• Gujarati News
  • આિશષ ભાવસાર વડોદરાઈનોવેશન કાઉન્સિલ

આિશષ ભાવસાર વડોદરાઈનોવેશન કાઉન્સિલ

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
આિશષ ભાવસાર વડોદરાઈનોવેશન કાઉન્સિલ

} બપોરે 3.00થી5.00

2

} અનલિશિંગ િક્રયેિટવીટી ફોર સ્કૂલ સ્ટુડન્ટ્સ

િવકાસ ચાવડા, વડોદરાઈનોવેશન કાઉન્સિલ

} બપોરે 3.00થી5.00

} સ્કોપ ઓફ બેંકિંગ

એસ.મુહનોટ સીએમડી,બીઓએમ

} સવારે 10.00થી12.00

1

આજે ખાસ શું?

4

} ઈનોવેશન થ્રૂ કમ્યૂનિકેશન

ગ્લેન િડશોઝા િસનિયરવાઈસ પ્રેિસડન્ટ, MSL ગ્રૂપ ઈન્ડિયા

} બપોરે 3.50થી5.50