ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » In Depth» 10 truthful events that shock the world which people laughed as Aphrul fool

  વિશ્વને હચમચાવતી 10 સત્ય ઘટનાઓ, જેને 'અપ્રિલ ફૂલ' ગણીને લોકોએ હસી કાઢી હતી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 31, 2018, 03:57 PM IST

  વિશ્વમાં બનેલી એવી 10 ઘટના જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી, પણ ખરેખર બની હતી સાચી
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મુંબઈ: માર્ચ મહિનો પૂરો થવા આવે એટલે બધા એપ્રિલ ફૂલને લઈને સચેત થઈ જાય. કોઈ એપ્રિલફૂલ બનાવી ના જાય તેની બધા તકેદારી રાખવા લાગે છે. એપ્રિલફૂલ આમ તો મૂળ યુરોપ અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીની દેન છે. આ દિવસે લોકો પ્રેક્ટિકલ જોક્સ અને મૂર્ખ બનાવી આનંદ મેળવે છે.

   જોકે, ઘણી વાર આ દિવસે હસવામાંથી ખસવું થઈ જવાના બનાવો પણ બને છે. હસી મજાકમાં કરેલી વાત સાચી પણ પડે છે. એવા દાખલા પણ બન્યા છે કે સાચી ઘટનાને લોકોએ એપ્રિલ ફૂલ માનીને હળવાશથી લીધી હતી.

   આજે અમે તમને વિશ્વમાં બનેલી એવી 10 ઘટના વિશેની જાણકારી આપીશું, જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી હતી, પણ ખરેખર આ ઘટના સાચી બની હતી.

   (આગળ વાંચોઃ એવી 10 ઘટના વિશે જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી, પણ ખરેખર બની હતી સાચી)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મુંબઈ: માર્ચ મહિનો પૂરો થવા આવે એટલે બધા એપ્રિલ ફૂલને લઈને સચેત થઈ જાય. કોઈ એપ્રિલફૂલ બનાવી ના જાય તેની બધા તકેદારી રાખવા લાગે છે. એપ્રિલફૂલ આમ તો મૂળ યુરોપ અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીની દેન છે. આ દિવસે લોકો પ્રેક્ટિકલ જોક્સ અને મૂર્ખ બનાવી આનંદ મેળવે છે.

   જોકે, ઘણી વાર આ દિવસે હસવામાંથી ખસવું થઈ જવાના બનાવો પણ બને છે. હસી મજાકમાં કરેલી વાત સાચી પણ પડે છે. એવા દાખલા પણ બન્યા છે કે સાચી ઘટનાને લોકોએ એપ્રિલ ફૂલ માનીને હળવાશથી લીધી હતી.

   આજે અમે તમને વિશ્વમાં બનેલી એવી 10 ઘટના વિશેની જાણકારી આપીશું, જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી હતી, પણ ખરેખર આ ઘટના સાચી બની હતી.

   (આગળ વાંચોઃ એવી 10 ઘટના વિશે જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી, પણ ખરેખર બની હતી સાચી)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મુંબઈ: માર્ચ મહિનો પૂરો થવા આવે એટલે બધા એપ્રિલ ફૂલને લઈને સચેત થઈ જાય. કોઈ એપ્રિલફૂલ બનાવી ના જાય તેની બધા તકેદારી રાખવા લાગે છે. એપ્રિલફૂલ આમ તો મૂળ યુરોપ અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીની દેન છે. આ દિવસે લોકો પ્રેક્ટિકલ જોક્સ અને મૂર્ખ બનાવી આનંદ મેળવે છે.

   જોકે, ઘણી વાર આ દિવસે હસવામાંથી ખસવું થઈ જવાના બનાવો પણ બને છે. હસી મજાકમાં કરેલી વાત સાચી પણ પડે છે. એવા દાખલા પણ બન્યા છે કે સાચી ઘટનાને લોકોએ એપ્રિલ ફૂલ માનીને હળવાશથી લીધી હતી.

   આજે અમે તમને વિશ્વમાં બનેલી એવી 10 ઘટના વિશેની જાણકારી આપીશું, જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી હતી, પણ ખરેખર આ ઘટના સાચી બની હતી.

   (આગળ વાંચોઃ એવી 10 ઘટના વિશે જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી, પણ ખરેખર બની હતી સાચી)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મુંબઈ: માર્ચ મહિનો પૂરો થવા આવે એટલે બધા એપ્રિલ ફૂલને લઈને સચેત થઈ જાય. કોઈ એપ્રિલફૂલ બનાવી ના જાય તેની બધા તકેદારી રાખવા લાગે છે. એપ્રિલફૂલ આમ તો મૂળ યુરોપ અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીની દેન છે. આ દિવસે લોકો પ્રેક્ટિકલ જોક્સ અને મૂર્ખ બનાવી આનંદ મેળવે છે.

   જોકે, ઘણી વાર આ દિવસે હસવામાંથી ખસવું થઈ જવાના બનાવો પણ બને છે. હસી મજાકમાં કરેલી વાત સાચી પણ પડે છે. એવા દાખલા પણ બન્યા છે કે સાચી ઘટનાને લોકોએ એપ્રિલ ફૂલ માનીને હળવાશથી લીધી હતી.

   આજે અમે તમને વિશ્વમાં બનેલી એવી 10 ઘટના વિશેની જાણકારી આપીશું, જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી હતી, પણ ખરેખર આ ઘટના સાચી બની હતી.

   (આગળ વાંચોઃ એવી 10 ઘટના વિશે જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી, પણ ખરેખર બની હતી સાચી)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મુંબઈ: માર્ચ મહિનો પૂરો થવા આવે એટલે બધા એપ્રિલ ફૂલને લઈને સચેત થઈ જાય. કોઈ એપ્રિલફૂલ બનાવી ના જાય તેની બધા તકેદારી રાખવા લાગે છે. એપ્રિલફૂલ આમ તો મૂળ યુરોપ અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીની દેન છે. આ દિવસે લોકો પ્રેક્ટિકલ જોક્સ અને મૂર્ખ બનાવી આનંદ મેળવે છે.

   જોકે, ઘણી વાર આ દિવસે હસવામાંથી ખસવું થઈ જવાના બનાવો પણ બને છે. હસી મજાકમાં કરેલી વાત સાચી પણ પડે છે. એવા દાખલા પણ બન્યા છે કે સાચી ઘટનાને લોકોએ એપ્રિલ ફૂલ માનીને હળવાશથી લીધી હતી.

   આજે અમે તમને વિશ્વમાં બનેલી એવી 10 ઘટના વિશેની જાણકારી આપીશું, જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી હતી, પણ ખરેખર આ ઘટના સાચી બની હતી.

   (આગળ વાંચોઃ એવી 10 ઘટના વિશે જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી, પણ ખરેખર બની હતી સાચી)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મુંબઈ: માર્ચ મહિનો પૂરો થવા આવે એટલે બધા એપ્રિલ ફૂલને લઈને સચેત થઈ જાય. કોઈ એપ્રિલફૂલ બનાવી ના જાય તેની બધા તકેદારી રાખવા લાગે છે. એપ્રિલફૂલ આમ તો મૂળ યુરોપ અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીની દેન છે. આ દિવસે લોકો પ્રેક્ટિકલ જોક્સ અને મૂર્ખ બનાવી આનંદ મેળવે છે.

   જોકે, ઘણી વાર આ દિવસે હસવામાંથી ખસવું થઈ જવાના બનાવો પણ બને છે. હસી મજાકમાં કરેલી વાત સાચી પણ પડે છે. એવા દાખલા પણ બન્યા છે કે સાચી ઘટનાને લોકોએ એપ્રિલ ફૂલ માનીને હળવાશથી લીધી હતી.

   આજે અમે તમને વિશ્વમાં બનેલી એવી 10 ઘટના વિશેની જાણકારી આપીશું, જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી હતી, પણ ખરેખર આ ઘટના સાચી બની હતી.

   (આગળ વાંચોઃ એવી 10 ઘટના વિશે જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી, પણ ખરેખર બની હતી સાચી)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મુંબઈ: માર્ચ મહિનો પૂરો થવા આવે એટલે બધા એપ્રિલ ફૂલને લઈને સચેત થઈ જાય. કોઈ એપ્રિલફૂલ બનાવી ના જાય તેની બધા તકેદારી રાખવા લાગે છે. એપ્રિલફૂલ આમ તો મૂળ યુરોપ અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીની દેન છે. આ દિવસે લોકો પ્રેક્ટિકલ જોક્સ અને મૂર્ખ બનાવી આનંદ મેળવે છે.

   જોકે, ઘણી વાર આ દિવસે હસવામાંથી ખસવું થઈ જવાના બનાવો પણ બને છે. હસી મજાકમાં કરેલી વાત સાચી પણ પડે છે. એવા દાખલા પણ બન્યા છે કે સાચી ઘટનાને લોકોએ એપ્રિલ ફૂલ માનીને હળવાશથી લીધી હતી.

   આજે અમે તમને વિશ્વમાં બનેલી એવી 10 ઘટના વિશેની જાણકારી આપીશું, જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી હતી, પણ ખરેખર આ ઘટના સાચી બની હતી.

   (આગળ વાંચોઃ એવી 10 ઘટના વિશે જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી, પણ ખરેખર બની હતી સાચી)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મુંબઈ: માર્ચ મહિનો પૂરો થવા આવે એટલે બધા એપ્રિલ ફૂલને લઈને સચેત થઈ જાય. કોઈ એપ્રિલફૂલ બનાવી ના જાય તેની બધા તકેદારી રાખવા લાગે છે. એપ્રિલફૂલ આમ તો મૂળ યુરોપ અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીની દેન છે. આ દિવસે લોકો પ્રેક્ટિકલ જોક્સ અને મૂર્ખ બનાવી આનંદ મેળવે છે.

   જોકે, ઘણી વાર આ દિવસે હસવામાંથી ખસવું થઈ જવાના બનાવો પણ બને છે. હસી મજાકમાં કરેલી વાત સાચી પણ પડે છે. એવા દાખલા પણ બન્યા છે કે સાચી ઘટનાને લોકોએ એપ્રિલ ફૂલ માનીને હળવાશથી લીધી હતી.

   આજે અમે તમને વિશ્વમાં બનેલી એવી 10 ઘટના વિશેની જાણકારી આપીશું, જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી હતી, પણ ખરેખર આ ઘટના સાચી બની હતી.

   (આગળ વાંચોઃ એવી 10 ઘટના વિશે જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી, પણ ખરેખર બની હતી સાચી)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મુંબઈ: માર્ચ મહિનો પૂરો થવા આવે એટલે બધા એપ્રિલ ફૂલને લઈને સચેત થઈ જાય. કોઈ એપ્રિલફૂલ બનાવી ના જાય તેની બધા તકેદારી રાખવા લાગે છે. એપ્રિલફૂલ આમ તો મૂળ યુરોપ અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીની દેન છે. આ દિવસે લોકો પ્રેક્ટિકલ જોક્સ અને મૂર્ખ બનાવી આનંદ મેળવે છે.

   જોકે, ઘણી વાર આ દિવસે હસવામાંથી ખસવું થઈ જવાના બનાવો પણ બને છે. હસી મજાકમાં કરેલી વાત સાચી પણ પડે છે. એવા દાખલા પણ બન્યા છે કે સાચી ઘટનાને લોકોએ એપ્રિલ ફૂલ માનીને હળવાશથી લીધી હતી.

   આજે અમે તમને વિશ્વમાં બનેલી એવી 10 ઘટના વિશેની જાણકારી આપીશું, જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી હતી, પણ ખરેખર આ ઘટના સાચી બની હતી.

   (આગળ વાંચોઃ એવી 10 ઘટના વિશે જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી, પણ ખરેખર બની હતી સાચી)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મુંબઈ: માર્ચ મહિનો પૂરો થવા આવે એટલે બધા એપ્રિલ ફૂલને લઈને સચેત થઈ જાય. કોઈ એપ્રિલફૂલ બનાવી ના જાય તેની બધા તકેદારી રાખવા લાગે છે. એપ્રિલફૂલ આમ તો મૂળ યુરોપ અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીની દેન છે. આ દિવસે લોકો પ્રેક્ટિકલ જોક્સ અને મૂર્ખ બનાવી આનંદ મેળવે છે.

   જોકે, ઘણી વાર આ દિવસે હસવામાંથી ખસવું થઈ જવાના બનાવો પણ બને છે. હસી મજાકમાં કરેલી વાત સાચી પણ પડે છે. એવા દાખલા પણ બન્યા છે કે સાચી ઘટનાને લોકોએ એપ્રિલ ફૂલ માનીને હળવાશથી લીધી હતી.

   આજે અમે તમને વિશ્વમાં બનેલી એવી 10 ઘટના વિશેની જાણકારી આપીશું, જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી હતી, પણ ખરેખર આ ઘટના સાચી બની હતી.

   (આગળ વાંચોઃ એવી 10 ઘટના વિશે જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી, પણ ખરેખર બની હતી સાચી)

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મુંબઈ: માર્ચ મહિનો પૂરો થવા આવે એટલે બધા એપ્રિલ ફૂલને લઈને સચેત થઈ જાય. કોઈ એપ્રિલફૂલ બનાવી ના જાય તેની બધા તકેદારી રાખવા લાગે છે. એપ્રિલફૂલ આમ તો મૂળ યુરોપ અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીની દેન છે. આ દિવસે લોકો પ્રેક્ટિકલ જોક્સ અને મૂર્ખ બનાવી આનંદ મેળવે છે.

   જોકે, ઘણી વાર આ દિવસે હસવામાંથી ખસવું થઈ જવાના બનાવો પણ બને છે. હસી મજાકમાં કરેલી વાત સાચી પણ પડે છે. એવા દાખલા પણ બન્યા છે કે સાચી ઘટનાને લોકોએ એપ્રિલ ફૂલ માનીને હળવાશથી લીધી હતી.

   આજે અમે તમને વિશ્વમાં બનેલી એવી 10 ઘટના વિશેની જાણકારી આપીશું, જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી હતી, પણ ખરેખર આ ઘટના સાચી બની હતી.

   (આગળ વાંચોઃ એવી 10 ઘટના વિશે જેને લોકોએ એપ્રિલફૂલ ગણી, પણ ખરેખર બની હતી સાચી)

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (In Depth Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 truthful events that shock the world which people laughed as Aphrul fool
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top