• Gujarati News
  • જિલ્લા પંચાયતમાં 341 જગ્યા ભરવા ઓનલાઇન અરજીઓ મગાવાઇ

જિલ્લા પંચાયતમાં 341 જગ્યા ભરવા ઓનલાઇન અરજીઓ મગાવાઇ

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
વડોદરા |વડોદરા અને છોટાઉદેપુર જિલ્લા પંચાયતમાં જુદીજુદી કેડરની 341 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિએ ઇચ્છુક ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ મગાવી છે. ઓન લાઇન અરજીઓ તા.8 એપ્રિલથી તા.6 મે સુધી કરી શકાશે.

વડોદરા જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ દ્વારા વડોદરા અને છોટાઉદેપુર જિલ્લા પંચાયતમાં ક્લાર્કની 14, ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી(તલાટી કમ મંત્રી)ની 143, મલ્ટિ પર્પઝ હેલ્થ વર્કર(પુરુષ)ની 131 તેમજ ફીમેલ હેલ્થ વર્કર(મહિલા)ની 53 મળી કુલ-341 જગ્યાઓ ભરવામાં આવનાર છે. જગ્યાઓ ભરવા માટે ઓનલાઇન અરજીઓ મગાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરાઇ છે. જુદીજુદી કેડરની ખાલી જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારી નોંધાવવા માગતાં ઉમેદવારોને ઓજસ.ગુજ.નીક.ઇન વેબસાઇટ પર તેમના તાજેતરના ફોટોગ્રાફ્સ સાથે અરજી મોકલવા જણાવાયું છે. ક્લાર્કની 14 જગ્યા પૈકી 7 જનરલ, 1 અનુ.જાતિ. માટે અનામત, 4 જગ્યા અનુ.જનજાતિ માટે અનામત અને 2 જગ્યા સામાજિક શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ માટે અનામત રખાઇ છે. જ્યારે ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી(તલાટી કમ મંત્રી)ની 143 જગ્યાઓ પૈકી 62 જગ્યા જનરલ છે. 10 જગ્યા અનુ.જાતિ માટે અનામત, 35 જગ્યા અનુ.જનજાતિ માટે અનામત અને 36 જગ્યા સા.શૈ.પછાત વર્ગ માટે અનામત છે. ઉપરાંત મલ્ટિ પર્પઝ હેલ્થ વર્કરની કુલ-131 જગ્યાઓ પૈકી 66 જગ્યા જનરલ છે.