ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » In Depth» Leave management job and promoting organic farming with local farmers

  લાખો રૂપિયાનું પેકેજ છોડી ખેડૂત બન્યો યુવક, પિતા સાથે કરે છે ઓર્ગેનિક ખેતી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 26, 2018, 04:59 PM IST

  માત્ર એક જ પ્રકારનો પાક ઉગાડતા રહેવાથી ખેતી નફાકારક વ્યવસાય નહીં બને
  • રાઘવ 2 વર્ષથી પોતે ખેતી કરવાની સાથે અન્યને પણ ઓર્ગેનિક ખેતીની પ્રેરણા આપે છે.
   +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   રાઘવ 2 વર્ષથી પોતે ખેતી કરવાની સાથે અન્યને પણ ઓર્ગેનિક ખેતીની પ્રેરણા આપે છે.

   ઈન્દોરઃ અહીંના રાઘવ બલ્દવાએ મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસ કર્યા બાદ એક પ્રાઈવેટ કંપનીમાં જોબ શરુ કરી હતી, જોકે ઓર્ગેનિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા તેણે 12 લાખના પેકેજની નોકરી છોડી દીધી અને પિતા સાથે ખેતી કરવા લાગ્યો.

   અન્ય ખેડૂતોને પણ આપી રહ્યો છે ટ્રેનિંગ.....

   - રાઘવ 3 વર્ષથી પોતે ખેતી કરવાની સાથે અન્યને પણ ઓર્ગેનિક ખેતીની પ્રેરણા આપે છે.
   - ઈન્દોરથી 80 કિમીના અંતર ટપ્પા ગામમાં 27 વીઘાની જમીન પર તે ખેતી કરે છે, અઠવાડિયામાં 4 દિવસ તે ખેતરે જ રહે છે.
   - એક તરફ રાઘવ તુવેર, ઘઉં, મગ, જવાર અને મકાઈ ઉગાડે છે, તો બીજી તરફ તે દાડમ અને અન્ય ફળોને પણ ઓર્ગેનિક ખેતીની પદ્ધતિએ ઉગાવી રહ્યો છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો..

  • ઓર્ગેનિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા તેણે 12 લાખના પેકેજની નોકરી છોડી દીધી અને પિતા સાથે ખેતી કરવા લાગ્યો.
   +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ઓર્ગેનિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા તેણે 12 લાખના પેકેજની નોકરી છોડી દીધી અને પિતા સાથે ખેતી કરવા લાગ્યો.

   ઈન્દોરઃ અહીંના રાઘવ બલ્દવાએ મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસ કર્યા બાદ એક પ્રાઈવેટ કંપનીમાં જોબ શરુ કરી હતી, જોકે ઓર્ગેનિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા તેણે 12 લાખના પેકેજની નોકરી છોડી દીધી અને પિતા સાથે ખેતી કરવા લાગ્યો.

   અન્ય ખેડૂતોને પણ આપી રહ્યો છે ટ્રેનિંગ.....

   - રાઘવ 3 વર્ષથી પોતે ખેતી કરવાની સાથે અન્યને પણ ઓર્ગેનિક ખેતીની પ્રેરણા આપે છે.
   - ઈન્દોરથી 80 કિમીના અંતર ટપ્પા ગામમાં 27 વીઘાની જમીન પર તે ખેતી કરે છે, અઠવાડિયામાં 4 દિવસ તે ખેતરે જ રહે છે.
   - એક તરફ રાઘવ તુવેર, ઘઉં, મગ, જવાર અને મકાઈ ઉગાડે છે, તો બીજી તરફ તે દાડમ અને અન્ય ફળોને પણ ઓર્ગેનિક ખેતીની પદ્ધતિએ ઉગાવી રહ્યો છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો..

  • ઈન્દોરથી 80 કિમીના અંતર ટપ્પા ગામમાં 27 વીઘાની જમીન પર તે ખેતી કરે છે, અઠવાડિયામાં 4 દિવસ તે ખેતરે જ રહે છે.
   +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ઈન્દોરથી 80 કિમીના અંતર ટપ્પા ગામમાં 27 વીઘાની જમીન પર તે ખેતી કરે છે, અઠવાડિયામાં 4 દિવસ તે ખેતરે જ રહે છે.

   ઈન્દોરઃ અહીંના રાઘવ બલ્દવાએ મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસ કર્યા બાદ એક પ્રાઈવેટ કંપનીમાં જોબ શરુ કરી હતી, જોકે ઓર્ગેનિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા તેણે 12 લાખના પેકેજની નોકરી છોડી દીધી અને પિતા સાથે ખેતી કરવા લાગ્યો.

   અન્ય ખેડૂતોને પણ આપી રહ્યો છે ટ્રેનિંગ.....

   - રાઘવ 3 વર્ષથી પોતે ખેતી કરવાની સાથે અન્યને પણ ઓર્ગેનિક ખેતીની પ્રેરણા આપે છે.
   - ઈન્દોરથી 80 કિમીના અંતર ટપ્પા ગામમાં 27 વીઘાની જમીન પર તે ખેતી કરે છે, અઠવાડિયામાં 4 દિવસ તે ખેતરે જ રહે છે.
   - એક તરફ રાઘવ તુવેર, ઘઉં, મગ, જવાર અને મકાઈ ઉગાડે છે, તો બીજી તરફ તે દાડમ અને અન્ય ફળોને પણ ઓર્ગેનિક ખેતીની પદ્ધતિએ ઉગાવી રહ્યો છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો..

  • રાઘવે જણાવ્યું કે, માત્ર એક જ પ્રકારનો પાક ઉગાડતા રહેવાથી ખેતી નફાકારક વ્યવસાય નહીં બને.
   +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   રાઘવે જણાવ્યું કે, માત્ર એક જ પ્રકારનો પાક ઉગાડતા રહેવાથી ખેતી નફાકારક વ્યવસાય નહીં બને.

   ઈન્દોરઃ અહીંના રાઘવ બલ્દવાએ મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસ કર્યા બાદ એક પ્રાઈવેટ કંપનીમાં જોબ શરુ કરી હતી, જોકે ઓર્ગેનિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા તેણે 12 લાખના પેકેજની નોકરી છોડી દીધી અને પિતા સાથે ખેતી કરવા લાગ્યો.

   અન્ય ખેડૂતોને પણ આપી રહ્યો છે ટ્રેનિંગ.....

   - રાઘવ 3 વર્ષથી પોતે ખેતી કરવાની સાથે અન્યને પણ ઓર્ગેનિક ખેતીની પ્રેરણા આપે છે.
   - ઈન્દોરથી 80 કિમીના અંતર ટપ્પા ગામમાં 27 વીઘાની જમીન પર તે ખેતી કરે છે, અઠવાડિયામાં 4 દિવસ તે ખેતરે જ રહે છે.
   - એક તરફ રાઘવ તુવેર, ઘઉં, મગ, જવાર અને મકાઈ ઉગાડે છે, તો બીજી તરફ તે દાડમ અને અન્ય ફળોને પણ ઓર્ગેનિક ખેતીની પદ્ધતિએ ઉગાવી રહ્યો છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો..

  • રાઘવે જણાવ્યું કે, તેના પિતા શિવરત્ન બલ્દવા જાતે જ ખાતર તૈયાર કરે છે.
   +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   રાઘવે જણાવ્યું કે, તેના પિતા શિવરત્ન બલ્દવા જાતે જ ખાતર તૈયાર કરે છે.

   ઈન્દોરઃ અહીંના રાઘવ બલ્દવાએ મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસ કર્યા બાદ એક પ્રાઈવેટ કંપનીમાં જોબ શરુ કરી હતી, જોકે ઓર્ગેનિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા તેણે 12 લાખના પેકેજની નોકરી છોડી દીધી અને પિતા સાથે ખેતી કરવા લાગ્યો.

   અન્ય ખેડૂતોને પણ આપી રહ્યો છે ટ્રેનિંગ.....

   - રાઘવ 3 વર્ષથી પોતે ખેતી કરવાની સાથે અન્યને પણ ઓર્ગેનિક ખેતીની પ્રેરણા આપે છે.
   - ઈન્દોરથી 80 કિમીના અંતર ટપ્પા ગામમાં 27 વીઘાની જમીન પર તે ખેતી કરે છે, અઠવાડિયામાં 4 દિવસ તે ખેતરે જ રહે છે.
   - એક તરફ રાઘવ તુવેર, ઘઉં, મગ, જવાર અને મકાઈ ઉગાડે છે, તો બીજી તરફ તે દાડમ અને અન્ય ફળોને પણ ઓર્ગેનિક ખેતીની પદ્ધતિએ ઉગાવી રહ્યો છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો..

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (In Depth Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Leave management job and promoting organic farming with local farmers
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `