઓ દુનિયાના ધનાઢ્યોની યાદીમાં સામેલ થયા હતા, જેઓ મોંઘા યાટ રાખે છે. વિજય માલ્યા પણ એ યાટના માલિક હતા જે ભારતનું સૌથી મોંઘી યાટ કહેવાતું હતું. આ યાટ પર મોટા બોલિવૂડ સેલેબ્સ, નેતા, ક્રિકેટર્સ ઘણી વાર પાર્ટી કરતા જોવા મળતા હતા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિજય માલ્યાના 93 મિલિયન ડોલર(અંદાજે 603 કરોડ રૂપિયા)ના સુપરયાટને માલ્ટામાં જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યું છે. જેના પાછળનું કારણ ક્રૂ મેમ્બર્સને એક મિલિયન ડોલર(અંદાજે 6.5 કરોડ રૂપિયા)નો પગાર ન ચૂકવવાનું જણાવ્યું છે. માલ્યા પર ભારતીય બેંકોનું 9 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધારેનું દેવું છે.

   દેવામાં ડૂબેલા માલ્યા પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ અને મોંઘા શોખ માટે કાયમ ચર્ચામાં રહેતા હતા. એક સમયે તેઓ દુનિયાના ધનાઢ્યોની યાદીમાં સામેલ થયા હતા, જેઓ મોંઘા યાટ રાખે છે. વિજય માલ્યા પણ એ યાટના માલિક હતા જે ભારતનું સૌથી મોંઘી યાટ કહેવાતું હતું. આ યાટ પર મોટા બોલિવૂડ સેલેબ્સ, નેતા, ક્રિકેટર્સ ઘણી વાર પાર્ટી કરતા જોવા મળતા હતા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વિજય માલ્યાના 93 મિલિયન ડોલર(અંદાજે 603 કરોડ રૂપિયા)ના સુપરયાટને માલ્ટામાં જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યું છે. જેના પાછળનું કારણ ક્રૂ મેમ્બર્સને એક મિલિયન ડોલર(અંદાજે 6.5 કરોડ રૂપિયા)નો પગાર ન ચૂકવવાનું જણાવ્યું છે. માલ્યા પર ભારતીય બેંકોનું 9 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધારેનું દેવું છે.

   દેવામાં ડૂબેલા માલ્યા પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ અને મોંઘા શોખ માટે કાયમ ચર્ચામાં રહેતા હતા. એક સમયે તેઓ દુનિયાના ધનાઢ્યોની યાદીમાં સામેલ થયા હતા, જેઓ મોંઘા યાટ રાખે છે. વિજય માલ્યા પણ એ યાટના માલિક હતા જે ભારતનું સૌથી મોંઘી યાટ કહેવાતું હતું. આ યાટ પર મોટા બોલિવૂડ સેલેબ્સ, નેતા, ક્રિકેટર્સ ઘણી વાર પાર્ટી કરતા જોવા મળતા હતા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (In Depth Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Photos of vijay mallyas bollywood party on superyacht indian empress
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `