અબાન ઓફ.,172.7,175.1,175.6,173.6,174.25

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
શેરબજાર ભાવ | માકેર્ટ કેપ - + 148.51 લાખ કરોડ | FIIीीीीीी- -1,119.51 કરોડ | DII - + 1,409.45 કરોડ | ક્લાઇન્ટ્સ - - 5.51 કરોડ | NRI - - 1.03 કરોડ

અબાન ઓફ.,172.7,175.1,175.6,173.6,174.25

એબીબી,1521.95,1534.75,1538,1512.7,1515.15

અદાણી એન્ટર.,204.35,205,207.7,203.7,205.4

અદાણી એક્ષ.,406,409,416.9,408.75,414.9

અદાણી પાવર,32.1,32.4,33.05,31.75,32.65

એજીસ લોજીસ,252.65,254.3,255.45,251.1,253.25

એઆઇએ,1477.75,1430,1471,1430,1448.9

અજંટા ફાર્મા,1370.25,1385.8,1439,1375,1428.3

અલ્હા બેન્ક,52.1,52.9,52.9,51.85,52.1

અમર રાજા,814.45,818,838,812.8,818.15

ગુજ. અં. સિમે.,259.7,261.15,264.5,260.4,262.3

આન્ધ્ર બેન્ક,45.95,46.9,46.9,45.35,45.85

એપોલો ટાયર્સ,269.1,270,270.6,266.05,267.15

અરવિંદ મીલ્સ.,409.6,411,420.3,408.5,415.4

અશોક લેલેન્ડ,134.25,135.7,137.85,135.7,136.85

અસ્ટ્રા માઈક્રો,93.95,94.45,96,94.45,94.95

અતુલ લિ.,2659.15,2650.05,2690,2641,2688.55

અવન્તિ ફીડ્સ,2413.45,2415,2494.9,2415,2456.05

એક્સિસ બેન્ક,536.55,537.2,554.6,537.2,552.3

બજાજ ઓટો,2988,3024,3043.75,3000.6,3007.2

બજાજ ઈલે,505.1,507.2,532.6,505.25,528.95

બજાજ ફિન્સ,5028.4,5064.35,5190,5040,5167.55

બજાજ ફાઈ.,1630.25,1635,1678,1635,1670.6

બલરામપુર ચીની,116.45,117,118,116.3,117.7

બેન્ક ઓફ બરોડા,145.6,147.5,148,143.2,143.75

બાટા,718.5,724.8,732.8,720.8,727.15

બર્જર પેઇન્ટસ,245.5,243,249,243,247.75

બીએફ યુટી.,448.85,453,463,451.15,455.7

ભારતી ઇન્ફ્રા.,340.2,339.5,347.45,336.4,344.75

ભારત ઈલેક્ટ્રી.,151.1,155.95,156.7,152.5,155.2

ભારત ફોર્જ,750.7,755,776,751.95,768.1

ભારત પેટ્રો.,430.1,432.6,443,430.1,433

એસકેએસ માઇક્રો,998.15,998,1045,998,1031.7

ભારતિ ટેલિ,425.45,430,432.95,420.45,422.3

ભેલ,92.9,92.9,94.4,92.9,93.35

બાયોકોન લિ.,628.95,630,633.45,619.45,626.5

બ્લુ ડાર્ટ એક્ષ.,4201.7,4232,4320,4232,4286.5

બ્લ્યુ સ્ટાર લિ.,740,758,823,732.3,741.8

બોમ્બે ડાઈંગ,279.3,281.55,282.9,271.15,272.7

કેડીલા હેલ્થ,406.05,408.15,410.5,405.3,406.95

કેનેરા બેન્ક,313.8,315,315.4,308.35,310.05

કેનફીન હોમ્સ,523.4,530,540,525.95,538.75

કાર્બો યુનિવ,357.2,358.9,364.5,354.85,358.95

કેર રેટીંગ,1368.45,1372.9,1375,1360,1365.75

કેસ્ટ્રોલ ઈન્ડિયા,192.95,196.4,198.6,194,198.15

સેન્ટ્રલ બેન્ક,69.35,67.3,69.45,67.3,68.2

સેન્ચુરી ટેક્ષ.,1194,1201,1227,1198.35,1218.45

સેન્ચુરિ પ્લાય,315.2,325,330,310.5,327.05

ક્રોમ્પ્ટન ગ્રીવ્ઝ,82.55,83.4,83.6,82.1,82.4

ચેન્નાઇ પેટ્રો.,355.4,357.5,377.5,357,374.15

સિપ્લા લિ.,595.15,598.2,598.45,589.6,591.05

સીટી યુનિયન,169.7,171.3,173,168.9,170.9

કોલ ઇન્ડિયા,310.55,310.7,316.4,309.45,314.2

કોલગેટ પામોલીવ,1049.9,1055,1060.5,1049,1055.2

કોરોમંડલ ફર્ટિલાઇઝર,552.3,555,564,538.3,542.65

ર્કોપોરેશન બેન્ક,33.3,33.4,33.5,32.8,33

ક્રિસીલ લિ.,1921.45,1921,1946.9,1910,1916.9

કયુમિન્સ (ઇ).,819.55,825.05,835,816.6,821.15

સાયનેટ,622.3,640,640,625,636.3

ડીસીબી બેન્ક,164.6,165.85,168.65,164.6,167.1

દિપક ફર્ટિલાઇઝર,347.7,347.8,352.8,338.8,345.8

ડેલ્ટા કોર્પ.,365.8,368.95,374.9,365.9,367.85

ડેન નેટવર્ક,103.55,105.4,105.45,103.2,103.8

દેના બેન્ક,20.85,21.5,21.5,20.9,21.05

ડીએલએફ લિ.,225,226.55,230.2,225.7,228.15

ઇઆઇડી પેરી,317.55,321.25,323.65,315.4,316.35

ઇર્ક્લક્ષ,1338.25,1335,1360,1335,1353.85

એડલવાઇસ,259.85,265.9,265.9,258.55,264.25

ઈમામી,1069.7,1078,1111,1070,1099.3

એન્જી. (ઇ).,170.4,172.5,175.3,171.6,174.5

એસ્ર્કોટસ લિ.,880,885,894,879,886.8

ફેડરલ બેન્ક,94.85,95.45,97.4,94.6,96.35

ફિનોલેક્ષ કેબલ્સ,704.2,704.2,710.3,697.25,703.4

ફિનોલેક્ષ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ,637,652,654,640.4,650.45

ફોર્ટીસ,159.95,161,163.2,154.2,159.6

એફએસએલ,51.75,52.2,52.85,50.95,51.3

ગેઇલ ઇન્ડિયા,458.35,460.1,465.6,460,463.4

ગેટવે ડિસ્ટ,200.6,202.8,206.2,201,205.05

ગતિ લિ.,113.3,113.3,115.5,113.3,114.2

આલ્સ્ટોમ ટી.,410.35,414.4,415.6,406.55,408.05

જીએમઆર ઇન્ફ્રા.,18.75,19.3,19.4,18.8,19.05

ગોડફ્રે ફિલીપ્સ,876.3,879,912,879,906.25

ગોદરેજ પ્રો.,781.7,781,791.9,776.55,784.7

જીપીપીએલ,142.9,144.55,147.85,144.2,144.7

જી.ઇ.શિપીંગ,380,379.05,380.1,371.5,373.05

ગ્રીવ્ઝ કોટન,123.75,125,126.9,124.5,126.15

ગૃહ ફાયનાન્સ,545.3,548.15,553,538.15,545.05

ગુજ.પેટ્રોનેટ,199.55,198,201.9,197.65,201.15

ગુજરાત નર્મદા,450.7,452.5,459.5,445,446.5

હાથવે કેબ.,38.2,38,39,37.8,38.1

હેવલ્સ ઈન્ડિયા,507.05,510,516.4,510,513.05

એચસીએલ ઇન્ફોસીસ,63.8,64.5,64.65,62.6,62.95

એચડીએફસી,1824.05,1822,1851.25,1822,1842.75

હેક્ઝાવેર લિ.,352.2,357,357,340.25,345.5

હિમાચલ ફયુ.,28.25,28.5,30.15,28.3,29.35

હિન્દ. ઝીંક,1323,1322,1337.75,1320,1333.65

હિન્દુ. કન્સ્ટ્રકશન,33.95,34.95,34.95,34.2,34.3

હિન્દ.કોપર,74.35,74.6,75.7,74.05,74.35

હિન્દુસ્તાન પેટ્રો.,386.2,390,393,386.1,391.6

હિન્દાલ્કો,246.55,246.55,251.5,244.7,246

હિન્દ.ઝિંક,327.8,330.1,339.55,330.1,331.7

હાઉસિંગ ડેવ.,49.95,50,51.9,50,50.95

ઇક્રા,3812,3792,3800,3775,3785.45

આઇડીબીઆઇ લિ.,77.1,76.9,83.65,76.25,78.9

આઇડિયા સેલ.,82.2,82.9,83.45,81,82.2

આઇએફસીએલ લિ.,23.15,23.1,23.65,23.1,23.35

ઇન્ડ ઇન્ફોલાઇન,736.95,751,767,725,732

ઇન્ડબુલ રિ.,221.2,222.55,225.1,217.6,220.35

ઇન્ડિયા સિમેન્ટ,158.15,158.5,162.7,158.5,160.5

ઇન્ડિ. બેન્ક,318.7,320.8,326.05,312.1,323.95

ઇન્ડિ. હોટેલ,131.8,131.85,135,130.15,132.7

ઇન્ડિ. ઓઇલ,368.65,372,381.45,370.2,376.75

ઇન્ડો કાઉન્ટ,100.85,101,103.85,101,101.55

ઇન્દ્ર ગેસ,296.5,297.1,298.95,292.1,297.2

ઇન્ફો એડ્જ.,1202.65,1212.45,1249,1181.7,1222

ઇપ્કા લેબ. લિ.,671.9,670,682.5,657.8,674.9

આઇટીસી લિ.,269.05,269,269.4,266.05,266.55

જે એન્ડ કે બેન્ક,66.05,66.1,68.2,66,67.6

જૈન ઇરિ.,118.05,119.2,121.2,117.8,119.95

જે.પી. એસો.,19.2,20.2,20.35,18.1,18.3

જિન્દાલ સો,138.4,138,144.3,138,141.9

જિંદાલ સ્ટીલ,264.7,267,270.8,264.85,267.4

જેએસડબલ્યુ એનર્જી,81.85,82,82.6,81,81.95

જયુબિલન્ટ ઓર્ગે.,891.3,892,909.25,857.1,879.35

જ્યુબિલ ફુડ,2003.1,2010,2021,1986.2,2003.5

કર્ણાટકા બેન્ક,133.15,136.7,137.05,134,136.1

કાવેરી શીડ્સ,494.2,496,506.85,491,502.9

કેઇસી ઇન્ટર.,400.75,396,437.95,387.7,428.4

કોટક બેંન્ક,1079.85,1081,1110.95,1081,1105.55

માર્કસેન્સ,38.8,38.85,39.3,38.55,38.65

મારુતિ સુઝૂકી,8705.3,8730.1,9060,8730.1,9001.8

મેકલોઇડ રસેલ,166.85,167.55,170,167,168.35

મેક્સ ઇન્ડિયા,496.85,501.75,512.8,499.9,509.6

માઇન્ડ ટ્રી,812.35,824,826.5,777.7,802.1

મોન્સાન્ટો ઇ.,2506.95,2506,2580,2495.2,2529.3

મધરસન સુમી,318.65,320.05,330.4,320.05,327.7

એમઆરપીએલ,116.85,117.45,121.5,116.1,120.5

નેશનલ એલ્યુ.,67.9,68.9,69.65,67,68

નાટકો ફાર્મા.,778.4,780,785,768.9,775.05

નવભારત ફેરો,150.85,154.7,154.8,150,152

એનસીસી,125.3,126.5,127.3,125.35,126.05

નેસ્લે ઈન્ડિયા,7582.5,7600,7648.9,7562.7,7615.5

એનએચપીસી,27.55,27.8,27.9,27.5,27.85

નીટ લિ.,94.55,94.6,96.15,92.55,93.05

નેવેલી લિગ્નાઇટ,99.95,99.7,100.85,99.35,99.75

એનએમડીસી લિ.,130.5,131.5,132.9,130.7,131.85

એનટીપીસી લિ.,162.8,163,163.3,161.7,163

નેટવર્ક મીડિયા.,49.9,50.65,51.5,50.5,50.75

ઓઇલ ઈન્ડિ.,344,345.05,352,345.05,349.1

ઓએનજીસી લિ.,190,191,191.85,189.75,190.75

ઓરિયેન્ટલ બેન્ક,105.75,96.5,99.35,92.5,95.15

પીઇએલ,2622.05,2638.5,2661.4,2626.5,2642.85

પર્સિસટન્ટ,819.65,830.05,875.25,823.45,866.85

પીઆઇ. ઇન્ડ.,840.95,836.8,930,836.8,896.6

પીડીલાઇટ ઈન્ડ,897.15,904,904.7,890,891.75

પોલારીસ ફાય.,471.05,470.5,472.5,470.5,472.15

પાવરગ્રિડ,193.25,194,197,193,195.7

પ્રાજ ઇન્ડ. લિ.,90.9,91.4,91.9,90,90.3

રેડિકો ખૈત,353.2,355.15,358.95,350.3,352.1

રાજેશ એકસપો.,801.45,825,825,799.5,800.1

રેલીસ ઇન્ડિયા,228.15,228,231.7,226.75,230.1

રામકો કેમ.,716.5,718.7,738.1,716.05,734.1

રાષ્ટ્રિય કેમિકલ્સ,82.1,82.75,85.2,82.75,84.3

રિલા.કોમ્યુ.,27.55,28,30.6,27.6,29.75

રિલા. ઇન્ફ્રા.,454.85,458,472.2,454,467.25

રિલા. કેપિટલ,469.65,470,489.4,470,485.75

રિલાયન્સ,934,936.1,944.75,936.1,938.6

રેલિગેર એન્ટર.,56.9,57.4,59.7,57,59.6

પીપાવાવ ડોક.,41,41,44.1,40.8,43.45

રિલા. પાવર,44.4,44.95,46.6,44.15,45.65

આરટીએન પાવર,6.08,6.23,6.27,6.02,6.06

સીમેન્સ લિ.,1171.1,1200,1200,1170.05,1174

સાઉથ ઇન્ડ. બેન્ક,26.85,27.9,27.9,26.85,27.15

શ્રેઇ ઇન્ફ્રા,81.85,82.8,84.4,79,83.9

એસઆરએફ લિ.,1919.5,1920,1960,1903,1925.2

સ્ટ્રાઇડ્સ આર્કો,692.9,697.85,715.9,693.8,710.6

સન ફાર્મા લિ.,570.2,574.8,574.8,554,556.15

સન ટીવી નેટ,929.05,944.95,956.4,923,948.05

સુઝલોન એનર્જી,12.98,13,13.18,12.95,12.99

સિન્ડીકેટ બેન્ક,60.75,60.85,61.45,60.1,60.45

ટાટા કેમિ.,706.5,714.8,719.8,708.35,711.3

ટાટા કોમ્યુ.,636.95,638.1,643.85,634,635.4

ટાટા મોટર્સ,360.45,362,373.5,362,372.05

ટાટા પાવર,85.65,85.75,87,85.5,85.8

ટાટા સ્ટીલ,677.8,678.7,692,672.55,680.25

ટેક મહિન્દ્રા,620.4,623,627.1,610.35,612.85

થર્મેક્ષ લિ.,1154.8,1170,1179.75,1149.95,1165.8

ટોરન્ટ પા.,263.15,265.95,279.7,262.55,277.75

ટીવી18,58.3,59,60.45,58.75,60.1

વકરાંગી,190,185,189.5,180.5,180.5

વિજયા બેન્ક,57.05,56.6,57.95,56.6,57.25

વોકહાડર્ટ,785,791,796.5,776.35,787

યશ બેન્ક,323.6,328,328,319.6,325.4

ઝી ટેલિ.,570.2,571.9,586.95,569,585.75

Top gainers & losers-BSE

Gainers - A Group Cur Close chg%

OBEROIRLTY 559.45 16.21

CHAMBLFERT 170.40 8.26

RCOM 29.75 7.99

KEC 428.40 6.90

PIIND 896.60 6.62

Top 10 By Turnover - BSE

Volume Turnover (Lakh shr) (Rs. Lakhs)

MAITHANALL 938,786 8,860.97

MOTHERSUMI 2,503,786 8,253.77

TORNTPHARM 497,376 6,653.23

FORTIS 4,113,087 6,508.88

MFSL 1,135,912 5,809.91

SUPREMEIND 454,198 5,449.80

SBIN 1,976,330 5,449.56

IDBI 6,509,634 5,251.33

TATASTEEL 769,146 5,244.63

PCJEWELLER 1,515,697 4,992.28

LOSERS - A GROUP

Cur Close chg%

ORIENTBANK 95.15 10.02

VAKRANGEE 180.50 5.00

JPASSOCIAT 18.30 4.69

SPARC 439.30 3.97

VIDEOIND 15.90 3.64

અન્ય સમાચારો પણ છે...