૮૦૮૭

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
૮૦૮૭
નિફટી સપ્તાહના અંતે બંધ રાો હતો. આગામી સપ્તાહે નિફટી માટે ૭૮૫૦/૭૯૦૦ પોઇન્ટની અતિ મહત્ત્વની ટેકાની સપાટી ગણવી. જો ૮૧૪૦ ક્રોસ કરે તો નજીકના ભવિષ્યમાં જ નિફટી ૮૨૦૦ પોઇન્ટ વધી શકે તેવી ધારણા નિષ્ણાતો દર્શાવી રાાં છે.
વડોદરા સોમવાર
૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪
૧૧