ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » In Depth» Indian hacker hacking tinder accounts using facebook accountkit

  ભારતીય હેકરે હેક કરી ડેટિંગ એપ્લિકેશન Tinder, મળ્યું લાખો રૂપિયાનું ઈનામ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 21, 2018, 02:36 PM IST

  ફેસબુક એકાઉન્ટ કિટ સર્વિસ દ્વારા ટિંડરમાં લોગીન થવાની ખામી શોધી
  • આનંદ પ્રકાશ
   +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   આનંદ પ્રકાશ

   નેશનલ ડેસ્કઃ તમે ડેટિંગ એપ ટિંડરનું નામ તો સાંભળ્યું જ હશે, બની શકે કે તેનો ઉપયોગ પણ કર્યો હોય. તમને ટિંડર પર પાર્ટનર મળે કે ના મળે પરંતુ એક ભારતીય હેકરને ટિંડરની સિક્યોરિટી સિસ્ટમમાં ખામી મળી ગઈ.

   સિક્યોરિટી રિસર્ચર આનંદ પ્રકાશે પોતાના ફેસબુક એકાઉન્ટ કિટ સર્વિસ દ્વારા ટિંડરમાં લોગીન થવાની ખામી શોધી છે. તેના માટે તેને ફેસબુક તરફથી 5000(3.24 લાખ રૂપિયાથી વધુ) ડોલરનું ઈનામ આપવામાં આવ્યું છે. ટિંડરે પણ તેને ખામી શોધવા માટે 1250(81 હજારથી વધુ) ડોલરનું ઈનામ આપ્યું છે.

   આનંદ પ્રકાશે જણાવ્યું કે, ટિંડર એપ માટે જે યૂઝર્સ પોતાના યૂઝરનેમ તરીકે મોબાઈલ નંબર વાપરે છે તે આ બગથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. જે યૂઝર પોતાના ફોન નંબર દ્વારા ટિંડર એફમાં લોગીન કરતા હતા તેમના એકાઉન્ટને હેક કરવું સરળ હતું અને આ ફેસબુક એકાઉન્ટ કિટ દ્વારા શક્ય હતું. આનંદ પ્રકાશન પ્રમાણે, ટિંડર વેબ અને ટિંડર મોબાઈલ એપ બન્નેને યૂઝર મોબાઈલ નંબર દ્વારા લોગીની કરી શકે છે. લોગીની સર્વિસ ફેસબુક એકાઉન્ટ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ તમે ડેટિંગ એપ ટિંડરનું નામ તો સાંભળ્યું જ હશે, બની શકે કે તેનો ઉપયોગ પણ કર્યો હોય. તમને ટિંડર પર પાર્ટનર મળે કે ના મળે પરંતુ એક ભારતીય હેકરને ટિંડરની સિક્યોરિટી સિસ્ટમમાં ખામી મળી ગઈ.

   સિક્યોરિટી રિસર્ચર આનંદ પ્રકાશે પોતાના ફેસબુક એકાઉન્ટ કિટ સર્વિસ દ્વારા ટિંડરમાં લોગીન થવાની ખામી શોધી છે. તેના માટે તેને ફેસબુક તરફથી 5000(3.24 લાખ રૂપિયાથી વધુ) ડોલરનું ઈનામ આપવામાં આવ્યું છે. ટિંડરે પણ તેને ખામી શોધવા માટે 1250(81 હજારથી વધુ) ડોલરનું ઈનામ આપ્યું છે.

   આનંદ પ્રકાશે જણાવ્યું કે, ટિંડર એપ માટે જે યૂઝર્સ પોતાના યૂઝરનેમ તરીકે મોબાઈલ નંબર વાપરે છે તે આ બગથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. જે યૂઝર પોતાના ફોન નંબર દ્વારા ટિંડર એફમાં લોગીન કરતા હતા તેમના એકાઉન્ટને હેક કરવું સરળ હતું અને આ ફેસબુક એકાઉન્ટ કિટ દ્વારા શક્ય હતું. આનંદ પ્રકાશન પ્રમાણે, ટિંડર વેબ અને ટિંડર મોબાઈલ એપ બન્નેને યૂઝર મોબાઈલ નંબર દ્વારા લોગીની કરી શકે છે. લોગીની સર્વિસ ફેસબુક એકાઉન્ટ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ તમે ડેટિંગ એપ ટિંડરનું નામ તો સાંભળ્યું જ હશે, બની શકે કે તેનો ઉપયોગ પણ કર્યો હોય. તમને ટિંડર પર પાર્ટનર મળે કે ના મળે પરંતુ એક ભારતીય હેકરને ટિંડરની સિક્યોરિટી સિસ્ટમમાં ખામી મળી ગઈ.

   સિક્યોરિટી રિસર્ચર આનંદ પ્રકાશે પોતાના ફેસબુક એકાઉન્ટ કિટ સર્વિસ દ્વારા ટિંડરમાં લોગીન થવાની ખામી શોધી છે. તેના માટે તેને ફેસબુક તરફથી 5000(3.24 લાખ રૂપિયાથી વધુ) ડોલરનું ઈનામ આપવામાં આવ્યું છે. ટિંડરે પણ તેને ખામી શોધવા માટે 1250(81 હજારથી વધુ) ડોલરનું ઈનામ આપ્યું છે.

   આનંદ પ્રકાશે જણાવ્યું કે, ટિંડર એપ માટે જે યૂઝર્સ પોતાના યૂઝરનેમ તરીકે મોબાઈલ નંબર વાપરે છે તે આ બગથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. જે યૂઝર પોતાના ફોન નંબર દ્વારા ટિંડર એફમાં લોગીન કરતા હતા તેમના એકાઉન્ટને હેક કરવું સરળ હતું અને આ ફેસબુક એકાઉન્ટ કિટ દ્વારા શક્ય હતું. આનંદ પ્રકાશન પ્રમાણે, ટિંડર વેબ અને ટિંડર મોબાઈલ એપ બન્નેને યૂઝર મોબાઈલ નંબર દ્વારા લોગીની કરી શકે છે. લોગીની સર્વિસ ફેસબુક એકાઉન્ટ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ તમે ડેટિંગ એપ ટિંડરનું નામ તો સાંભળ્યું જ હશે, બની શકે કે તેનો ઉપયોગ પણ કર્યો હોય. તમને ટિંડર પર પાર્ટનર મળે કે ના મળે પરંતુ એક ભારતીય હેકરને ટિંડરની સિક્યોરિટી સિસ્ટમમાં ખામી મળી ગઈ.

   સિક્યોરિટી રિસર્ચર આનંદ પ્રકાશે પોતાના ફેસબુક એકાઉન્ટ કિટ સર્વિસ દ્વારા ટિંડરમાં લોગીન થવાની ખામી શોધી છે. તેના માટે તેને ફેસબુક તરફથી 5000(3.24 લાખ રૂપિયાથી વધુ) ડોલરનું ઈનામ આપવામાં આવ્યું છે. ટિંડરે પણ તેને ખામી શોધવા માટે 1250(81 હજારથી વધુ) ડોલરનું ઈનામ આપ્યું છે.

   આનંદ પ્રકાશે જણાવ્યું કે, ટિંડર એપ માટે જે યૂઝર્સ પોતાના યૂઝરનેમ તરીકે મોબાઈલ નંબર વાપરે છે તે આ બગથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. જે યૂઝર પોતાના ફોન નંબર દ્વારા ટિંડર એફમાં લોગીન કરતા હતા તેમના એકાઉન્ટને હેક કરવું સરળ હતું અને આ ફેસબુક એકાઉન્ટ કિટ દ્વારા શક્ય હતું. આનંદ પ્રકાશન પ્રમાણે, ટિંડર વેબ અને ટિંડર મોબાઈલ એપ બન્નેને યૂઝર મોબાઈલ નંબર દ્વારા લોગીની કરી શકે છે. લોગીની સર્વિસ ફેસબુક એકાઉન્ટ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ તમે ડેટિંગ એપ ટિંડરનું નામ તો સાંભળ્યું જ હશે, બની શકે કે તેનો ઉપયોગ પણ કર્યો હોય. તમને ટિંડર પર પાર્ટનર મળે કે ના મળે પરંતુ એક ભારતીય હેકરને ટિંડરની સિક્યોરિટી સિસ્ટમમાં ખામી મળી ગઈ.

   સિક્યોરિટી રિસર્ચર આનંદ પ્રકાશે પોતાના ફેસબુક એકાઉન્ટ કિટ સર્વિસ દ્વારા ટિંડરમાં લોગીન થવાની ખામી શોધી છે. તેના માટે તેને ફેસબુક તરફથી 5000(3.24 લાખ રૂપિયાથી વધુ) ડોલરનું ઈનામ આપવામાં આવ્યું છે. ટિંડરે પણ તેને ખામી શોધવા માટે 1250(81 હજારથી વધુ) ડોલરનું ઈનામ આપ્યું છે.

   આનંદ પ્રકાશે જણાવ્યું કે, ટિંડર એપ માટે જે યૂઝર્સ પોતાના યૂઝરનેમ તરીકે મોબાઈલ નંબર વાપરે છે તે આ બગથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. જે યૂઝર પોતાના ફોન નંબર દ્વારા ટિંડર એફમાં લોગીન કરતા હતા તેમના એકાઉન્ટને હેક કરવું સરળ હતું અને આ ફેસબુક એકાઉન્ટ કિટ દ્વારા શક્ય હતું. આનંદ પ્રકાશન પ્રમાણે, ટિંડર વેબ અને ટિંડર મોબાઈલ એપ બન્નેને યૂઝર મોબાઈલ નંબર દ્વારા લોગીની કરી શકે છે. લોગીની સર્વિસ ફેસબુક એકાઉન્ટ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો વધુ વિગતો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (In Depth Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Indian hacker hacking tinder accounts using facebook accountkit
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `