ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » In Depth» 10 oldest companies in India which still earning crores

  17મી સદીથી અત્યાર સુધી, આજે પણ કરોડોમાં કમાણી કરે છે દેશની આ 10 સૌથી જૂની કંપની

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 04, 2018, 01:17 PM IST

  કંપનીઓ આજે પણ કરોડો રૂપિયાનું ટર્ન ઓવર કરે છે અને હજારો પરિવારને રોજગાર આપે છે
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ આજે દેશમાં સ્ટાર્ટ અપ ઝડપથી શરૂ થઈ રહ્યા છે. લોકો આત્મનિર્ભર બનવા માંગે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો દેશની જૂની 10 કંપનીઓ કઈ છે. આ કંપનીઓ આજે પણ કરોડો રૂપિયાનું ટર્ન ઓવર કરે છે અને હજારો પરિવારને રોજગાર આપે છે. આજે અમે તમને એવી જ 10 કંપનીઓ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જેની આપણા દેશમાં સૌથી જૂની કંપનીઓમાં ગણતરી થાય છે

   બ્રિટાનિયા


   વર્ષ 1892માં કલકત્તામાં એક ગુપ્તા પરિવારે માત્ર 295 રૂપિયાના રોકાણથી બિસ્કિટ વેચતી આ દુકાનને શરૂ કરી હતી. દુકાન મોટી થઈ અને આ ભારતમાં મશીનથી બિસ્કિટ બનાવતી પહેલી કંપની બની ગઈ. બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં લડનારી સૈનાને આ કંપની બિસ્કિટ મોકલતી હતી જેનાથી તેને સારી કમાણી થઈ હતી. વાડિયા એન્ટરપ્રાઈઝની અંદર આવતી આ કંપનીમાં આજે 3 હજારથી વધારે લોકો કામ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો અન્ય 9 કંપનીઓ વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ આજે દેશમાં સ્ટાર્ટ અપ ઝડપથી શરૂ થઈ રહ્યા છે. લોકો આત્મનિર્ભર બનવા માંગે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો દેશની જૂની 10 કંપનીઓ કઈ છે. આ કંપનીઓ આજે પણ કરોડો રૂપિયાનું ટર્ન ઓવર કરે છે અને હજારો પરિવારને રોજગાર આપે છે. આજે અમે તમને એવી જ 10 કંપનીઓ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જેની આપણા દેશમાં સૌથી જૂની કંપનીઓમાં ગણતરી થાય છે

   બ્રિટાનિયા


   વર્ષ 1892માં કલકત્તામાં એક ગુપ્તા પરિવારે માત્ર 295 રૂપિયાના રોકાણથી બિસ્કિટ વેચતી આ દુકાનને શરૂ કરી હતી. દુકાન મોટી થઈ અને આ ભારતમાં મશીનથી બિસ્કિટ બનાવતી પહેલી કંપની બની ગઈ. બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં લડનારી સૈનાને આ કંપની બિસ્કિટ મોકલતી હતી જેનાથી તેને સારી કમાણી થઈ હતી. વાડિયા એન્ટરપ્રાઈઝની અંદર આવતી આ કંપનીમાં આજે 3 હજારથી વધારે લોકો કામ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો અન્ય 9 કંપનીઓ વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ આજે દેશમાં સ્ટાર્ટ અપ ઝડપથી શરૂ થઈ રહ્યા છે. લોકો આત્મનિર્ભર બનવા માંગે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો દેશની જૂની 10 કંપનીઓ કઈ છે. આ કંપનીઓ આજે પણ કરોડો રૂપિયાનું ટર્ન ઓવર કરે છે અને હજારો પરિવારને રોજગાર આપે છે. આજે અમે તમને એવી જ 10 કંપનીઓ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જેની આપણા દેશમાં સૌથી જૂની કંપનીઓમાં ગણતરી થાય છે

   બ્રિટાનિયા


   વર્ષ 1892માં કલકત્તામાં એક ગુપ્તા પરિવારે માત્ર 295 રૂપિયાના રોકાણથી બિસ્કિટ વેચતી આ દુકાનને શરૂ કરી હતી. દુકાન મોટી થઈ અને આ ભારતમાં મશીનથી બિસ્કિટ બનાવતી પહેલી કંપની બની ગઈ. બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં લડનારી સૈનાને આ કંપની બિસ્કિટ મોકલતી હતી જેનાથી તેને સારી કમાણી થઈ હતી. વાડિયા એન્ટરપ્રાઈઝની અંદર આવતી આ કંપનીમાં આજે 3 હજારથી વધારે લોકો કામ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો અન્ય 9 કંપનીઓ વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ આજે દેશમાં સ્ટાર્ટ અપ ઝડપથી શરૂ થઈ રહ્યા છે. લોકો આત્મનિર્ભર બનવા માંગે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો દેશની જૂની 10 કંપનીઓ કઈ છે. આ કંપનીઓ આજે પણ કરોડો રૂપિયાનું ટર્ન ઓવર કરે છે અને હજારો પરિવારને રોજગાર આપે છે. આજે અમે તમને એવી જ 10 કંપનીઓ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જેની આપણા દેશમાં સૌથી જૂની કંપનીઓમાં ગણતરી થાય છે

   બ્રિટાનિયા


   વર્ષ 1892માં કલકત્તામાં એક ગુપ્તા પરિવારે માત્ર 295 રૂપિયાના રોકાણથી બિસ્કિટ વેચતી આ દુકાનને શરૂ કરી હતી. દુકાન મોટી થઈ અને આ ભારતમાં મશીનથી બિસ્કિટ બનાવતી પહેલી કંપની બની ગઈ. બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં લડનારી સૈનાને આ કંપની બિસ્કિટ મોકલતી હતી જેનાથી તેને સારી કમાણી થઈ હતી. વાડિયા એન્ટરપ્રાઈઝની અંદર આવતી આ કંપનીમાં આજે 3 હજારથી વધારે લોકો કામ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો અન્ય 9 કંપનીઓ વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ આજે દેશમાં સ્ટાર્ટ અપ ઝડપથી શરૂ થઈ રહ્યા છે. લોકો આત્મનિર્ભર બનવા માંગે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો દેશની જૂની 10 કંપનીઓ કઈ છે. આ કંપનીઓ આજે પણ કરોડો રૂપિયાનું ટર્ન ઓવર કરે છે અને હજારો પરિવારને રોજગાર આપે છે. આજે અમે તમને એવી જ 10 કંપનીઓ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જેની આપણા દેશમાં સૌથી જૂની કંપનીઓમાં ગણતરી થાય છે

   બ્રિટાનિયા


   વર્ષ 1892માં કલકત્તામાં એક ગુપ્તા પરિવારે માત્ર 295 રૂપિયાના રોકાણથી બિસ્કિટ વેચતી આ દુકાનને શરૂ કરી હતી. દુકાન મોટી થઈ અને આ ભારતમાં મશીનથી બિસ્કિટ બનાવતી પહેલી કંપની બની ગઈ. બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં લડનારી સૈનાને આ કંપની બિસ્કિટ મોકલતી હતી જેનાથી તેને સારી કમાણી થઈ હતી. વાડિયા એન્ટરપ્રાઈઝની અંદર આવતી આ કંપનીમાં આજે 3 હજારથી વધારે લોકો કામ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો અન્ય 9 કંપનીઓ વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ આજે દેશમાં સ્ટાર્ટ અપ ઝડપથી શરૂ થઈ રહ્યા છે. લોકો આત્મનિર્ભર બનવા માંગે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો દેશની જૂની 10 કંપનીઓ કઈ છે. આ કંપનીઓ આજે પણ કરોડો રૂપિયાનું ટર્ન ઓવર કરે છે અને હજારો પરિવારને રોજગાર આપે છે. આજે અમે તમને એવી જ 10 કંપનીઓ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જેની આપણા દેશમાં સૌથી જૂની કંપનીઓમાં ગણતરી થાય છે

   બ્રિટાનિયા


   વર્ષ 1892માં કલકત્તામાં એક ગુપ્તા પરિવારે માત્ર 295 રૂપિયાના રોકાણથી બિસ્કિટ વેચતી આ દુકાનને શરૂ કરી હતી. દુકાન મોટી થઈ અને આ ભારતમાં મશીનથી બિસ્કિટ બનાવતી પહેલી કંપની બની ગઈ. બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં લડનારી સૈનાને આ કંપની બિસ્કિટ મોકલતી હતી જેનાથી તેને સારી કમાણી થઈ હતી. વાડિયા એન્ટરપ્રાઈઝની અંદર આવતી આ કંપનીમાં આજે 3 હજારથી વધારે લોકો કામ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો અન્ય 9 કંપનીઓ વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ આજે દેશમાં સ્ટાર્ટ અપ ઝડપથી શરૂ થઈ રહ્યા છે. લોકો આત્મનિર્ભર બનવા માંગે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો દેશની જૂની 10 કંપનીઓ કઈ છે. આ કંપનીઓ આજે પણ કરોડો રૂપિયાનું ટર્ન ઓવર કરે છે અને હજારો પરિવારને રોજગાર આપે છે. આજે અમે તમને એવી જ 10 કંપનીઓ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જેની આપણા દેશમાં સૌથી જૂની કંપનીઓમાં ગણતરી થાય છે

   બ્રિટાનિયા


   વર્ષ 1892માં કલકત્તામાં એક ગુપ્તા પરિવારે માત્ર 295 રૂપિયાના રોકાણથી બિસ્કિટ વેચતી આ દુકાનને શરૂ કરી હતી. દુકાન મોટી થઈ અને આ ભારતમાં મશીનથી બિસ્કિટ બનાવતી પહેલી કંપની બની ગઈ. બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં લડનારી સૈનાને આ કંપની બિસ્કિટ મોકલતી હતી જેનાથી તેને સારી કમાણી થઈ હતી. વાડિયા એન્ટરપ્રાઈઝની અંદર આવતી આ કંપનીમાં આજે 3 હજારથી વધારે લોકો કામ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો અન્ય 9 કંપનીઓ વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ આજે દેશમાં સ્ટાર્ટ અપ ઝડપથી શરૂ થઈ રહ્યા છે. લોકો આત્મનિર્ભર બનવા માંગે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો દેશની જૂની 10 કંપનીઓ કઈ છે. આ કંપનીઓ આજે પણ કરોડો રૂપિયાનું ટર્ન ઓવર કરે છે અને હજારો પરિવારને રોજગાર આપે છે. આજે અમે તમને એવી જ 10 કંપનીઓ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જેની આપણા દેશમાં સૌથી જૂની કંપનીઓમાં ગણતરી થાય છે

   બ્રિટાનિયા


   વર્ષ 1892માં કલકત્તામાં એક ગુપ્તા પરિવારે માત્ર 295 રૂપિયાના રોકાણથી બિસ્કિટ વેચતી આ દુકાનને શરૂ કરી હતી. દુકાન મોટી થઈ અને આ ભારતમાં મશીનથી બિસ્કિટ બનાવતી પહેલી કંપની બની ગઈ. બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં લડનારી સૈનાને આ કંપની બિસ્કિટ મોકલતી હતી જેનાથી તેને સારી કમાણી થઈ હતી. વાડિયા એન્ટરપ્રાઈઝની અંદર આવતી આ કંપનીમાં આજે 3 હજારથી વધારે લોકો કામ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો અન્ય 9 કંપનીઓ વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ આજે દેશમાં સ્ટાર્ટ અપ ઝડપથી શરૂ થઈ રહ્યા છે. લોકો આત્મનિર્ભર બનવા માંગે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો દેશની જૂની 10 કંપનીઓ કઈ છે. આ કંપનીઓ આજે પણ કરોડો રૂપિયાનું ટર્ન ઓવર કરે છે અને હજારો પરિવારને રોજગાર આપે છે. આજે અમે તમને એવી જ 10 કંપનીઓ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જેની આપણા દેશમાં સૌથી જૂની કંપનીઓમાં ગણતરી થાય છે

   બ્રિટાનિયા


   વર્ષ 1892માં કલકત્તામાં એક ગુપ્તા પરિવારે માત્ર 295 રૂપિયાના રોકાણથી બિસ્કિટ વેચતી આ દુકાનને શરૂ કરી હતી. દુકાન મોટી થઈ અને આ ભારતમાં મશીનથી બિસ્કિટ બનાવતી પહેલી કંપની બની ગઈ. બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં લડનારી સૈનાને આ કંપની બિસ્કિટ મોકલતી હતી જેનાથી તેને સારી કમાણી થઈ હતી. વાડિયા એન્ટરપ્રાઈઝની અંદર આવતી આ કંપનીમાં આજે 3 હજારથી વધારે લોકો કામ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો અન્ય 9 કંપનીઓ વિશે...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્કઃ આજે દેશમાં સ્ટાર્ટ અપ ઝડપથી શરૂ થઈ રહ્યા છે. લોકો આત્મનિર્ભર બનવા માંગે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો દેશની જૂની 10 કંપનીઓ કઈ છે. આ કંપનીઓ આજે પણ કરોડો રૂપિયાનું ટર્ન ઓવર કરે છે અને હજારો પરિવારને રોજગાર આપે છે. આજે અમે તમને એવી જ 10 કંપનીઓ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જેની આપણા દેશમાં સૌથી જૂની કંપનીઓમાં ગણતરી થાય છે

   બ્રિટાનિયા


   વર્ષ 1892માં કલકત્તામાં એક ગુપ્તા પરિવારે માત્ર 295 રૂપિયાના રોકાણથી બિસ્કિટ વેચતી આ દુકાનને શરૂ કરી હતી. દુકાન મોટી થઈ અને આ ભારતમાં મશીનથી બિસ્કિટ બનાવતી પહેલી કંપની બની ગઈ. બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં લડનારી સૈનાને આ કંપની બિસ્કિટ મોકલતી હતી જેનાથી તેને સારી કમાણી થઈ હતી. વાડિયા એન્ટરપ્રાઈઝની અંદર આવતી આ કંપનીમાં આજે 3 હજારથી વધારે લોકો કામ કરે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો અન્ય 9 કંપનીઓ વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (In Depth Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 oldest companies in India which still earning crores
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top