ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » In Depth» Narendra modis favorite brands whey they at home or foreign visit

  વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કયા બ્રાન્ડના શોખીન છે, આજે જાણી લો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 22, 2018, 11:20 AM IST

  PM મોદી ત્રણ વસ્તુમાં ક્યારેય કોમ્પ્રોમાઈઝ કરતા નથી. આંખો, અવાજ અને કપડાં
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના નિવાસ સ્થાને હોય કે બહાર વિદેશ પ્રવાસ હોય, તેમનો ફોટોગ્રાફ્સમાં અંદાજ કંઈક અલગ જ હોય છે, તેઓ હંમેશા ઝળહળી ઉઠે છે. તેમના ફેશન સેન્સની વાત તો લગભગ ધરતીના દરેક ખૂણે થાય છે. જો કે, લોકોના મનમાં એ ક્યુરિયોસિટી પણ રહેતી હોય છે કે, આખરે પીએમ મોદી કઈ બ્રાન્ડની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે. કઈ પેન, કંઈ કંપનીની ઘડિયાળ અને અન્ય ઘણું બધું કઈ કંપનીનું છે. આજે અમે તમને જણાવી રહીએ છીએ કે, મોદી કઈ બ્રાન્ડના શોખીન છે...

   વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઝેડ બ્લૂના બિપિન ચૌહાણ સાથે એક ટોપ સિક્રેટ શેર કર્યું હતું. જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, તેઓ ત્રણ વસ્તુમાં ક્યારેય કોમ્પ્રોમાઈઝ કરતા નથી. આંખો, અવાજ અને કપડાં. આંખો માટે મોંઘા ગ્લાસ હોય, કપડાં આટલી મોટી કંપની પાસે સીવડાવે અને અવાજનું ધ્યાન રાખવા તેઓ ક્યારેય ઠંડુ પણી નથી પીતા.

   આગળ વાંચો, ઘડિયાળ, પેન, ચશ્મા જેવી વસ્તુઓ માટે કંઈ બ્રાન્ડ પસંદ કરે છે PM મોદી...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના નિવાસ સ્થાને હોય કે બહાર વિદેશ પ્રવાસ હોય, તેમનો ફોટોગ્રાફ્સમાં અંદાજ કંઈક અલગ જ હોય છે, તેઓ હંમેશા ઝળહળી ઉઠે છે. તેમના ફેશન સેન્સની વાત તો લગભગ ધરતીના દરેક ખૂણે થાય છે. જો કે, લોકોના મનમાં એ ક્યુરિયોસિટી પણ રહેતી હોય છે કે, આખરે પીએમ મોદી કઈ બ્રાન્ડની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે. કઈ પેન, કંઈ કંપનીની ઘડિયાળ અને અન્ય ઘણું બધું કઈ કંપનીનું છે. આજે અમે તમને જણાવી રહીએ છીએ કે, મોદી કઈ બ્રાન્ડના શોખીન છે...

   વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઝેડ બ્લૂના બિપિન ચૌહાણ સાથે એક ટોપ સિક્રેટ શેર કર્યું હતું. જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, તેઓ ત્રણ વસ્તુમાં ક્યારેય કોમ્પ્રોમાઈઝ કરતા નથી. આંખો, અવાજ અને કપડાં. આંખો માટે મોંઘા ગ્લાસ હોય, કપડાં આટલી મોટી કંપની પાસે સીવડાવે અને અવાજનું ધ્યાન રાખવા તેઓ ક્યારેય ઠંડુ પણી નથી પીતા.

   આગળ વાંચો, ઘડિયાળ, પેન, ચશ્મા જેવી વસ્તુઓ માટે કંઈ બ્રાન્ડ પસંદ કરે છે PM મોદી...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના નિવાસ સ્થાને હોય કે બહાર વિદેશ પ્રવાસ હોય, તેમનો ફોટોગ્રાફ્સમાં અંદાજ કંઈક અલગ જ હોય છે, તેઓ હંમેશા ઝળહળી ઉઠે છે. તેમના ફેશન સેન્સની વાત તો લગભગ ધરતીના દરેક ખૂણે થાય છે. જો કે, લોકોના મનમાં એ ક્યુરિયોસિટી પણ રહેતી હોય છે કે, આખરે પીએમ મોદી કઈ બ્રાન્ડની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે. કઈ પેન, કંઈ કંપનીની ઘડિયાળ અને અન્ય ઘણું બધું કઈ કંપનીનું છે. આજે અમે તમને જણાવી રહીએ છીએ કે, મોદી કઈ બ્રાન્ડના શોખીન છે...

   વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઝેડ બ્લૂના બિપિન ચૌહાણ સાથે એક ટોપ સિક્રેટ શેર કર્યું હતું. જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, તેઓ ત્રણ વસ્તુમાં ક્યારેય કોમ્પ્રોમાઈઝ કરતા નથી. આંખો, અવાજ અને કપડાં. આંખો માટે મોંઘા ગ્લાસ હોય, કપડાં આટલી મોટી કંપની પાસે સીવડાવે અને અવાજનું ધ્યાન રાખવા તેઓ ક્યારેય ઠંડુ પણી નથી પીતા.

   આગળ વાંચો, ઘડિયાળ, પેન, ચશ્મા જેવી વસ્તુઓ માટે કંઈ બ્રાન્ડ પસંદ કરે છે PM મોદી...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના નિવાસ સ્થાને હોય કે બહાર વિદેશ પ્રવાસ હોય, તેમનો ફોટોગ્રાફ્સમાં અંદાજ કંઈક અલગ જ હોય છે, તેઓ હંમેશા ઝળહળી ઉઠે છે. તેમના ફેશન સેન્સની વાત તો લગભગ ધરતીના દરેક ખૂણે થાય છે. જો કે, લોકોના મનમાં એ ક્યુરિયોસિટી પણ રહેતી હોય છે કે, આખરે પીએમ મોદી કઈ બ્રાન્ડની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે. કઈ પેન, કંઈ કંપનીની ઘડિયાળ અને અન્ય ઘણું બધું કઈ કંપનીનું છે. આજે અમે તમને જણાવી રહીએ છીએ કે, મોદી કઈ બ્રાન્ડના શોખીન છે...

   વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઝેડ બ્લૂના બિપિન ચૌહાણ સાથે એક ટોપ સિક્રેટ શેર કર્યું હતું. જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, તેઓ ત્રણ વસ્તુમાં ક્યારેય કોમ્પ્રોમાઈઝ કરતા નથી. આંખો, અવાજ અને કપડાં. આંખો માટે મોંઘા ગ્લાસ હોય, કપડાં આટલી મોટી કંપની પાસે સીવડાવે અને અવાજનું ધ્યાન રાખવા તેઓ ક્યારેય ઠંડુ પણી નથી પીતા.

   આગળ વાંચો, ઘડિયાળ, પેન, ચશ્મા જેવી વસ્તુઓ માટે કંઈ બ્રાન્ડ પસંદ કરે છે PM મોદી...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના નિવાસ સ્થાને હોય કે બહાર વિદેશ પ્રવાસ હોય, તેમનો ફોટોગ્રાફ્સમાં અંદાજ કંઈક અલગ જ હોય છે, તેઓ હંમેશા ઝળહળી ઉઠે છે. તેમના ફેશન સેન્સની વાત તો લગભગ ધરતીના દરેક ખૂણે થાય છે. જો કે, લોકોના મનમાં એ ક્યુરિયોસિટી પણ રહેતી હોય છે કે, આખરે પીએમ મોદી કઈ બ્રાન્ડની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે. કઈ પેન, કંઈ કંપનીની ઘડિયાળ અને અન્ય ઘણું બધું કઈ કંપનીનું છે. આજે અમે તમને જણાવી રહીએ છીએ કે, મોદી કઈ બ્રાન્ડના શોખીન છે...

   વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઝેડ બ્લૂના બિપિન ચૌહાણ સાથે એક ટોપ સિક્રેટ શેર કર્યું હતું. જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, તેઓ ત્રણ વસ્તુમાં ક્યારેય કોમ્પ્રોમાઈઝ કરતા નથી. આંખો, અવાજ અને કપડાં. આંખો માટે મોંઘા ગ્લાસ હોય, કપડાં આટલી મોટી કંપની પાસે સીવડાવે અને અવાજનું ધ્યાન રાખવા તેઓ ક્યારેય ઠંડુ પણી નથી પીતા.

   આગળ વાંચો, ઘડિયાળ, પેન, ચશ્મા જેવી વસ્તુઓ માટે કંઈ બ્રાન્ડ પસંદ કરે છે PM મોદી...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના નિવાસ સ્થાને હોય કે બહાર વિદેશ પ્રવાસ હોય, તેમનો ફોટોગ્રાફ્સમાં અંદાજ કંઈક અલગ જ હોય છે, તેઓ હંમેશા ઝળહળી ઉઠે છે. તેમના ફેશન સેન્સની વાત તો લગભગ ધરતીના દરેક ખૂણે થાય છે. જો કે, લોકોના મનમાં એ ક્યુરિયોસિટી પણ રહેતી હોય છે કે, આખરે પીએમ મોદી કઈ બ્રાન્ડની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે. કઈ પેન, કંઈ કંપનીની ઘડિયાળ અને અન્ય ઘણું બધું કઈ કંપનીનું છે. આજે અમે તમને જણાવી રહીએ છીએ કે, મોદી કઈ બ્રાન્ડના શોખીન છે...

   વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઝેડ બ્લૂના બિપિન ચૌહાણ સાથે એક ટોપ સિક્રેટ શેર કર્યું હતું. જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, તેઓ ત્રણ વસ્તુમાં ક્યારેય કોમ્પ્રોમાઈઝ કરતા નથી. આંખો, અવાજ અને કપડાં. આંખો માટે મોંઘા ગ્લાસ હોય, કપડાં આટલી મોટી કંપની પાસે સીવડાવે અને અવાજનું ધ્યાન રાખવા તેઓ ક્યારેય ઠંડુ પણી નથી પીતા.

   આગળ વાંચો, ઘડિયાળ, પેન, ચશ્મા જેવી વસ્તુઓ માટે કંઈ બ્રાન્ડ પસંદ કરે છે PM મોદી...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના નિવાસ સ્થાને હોય કે બહાર વિદેશ પ્રવાસ હોય, તેમનો ફોટોગ્રાફ્સમાં અંદાજ કંઈક અલગ જ હોય છે, તેઓ હંમેશા ઝળહળી ઉઠે છે. તેમના ફેશન સેન્સની વાત તો લગભગ ધરતીના દરેક ખૂણે થાય છે. જો કે, લોકોના મનમાં એ ક્યુરિયોસિટી પણ રહેતી હોય છે કે, આખરે પીએમ મોદી કઈ બ્રાન્ડની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે. કઈ પેન, કંઈ કંપનીની ઘડિયાળ અને અન્ય ઘણું બધું કઈ કંપનીનું છે. આજે અમે તમને જણાવી રહીએ છીએ કે, મોદી કઈ બ્રાન્ડના શોખીન છે...

   વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ઝેડ બ્લૂના બિપિન ચૌહાણ સાથે એક ટોપ સિક્રેટ શેર કર્યું હતું. જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, તેઓ ત્રણ વસ્તુમાં ક્યારેય કોમ્પ્રોમાઈઝ કરતા નથી. આંખો, અવાજ અને કપડાં. આંખો માટે મોંઘા ગ્લાસ હોય, કપડાં આટલી મોટી કંપની પાસે સીવડાવે અને અવાજનું ધ્યાન રાખવા તેઓ ક્યારેય ઠંડુ પણી નથી પીતા.

   આગળ વાંચો, ઘડિયાળ, પેન, ચશ્મા જેવી વસ્તુઓ માટે કંઈ બ્રાન્ડ પસંદ કરે છે PM મોદી...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (In Depth Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Narendra modis favorite brands whey they at home or foreign visit
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `