ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » In Depth» આ ખેડૂતે એક જ આંબા પર ઉગાડી 18 પ્રકારની કેરી | varieties of mangoes on single tree

  આ ખેડૂતે એક જ આંબા પર ઉગાડી 18 પ્રકારની કેરી, આ ટેક્નિકનો કર્યો ઉપયોગ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 11, 2018, 10:30 AM IST

  જિલ્લાના કલેક્ટરે ખેતરની મુલાકાત લીધી અને યુવાન ખેડૂતને પ્રયોગ માટે જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવી
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ ઉત્તર પ્રદેશના મલિહાબાદમાં રહેતા હાજી કાલીમુલ્લા ખાનને મેંગો મેન કહેવામાં આવે છે. તેમણે એક ઝાડ પર 300થી વધારે પ્રકારની કેરી ઉગાડવાનું કારનામું કર્યું હતું. આ સિદ્ધિ માટે તેમને વર્ષ 2008માં પદ્મશ્રીથી સન્માનિત પણ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રકારનું કારનામું હૈદરાબાદના એક ખેડૂતે પણ કરી બતાવ્યું છે. કૃષ્ણા જિલ્લાના વદલામાનું ગામના 24 વર્ષીય ખેડૂત કુપ્પાલા રામ ગોપાલા કૃષ્ણાએ એક જ વૃક્ષમાં 18 પ્રકારની કેરી ઉગાડી છે.

   કૃષ્ણાની ઉપલબ્ધિએ માત્ર સ્થાનિક ખેડૂતોને આકર્ષિત નથી કર્યા, પરંતુ તેણે સરકારી અધિકારીઓનું પણ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આ સમાચારથી પ્રભાવિત થઈને કૃષ્ણા જિલ્લાના કલેક્ટર શ્રી લક્ષ્મીકાંતમે કૃષ્ણાની કેરીના ખેતરની મુલાકાત લીધી. આ સાથે જ તેમણે યુવાન ખેડૂતને પોતાના પ્રયોગ માટે જરૂરી સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાવી.

   રાજ્યના બાગાયત અધિકારીઓએ પણ આ વાતની પૃષ્ટિ કરી કે એક ઝાડ પર 18 પ્રકારની કેરી મોટી ઉપલબ્ધિ છે. સામાન્ય રીતે બેથી ત્રણ પ્રકારની કેરી એક ઝાડ પર આવી શકે છે. વર્ષ 2015ના અંતમાં કૃષ્ણાના કેરીના ખેતરમાં સારી ઉપજ નહોતી થઈ રહી. લોકોએ તેને સલાહ આપી કે બધા કેરીના ઝાડ તેને કાપી દેવા જોઈએ. પરંતુ તેના મગજમાં કંઈક અલગ જ યોજના ચાલી રહી હતી.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ ઉત્તર પ્રદેશના મલિહાબાદમાં રહેતા હાજી કાલીમુલ્લા ખાનને મેંગો મેન કહેવામાં આવે છે. તેમણે એક ઝાડ પર 300થી વધારે પ્રકારની કેરી ઉગાડવાનું કારનામું કર્યું હતું. આ સિદ્ધિ માટે તેમને વર્ષ 2008માં પદ્મશ્રીથી સન્માનિત પણ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રકારનું કારનામું હૈદરાબાદના એક ખેડૂતે પણ કરી બતાવ્યું છે. કૃષ્ણા જિલ્લાના વદલામાનું ગામના 24 વર્ષીય ખેડૂત કુપ્પાલા રામ ગોપાલા કૃષ્ણાએ એક જ વૃક્ષમાં 18 પ્રકારની કેરી ઉગાડી છે.

   કૃષ્ણાની ઉપલબ્ધિએ માત્ર સ્થાનિક ખેડૂતોને આકર્ષિત નથી કર્યા, પરંતુ તેણે સરકારી અધિકારીઓનું પણ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આ સમાચારથી પ્રભાવિત થઈને કૃષ્ણા જિલ્લાના કલેક્ટર શ્રી લક્ષ્મીકાંતમે કૃષ્ણાની કેરીના ખેતરની મુલાકાત લીધી. આ સાથે જ તેમણે યુવાન ખેડૂતને પોતાના પ્રયોગ માટે જરૂરી સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાવી.

   રાજ્યના બાગાયત અધિકારીઓએ પણ આ વાતની પૃષ્ટિ કરી કે એક ઝાડ પર 18 પ્રકારની કેરી મોટી ઉપલબ્ધિ છે. સામાન્ય રીતે બેથી ત્રણ પ્રકારની કેરી એક ઝાડ પર આવી શકે છે. વર્ષ 2015ના અંતમાં કૃષ્ણાના કેરીના ખેતરમાં સારી ઉપજ નહોતી થઈ રહી. લોકોએ તેને સલાહ આપી કે બધા કેરીના ઝાડ તેને કાપી દેવા જોઈએ. પરંતુ તેના મગજમાં કંઈક અલગ જ યોજના ચાલી રહી હતી.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ ઉત્તર પ્રદેશના મલિહાબાદમાં રહેતા હાજી કાલીમુલ્લા ખાનને મેંગો મેન કહેવામાં આવે છે. તેમણે એક ઝાડ પર 300થી વધારે પ્રકારની કેરી ઉગાડવાનું કારનામું કર્યું હતું. આ સિદ્ધિ માટે તેમને વર્ષ 2008માં પદ્મશ્રીથી સન્માનિત પણ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રકારનું કારનામું હૈદરાબાદના એક ખેડૂતે પણ કરી બતાવ્યું છે. કૃષ્ણા જિલ્લાના વદલામાનું ગામના 24 વર્ષીય ખેડૂત કુપ્પાલા રામ ગોપાલા કૃષ્ણાએ એક જ વૃક્ષમાં 18 પ્રકારની કેરી ઉગાડી છે.

   કૃષ્ણાની ઉપલબ્ધિએ માત્ર સ્થાનિક ખેડૂતોને આકર્ષિત નથી કર્યા, પરંતુ તેણે સરકારી અધિકારીઓનું પણ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આ સમાચારથી પ્રભાવિત થઈને કૃષ્ણા જિલ્લાના કલેક્ટર શ્રી લક્ષ્મીકાંતમે કૃષ્ણાની કેરીના ખેતરની મુલાકાત લીધી. આ સાથે જ તેમણે યુવાન ખેડૂતને પોતાના પ્રયોગ માટે જરૂરી સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાવી.

   રાજ્યના બાગાયત અધિકારીઓએ પણ આ વાતની પૃષ્ટિ કરી કે એક ઝાડ પર 18 પ્રકારની કેરી મોટી ઉપલબ્ધિ છે. સામાન્ય રીતે બેથી ત્રણ પ્રકારની કેરી એક ઝાડ પર આવી શકે છે. વર્ષ 2015ના અંતમાં કૃષ્ણાના કેરીના ખેતરમાં સારી ઉપજ નહોતી થઈ રહી. લોકોએ તેને સલાહ આપી કે બધા કેરીના ઝાડ તેને કાપી દેવા જોઈએ. પરંતુ તેના મગજમાં કંઈક અલગ જ યોજના ચાલી રહી હતી.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ ઉત્તર પ્રદેશના મલિહાબાદમાં રહેતા હાજી કાલીમુલ્લા ખાનને મેંગો મેન કહેવામાં આવે છે. તેમણે એક ઝાડ પર 300થી વધારે પ્રકારની કેરી ઉગાડવાનું કારનામું કર્યું હતું. આ સિદ્ધિ માટે તેમને વર્ષ 2008માં પદ્મશ્રીથી સન્માનિત પણ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રકારનું કારનામું હૈદરાબાદના એક ખેડૂતે પણ કરી બતાવ્યું છે. કૃષ્ણા જિલ્લાના વદલામાનું ગામના 24 વર્ષીય ખેડૂત કુપ્પાલા રામ ગોપાલા કૃષ્ણાએ એક જ વૃક્ષમાં 18 પ્રકારની કેરી ઉગાડી છે.

   કૃષ્ણાની ઉપલબ્ધિએ માત્ર સ્થાનિક ખેડૂતોને આકર્ષિત નથી કર્યા, પરંતુ તેણે સરકારી અધિકારીઓનું પણ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આ સમાચારથી પ્રભાવિત થઈને કૃષ્ણા જિલ્લાના કલેક્ટર શ્રી લક્ષ્મીકાંતમે કૃષ્ણાની કેરીના ખેતરની મુલાકાત લીધી. આ સાથે જ તેમણે યુવાન ખેડૂતને પોતાના પ્રયોગ માટે જરૂરી સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાવી.

   રાજ્યના બાગાયત અધિકારીઓએ પણ આ વાતની પૃષ્ટિ કરી કે એક ઝાડ પર 18 પ્રકારની કેરી મોટી ઉપલબ્ધિ છે. સામાન્ય રીતે બેથી ત્રણ પ્રકારની કેરી એક ઝાડ પર આવી શકે છે. વર્ષ 2015ના અંતમાં કૃષ્ણાના કેરીના ખેતરમાં સારી ઉપજ નહોતી થઈ રહી. લોકોએ તેને સલાહ આપી કે બધા કેરીના ઝાડ તેને કાપી દેવા જોઈએ. પરંતુ તેના મગજમાં કંઈક અલગ જ યોજના ચાલી રહી હતી.

  • હાજી કાલીમુલ્લા ખાન
   +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   હાજી કાલીમુલ્લા ખાન

   નેશનલ ડેસ્કઃ ઉત્તર પ્રદેશના મલિહાબાદમાં રહેતા હાજી કાલીમુલ્લા ખાનને મેંગો મેન કહેવામાં આવે છે. તેમણે એક ઝાડ પર 300થી વધારે પ્રકારની કેરી ઉગાડવાનું કારનામું કર્યું હતું. આ સિદ્ધિ માટે તેમને વર્ષ 2008માં પદ્મશ્રીથી સન્માનિત પણ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રકારનું કારનામું હૈદરાબાદના એક ખેડૂતે પણ કરી બતાવ્યું છે. કૃષ્ણા જિલ્લાના વદલામાનું ગામના 24 વર્ષીય ખેડૂત કુપ્પાલા રામ ગોપાલા કૃષ્ણાએ એક જ વૃક્ષમાં 18 પ્રકારની કેરી ઉગાડી છે.

   કૃષ્ણાની ઉપલબ્ધિએ માત્ર સ્થાનિક ખેડૂતોને આકર્ષિત નથી કર્યા, પરંતુ તેણે સરકારી અધિકારીઓનું પણ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. આ સમાચારથી પ્રભાવિત થઈને કૃષ્ણા જિલ્લાના કલેક્ટર શ્રી લક્ષ્મીકાંતમે કૃષ્ણાની કેરીના ખેતરની મુલાકાત લીધી. આ સાથે જ તેમણે યુવાન ખેડૂતને પોતાના પ્રયોગ માટે જરૂરી સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાવી.

   રાજ્યના બાગાયત અધિકારીઓએ પણ આ વાતની પૃષ્ટિ કરી કે એક ઝાડ પર 18 પ્રકારની કેરી મોટી ઉપલબ્ધિ છે. સામાન્ય રીતે બેથી ત્રણ પ્રકારની કેરી એક ઝાડ પર આવી શકે છે. વર્ષ 2015ના અંતમાં કૃષ્ણાના કેરીના ખેતરમાં સારી ઉપજ નહોતી થઈ રહી. લોકોએ તેને સલાહ આપી કે બધા કેરીના ઝાડ તેને કાપી દેવા જોઈએ. પરંતુ તેના મગજમાં કંઈક અલગ જ યોજના ચાલી રહી હતી.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (In Depth Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: આ ખેડૂતે એક જ આંબા પર ઉગાડી 18 પ્રકારની કેરી | varieties of mangoes on single tree
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top