ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » In Depth» Farmer chewed snake and snake died but reality is different

  માણસે સાપને કરડી ખાધો ને સાપ મરી ગયો: પણ હકીકત કંઈક જુદી જ છે

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 23, 2018, 06:23 PM IST

  આ તમામ જાણકારી અડધી છે, આવો સમજીએ કે સત્ય શું છે અને કેવી રીતે આ વાઈરલ સમાચારની ખોટી વિગતો ફેલાઈ
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   લખનઉ: સાપે માણસને ડંખ દેતા માણસ સાપની ફેણ કે મોઢું ચાવી ગયાના હાલમાં આવેલા સમાચાર તમે વાંચ્યા હશે. ઉત્તરપ્રદેશના હરદોઈ જિલ્લામાં બનેલા આ બનાવના સમાચાર છેલ્લાં 6 દિવસથી વાઈરલ થઈ રહ્યા છે. શુક્લાપુર ગામમાં ખેતરે ચારો લેવા ગયેલા ખેડૂતને સાપે ડંખ માર્યો હતો. ખેડૂતને એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે તેણે સાપને પકડીને સાપને બચકું ભરી લીધું હતું. એનાથી સાપ મરી ગયો હતો અને ખેડૂતને કંઈ થયું નહોતું.

   અલગ-અલગ ન્યૂઝચેનલ અને વેબસાઈટ પર અલગ-અલગ ફેક્ટ બતાવવામાં આવ્યા હતા. સૌથી પહેલા એવા સમાચાર આવ્યા હતા કે સોનેલાલ નામના ખેડૂતને સાપે ડંખ માર્યો છે. પછી લખવામાં આવ્યું કે ખેડૂત સાપની ફેણ ચાવી ગયો હતો. ક્યાંક કહેવામાં આવ્યું કે ખેડૂત સોપાનું મોઢું ચાવી ગયો હતો. ક્યાંક એવો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો કે ડૉક્ટર્સના કહેવા મુજબ ખેડૂતની રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા વધુ હોવાથી સાપના ડંખ છતાં બચી ગયો. અમુક જગ્યાએ એવા પણ સમાચાર ચાલી રહ્યા છે કે ખેડૂતનો ઈલાજ હજી ચાલી રહ્યો છે.

   આ તમામ જાણકારી અડધી છે. આવો ચાર પોઈન્ટમાં આગળની સ્લાઈડ્સમાં સમજીએ કે સત્ય શું છે અને કેવી રીતે આ વાઈરલ સમાચારની ખોટી વિગતો ફેલાઈ.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   લખનઉ: સાપે માણસને ડંખ દેતા માણસ સાપની ફેણ કે મોઢું ચાવી ગયાના હાલમાં આવેલા સમાચાર તમે વાંચ્યા હશે. ઉત્તરપ્રદેશના હરદોઈ જિલ્લામાં બનેલા આ બનાવના સમાચાર છેલ્લાં 6 દિવસથી વાઈરલ થઈ રહ્યા છે. શુક્લાપુર ગામમાં ખેતરે ચારો લેવા ગયેલા ખેડૂતને સાપે ડંખ માર્યો હતો. ખેડૂતને એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે તેણે સાપને પકડીને સાપને બચકું ભરી લીધું હતું. એનાથી સાપ મરી ગયો હતો અને ખેડૂતને કંઈ થયું નહોતું.

   અલગ-અલગ ન્યૂઝચેનલ અને વેબસાઈટ પર અલગ-અલગ ફેક્ટ બતાવવામાં આવ્યા હતા. સૌથી પહેલા એવા સમાચાર આવ્યા હતા કે સોનેલાલ નામના ખેડૂતને સાપે ડંખ માર્યો છે. પછી લખવામાં આવ્યું કે ખેડૂત સાપની ફેણ ચાવી ગયો હતો. ક્યાંક કહેવામાં આવ્યું કે ખેડૂત સોપાનું મોઢું ચાવી ગયો હતો. ક્યાંક એવો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો કે ડૉક્ટર્સના કહેવા મુજબ ખેડૂતની રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા વધુ હોવાથી સાપના ડંખ છતાં બચી ગયો. અમુક જગ્યાએ એવા પણ સમાચાર ચાલી રહ્યા છે કે ખેડૂતનો ઈલાજ હજી ચાલી રહ્યો છે.

   આ તમામ જાણકારી અડધી છે. આવો ચાર પોઈન્ટમાં આગળની સ્લાઈડ્સમાં સમજીએ કે સત્ય શું છે અને કેવી રીતે આ વાઈરલ સમાચારની ખોટી વિગતો ફેલાઈ.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   લખનઉ: સાપે માણસને ડંખ દેતા માણસ સાપની ફેણ કે મોઢું ચાવી ગયાના હાલમાં આવેલા સમાચાર તમે વાંચ્યા હશે. ઉત્તરપ્રદેશના હરદોઈ જિલ્લામાં બનેલા આ બનાવના સમાચાર છેલ્લાં 6 દિવસથી વાઈરલ થઈ રહ્યા છે. શુક્લાપુર ગામમાં ખેતરે ચારો લેવા ગયેલા ખેડૂતને સાપે ડંખ માર્યો હતો. ખેડૂતને એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે તેણે સાપને પકડીને સાપને બચકું ભરી લીધું હતું. એનાથી સાપ મરી ગયો હતો અને ખેડૂતને કંઈ થયું નહોતું.

   અલગ-અલગ ન્યૂઝચેનલ અને વેબસાઈટ પર અલગ-અલગ ફેક્ટ બતાવવામાં આવ્યા હતા. સૌથી પહેલા એવા સમાચાર આવ્યા હતા કે સોનેલાલ નામના ખેડૂતને સાપે ડંખ માર્યો છે. પછી લખવામાં આવ્યું કે ખેડૂત સાપની ફેણ ચાવી ગયો હતો. ક્યાંક કહેવામાં આવ્યું કે ખેડૂત સોપાનું મોઢું ચાવી ગયો હતો. ક્યાંક એવો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો કે ડૉક્ટર્સના કહેવા મુજબ ખેડૂતની રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા વધુ હોવાથી સાપના ડંખ છતાં બચી ગયો. અમુક જગ્યાએ એવા પણ સમાચાર ચાલી રહ્યા છે કે ખેડૂતનો ઈલાજ હજી ચાલી રહ્યો છે.

   આ તમામ જાણકારી અડધી છે. આવો ચાર પોઈન્ટમાં આગળની સ્લાઈડ્સમાં સમજીએ કે સત્ય શું છે અને કેવી રીતે આ વાઈરલ સમાચારની ખોટી વિગતો ફેલાઈ.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   લખનઉ: સાપે માણસને ડંખ દેતા માણસ સાપની ફેણ કે મોઢું ચાવી ગયાના હાલમાં આવેલા સમાચાર તમે વાંચ્યા હશે. ઉત્તરપ્રદેશના હરદોઈ જિલ્લામાં બનેલા આ બનાવના સમાચાર છેલ્લાં 6 દિવસથી વાઈરલ થઈ રહ્યા છે. શુક્લાપુર ગામમાં ખેતરે ચારો લેવા ગયેલા ખેડૂતને સાપે ડંખ માર્યો હતો. ખેડૂતને એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે તેણે સાપને પકડીને સાપને બચકું ભરી લીધું હતું. એનાથી સાપ મરી ગયો હતો અને ખેડૂતને કંઈ થયું નહોતું.

   અલગ-અલગ ન્યૂઝચેનલ અને વેબસાઈટ પર અલગ-અલગ ફેક્ટ બતાવવામાં આવ્યા હતા. સૌથી પહેલા એવા સમાચાર આવ્યા હતા કે સોનેલાલ નામના ખેડૂતને સાપે ડંખ માર્યો છે. પછી લખવામાં આવ્યું કે ખેડૂત સાપની ફેણ ચાવી ગયો હતો. ક્યાંક કહેવામાં આવ્યું કે ખેડૂત સોપાનું મોઢું ચાવી ગયો હતો. ક્યાંક એવો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો કે ડૉક્ટર્સના કહેવા મુજબ ખેડૂતની રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા વધુ હોવાથી સાપના ડંખ છતાં બચી ગયો. અમુક જગ્યાએ એવા પણ સમાચાર ચાલી રહ્યા છે કે ખેડૂતનો ઈલાજ હજી ચાલી રહ્યો છે.

   આ તમામ જાણકારી અડધી છે. આવો ચાર પોઈન્ટમાં આગળની સ્લાઈડ્સમાં સમજીએ કે સત્ય શું છે અને કેવી રીતે આ વાઈરલ સમાચારની ખોટી વિગતો ફેલાઈ.

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   લખનઉ: સાપે માણસને ડંખ દેતા માણસ સાપની ફેણ કે મોઢું ચાવી ગયાના હાલમાં આવેલા સમાચાર તમે વાંચ્યા હશે. ઉત્તરપ્રદેશના હરદોઈ જિલ્લામાં બનેલા આ બનાવના સમાચાર છેલ્લાં 6 દિવસથી વાઈરલ થઈ રહ્યા છે. શુક્લાપુર ગામમાં ખેતરે ચારો લેવા ગયેલા ખેડૂતને સાપે ડંખ માર્યો હતો. ખેડૂતને એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે તેણે સાપને પકડીને સાપને બચકું ભરી લીધું હતું. એનાથી સાપ મરી ગયો હતો અને ખેડૂતને કંઈ થયું નહોતું.

   અલગ-અલગ ન્યૂઝચેનલ અને વેબસાઈટ પર અલગ-અલગ ફેક્ટ બતાવવામાં આવ્યા હતા. સૌથી પહેલા એવા સમાચાર આવ્યા હતા કે સોનેલાલ નામના ખેડૂતને સાપે ડંખ માર્યો છે. પછી લખવામાં આવ્યું કે ખેડૂત સાપની ફેણ ચાવી ગયો હતો. ક્યાંક કહેવામાં આવ્યું કે ખેડૂત સોપાનું મોઢું ચાવી ગયો હતો. ક્યાંક એવો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો કે ડૉક્ટર્સના કહેવા મુજબ ખેડૂતની રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા વધુ હોવાથી સાપના ડંખ છતાં બચી ગયો. અમુક જગ્યાએ એવા પણ સમાચાર ચાલી રહ્યા છે કે ખેડૂતનો ઈલાજ હજી ચાલી રહ્યો છે.

   આ તમામ જાણકારી અડધી છે. આવો ચાર પોઈન્ટમાં આગળની સ્લાઈડ્સમાં સમજીએ કે સત્ય શું છે અને કેવી રીતે આ વાઈરલ સમાચારની ખોટી વિગતો ફેલાઈ.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (In Depth Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Farmer chewed snake and snake died but reality is different
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `