• Gujarati News
  • National
  • શેરબજાર ભાવ | માકેર્ટ કેપ 100.53 લાખ કરોડ | FII + 31.96 કરોડ | DII 26.21 કરોડ | ક્લાયન્ટ્સ 35.32 કરોડ |NRI + 6.49 કરોડ

શેરબજાર ભાવ | માકેર્ટ કેપ -100.53 લાખ કરોડ | FII - + 31.96 કરોડ | DII - - 26.21 કરોડ | ક્લાયન્ટ્સ - - 35.32 કરોડ |NRI - + 6.49 કરોડ

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
સ્ક્રીપ ખુલતો ભાવ અધિકતમ ન્યૂનતમ બંધ ભાવ

અબાન ઓફ.,208.8,209.1,213.95,208.25,209.5

એબીબી,1228.05,1234.25,1254.85,1229.95,1238.75

એ.સી.સી.,1547.9,1551.5,1559,1545.6,1551.75

અદાણી એન્ટર.,78.7,79.9,81.15,78.2,78.8

અદાણી એક્ષ.,207.45,209,209.5,206.5,207.3

અદાણી પાવર,29.9,30,30.3,29.6,29.75

એબી નુવો,1037,1039.95,1054,1028,1037.1

એઆઇએ,1040.45,1050,1057.4,1021.1,1033.55

અમર રાજા,864.25,870,871,861.35,864.9

ગુજ. અં. સિમે.,234.5,235.8,237.1,233.5,235.4

એમટેક ઓટો,35.35,35.75,36.7,35.4,36.05

આન્ધ્ર બેન્ક,54.25,55.5,55.5,53.6,54.55

એપોલો હોસ્પિ.,1309.95,1314,1319,1290,1297.4

એપોલો ટાયર્સ,149.5,151.9,151.9,148,148.9

અરવિંદ મીલ્સ.,309.05,311,312.2,306.5,309.05

અશોક લેલેન્ડ,99.45,100.05,100.65,97.55,98.65

એશિ. પેઇન્ટસ,1006.8,1010.45,1016,994.25,997.85

અતુલ લિ.,1868.25,1885,1900,1840.25,1898.8

ઓરોબિંદો ફાર્મા.,736.55,743.95,743.95,723.1,726.6

એક્સિસ બેન્ક,523.65,527.9,534,524.5,526.7

બજાજ હોલ્ડિંગ,1521.8,1530,1563,1530,1545.5

બાલક્રિષ્ના ઇન્ડ.,672.3,675,680,672.3,673.3

બલરામપુર ચીની,118.15,115.4,119.45,114.25,118.55

બેન્ક ઓફ બરોડા,151.85,153.15,153.3,149,150.7

બાટા,535.5,536.8,539.05,525.15,529.25

બેયર કોર્પો.,3965.3,3970,3973.55,3918.65,3933.55

બીઈએમએલ લિ.,840.2,840.2,847,829.65,835.6

બર્જર પેઇન્ટસ,291.55,292.9,292.95,288.1,291.15

બીએફ યુટી.,518.9,522,541.8,520.35,529.8

ભારતી ઇન્ફ્રા.,348.15,350,351.85,334.3,338.8

ભારત ઈલેક્ટ્રી.,1269,1280,1285,1253,1259.65

ભારત ફોર્જ,732.5,740.45,742,726.5,731.25

ભારત પેટ્રો.,1008.9,1025,1025,1001,1004.75

ભારતિ ટેલિ,346.25,346.55,358.8,343.95,355.7

ભેલ,121.3,122.15,123.85,121.5,122.3

ભુષણ સ્ટીલ,39.85,40.75,41.75,38.8,39.9

બાયોકોન લિ.,718.65,721,724.9,712.85,717

બ્લુ ડાર્ટ એક્ષ.,5860.35,5899,5922,5800.2,5844.65

બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા,93.25,93.8,94.4,92.05,93.9

બોસ લિ.,21786.3,21900,22111,21840.55,22012.2

બ્રિટાનીયા ઇન્ડ.,2686,2687.1,2695.6,2636,2640.55

કેડીલા હેલ્થ,317.25,319.15,319.15,312.5,313.35

કેઇન ઇન્ડિયા,139.05,138.6,139.3,137.45,138.35

કેનેરા બેન્ક,202.65,204.6,207.2,200.6,202.9

કેર રેટીંગ,989.65,990,1007.95,987,998.05

કોલ ઇન્ડિયા,307.2,308.9,314.35,308.1,313.35

ર્કોપોરેશન બેન્ક,38.9,39.8,40.6,39.5,39.95

કોક્સ એન્ડ કિંગ્સ,164.35,165.95,165.95,159,160.8

ક્રિસીલ લિ.,2182.4,2195,2215,2135,2157.5

ક્રોમ્પ્ટન ગ્રીવ્ઝ,74.35,75.1,75.45,74.2,74.75

કયુમિન્સ (ઇ).,797.75,802,805.8,795.35,799.85

સાયનેટ,489.5,493.4,493.4,483.7,491.55

ડીબી કોર્પ,370.25,373,379.45,365.5,373.8

ડાબર ઇન્ડિ. લિ.,313.2,313.2,316.5,312,314.85

ડીસીબી બેન્ક,98.85,98.85,100.75,97.5,98.35

ડેલ્ટા કોર્પ.,86.25,87,87.2,85.55,85.95

ડેન નેટવર્ક,88,87.75,90.35,87.75,88.7

દેના બેન્ક,32.6,33,37.45,33,36.8

દિવાન હા. ફાયનાન્સ,202.2,204.9,204.9,200.1,201.8

ડિશ ટીવી,94.5,95.4,95.9,92.7,93.75

ડિવીઝ. લેબ.,1109.95,1117,1117.5,1096,1110.1

ડીએલએફ લિ.,131,133.4,135.75,132.9,134.45

ડો.રેડ્ડીઝ લેબો.,3046.85,3095,3095,2993.2,3005.4

ઇઆઇડી પેરી,237.95,238.5,241.5,231.5,232.7

ઇર્ક્લક્ષ,1466.7,1475,1484,1430,1474.05

એસ્ર્કોટસ લિ.,179,179.5,180.55,174,176.5

એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ,160,160.95,162.85,159.9,160.8

ફેડરલ બેન્ક,57.85,58.5,58.75,57.3,57.7

એફઆરએલ,24.9,25.4,25.8,24.95,25.3

ફિનોલેક્ષ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ,410.05,418,426,414.15,424.45

ફોર્ટીસ,161.55,161.5,163.15,160.5,161.7

એફએસએલ,46.35,46.5,47.1,45.1,45.3

ગેઇલ ઇન્ડિયા,382.35,384,388,382.3,386.45

ગેટવે ડિસ્ટ,313.35,316,324.3,313.35,322.65

ગતિ લિ.,154.15,155.1,155.55,149.5,151

ગ્લેક્ષો સ્મિથ,3473.9,3483.4,3570,3470,3513.05

ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા.,771.4,775,780.3,746.25,757.4

જીએમઆર ઇન્ફ્રા.,12.76,13.03,13.25,12.72,12.8

ગોદરેજ કન્ઝયુમર,1490.2,1494.95,1535,1487,1531.8

ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ,353.7,356,357.5,351.5,352.55

ગોદરેજ પ્રો.,331.9,333,343.4,333,338.35

જીપીપીએલ,153.3,153,155.2,153,153.65

ગ્રાસીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ,4285.9,4290,4337.4,4280,4326.5

ગુજરાત મીનરલ,69.45,69.5,73.6,69.15,71.9

ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિ.,66.2,74.4,74.4,74.4,74.4

ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિ.,74.6,75.25,75.65,74.2,74.4

જીવીકે પાવર,5.61,5.73,5.94,5.7,5.87

હાથવે કેબ.,33.55,33.55,33.8,33.2,33.35

હેવલ્સ ઈન્ડિયા,359.7,361.05,361.9,355.75,360.45

એચસીએલ ટેકનો.,750.4,752,754.85,747.75,752.55

એચડીએફસી,1201.3,1217.9,1236,1211.5,1227.8

હિન્દુ. કન્સ્ટ્રકશન,20.3,20.4,20.75,20.15,20.55

હિન્દ.કોપર,52.6,52.9,53.5,52.3,52.65

હિન્દુસ્તાન પેટ્રો.,917.6,921,925.5,913,921.25

હિન્દાલ્કો,118.8,119.7,120.2,118,118.5

હિન્દ.ઝિંક,171.6,172.75,173.5,171.4,172.05

હાઉસિંગ ડેવ.,95.8,97,103.25,96.85,102.65

ઇક્રા,4279.25,4311.5,4312.6,4114.05,4239.65

આઇડીબીઆઇ લિ.,71,71.9,72.65,70.9,71.45

આઇડિયા સેલ.,99.9,100.1,101.4,99.85,101.05

આઇડીએફસી,52.4,52.75,53.65,52.75,53.1

આઇડીએફસી,50.25,51,51,49.85,50.25

આઇએફસીએલ લિ.,25.85,25.85,26.15,25.55,25.7

ઇન્ડિ. બેન્ક,120.95,120.5,125,120.5,123.9

ઇન્ડિ. હોટેલ,130.25,131,135,130.9,133.9

ઇન્ડિ. ઓઇલ,415.4,419.9,420,411.6,413.15

ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ,26.4,26.9,27.55,26,27.3

ઇન્દ્ર ગેસ,620,620.5,623,615,617.4

ઇન્ડુસ ઇ. બેન્ક,1100.3,1102,1116,1085.6,1099.05

ઇન્ફો એડ્જ.,812.25,815,816.75,780,803

ઇન્ફોસીસ ટેક્નો.,1186.2,1190,1191.4,1175.1,1178.3

ઇપ્કા લેબ. લિ.,479.8,475,492.5,475,487.9

આઇઆરબી ઇન્ફ્રા,211.4,213.4,213.9,211,211.8

આઇટીસી લિ.,354.75,355.1,360,355.1,359.55

જે એન્ડ કે બેન્ક,68.3,68.8,69.25,67.55,68.45

જૈન ઇરિ.,67.65,67.75,68.5,67.5,67.9

જે.પી. એસો.,7.57,7.66,7.9,7.33,7.73

જેટ એરવેઝ,558.1,560,564,546,550

જિંદાલ સ્ટીલ,65.5,66.05,67.5,65.75,66.2

જેકે લક્ષ્મી,371.35,374.25,386.8,374,378.75

જયુબિલન્ટ ઓર્ગે.,344.35,347,355.9,347,351.5

જ્યુબિલ ફુડ,1073.9,1075.25,1089,1068.6,1077.55

જસ્ટ ડાયલ,643.25,654,666.4,648.7,663.45

કર્ણાટકા બેન્ક,135.05,137,138,135.65,137.35

કાવેરી શીડ્સ,451.5,455.95,456,445,447.5

કેઇસી ઇન્ટર.,135.8,139,139,134.5,135.8

કોટક બેંન્ક,751.95,754.25,760.5,746.75,749.95

લ્યુપિન લિ.,1465,1461.05,1474.95,1455.9,1464.45

એમએન્ડએમ ફાય.,312.8,313.5,314.65,302,309.3

મેક્સ ઇન્ડિયા,428.7,460,514.4,460,472.8

માઇન્ડ ટ્રી,632.65,636,637.45,627.75,630.5

મિનરલ એન્ડ મેટલ,43.4,43.6,44.3,42.4,42.6

મધરસન સુમી,292.1,296.75,296.75,289.1,291.05

એમ્ફેસીસ બીએફએલ,527.05,528.8,544.5,521,541.75

નેશનલ એલ્યુ.,41.8,42.25,42.25,41.1,41.25

નાટકો ફાર્મા.,506.6,509,510.8,503.1,507.1

એનસીસી,74.85,75.1,76.4,74.95,75.15

નેસ્લે ઈન્ડિયા,6494.9,6524.35,6549.95,6440,6462.2

નેવેલી લિગ્નાઇટ,70.5,70.55,73.8,70.55,71.7

એનટીપીસી લિ.,151.75,152,153.05,151.05,152.25

નેટવર્ક મીડિયા.,42,42.4,42.95,42.2,42.45

ઓબેરોય રિઅલ.,273.35,276.55,295,274.3,289.5

ઓઇલ ઈન્ડિ.,352.25,348.1,353.4,347.35,350.05

ઓએનજીસી લિ.,211.8,213.05,213.05,210.25,210.6

પીઇએલ,1397.95,1404.9,1414.75,1350,1358.5

પર્સિસટન્ટ,704.15,705.85,706,681,686.2

પેટ્રો. એલએનજી,282,284.95,287.95,283,285.45

ફાઇઝર લિ.,1883.3,1884.95,1898,1865.05,1875.95

પીઆઇ. ઇન્ડ.,675.9,683.85,692.85,676.1,681.25

પુંજ લોઈડ,20.2,20.5,20.9,20.1,20.2

પં. નેશનલ બેન્ક,92.6,93.35,94.85,93.05,94.5

પીવીઆર લિ.,935.1,942.25,957.1,940.35,952

રાજેશ એકસપો.,458.8,462,465.5,449,451.3

રેલીસ ઇન્ડિયા,207.85,210.1,212.8,207.3,209.35

રામકો કેમ.,541.95,546,555.4,539.3,548.65

રેમન્ડ લિ.,457.95,462.5,474,459,464.8

પીપાવાવ ડોક.,61.3,62.5,64.25,61.3,61.55

આરઇસીએલ લિ.,163,163.25,164.8,162.8,163.4

રેડિંગ્ટન,102.85,103.95,105.15,102.4,104.2

રિલા.કોમ્યુ.,46.8,47.3,47.7,46.5,47.15

રિલા. ઇન્ફ્રા.,533.5,537,544.55,532.1,535.7

રિલા. કેપિટલ,394.5,398,401,393,395.25

રિલાયન્સ,974.55,977,978.9,970,973.25

રેલિગેર એન્ટર.,272.5,275.5,278.9,272.55,275

રેનુકા સુગર,17.57,17.3,17.5,16.54,16.76

રિલા. પાવર,52.1,53.2,53.65,52.1,52.6

આરટીએન પાવર,10.74,10.74,11.75,10.72,11.46

સદ્દભાવ એન્જિ.,276.5,280,288.5,279,285.8

સનોફી,4189.5,4168,4200,4168,4186.15

શ્રીરામસિટિ,1658.2,1670,1675,1631.3,1660.95

સિન્ટેક્ષ ઇન્ડ.,78.7,79.1,79.5,76.7,77.25

એસજીવીએન,28.45,28.5,28.7,28.25,28.5

એસકેએસ માઇક્રો,674.4,677,687.15,668.75,674.3

શોભા,304.15,305,328,305,317.4

સાઉથ ઇન્ડ. બેન્ક,20.15,20.5,20.5,20.1,20.4

શ્રેઇ ઇન્ફ્રા,60.5,61.25,66.65,61.25,65.15

એસઆરએફ લિ.,1264,1272.75,1282,1251.6,1258

સ્ટ્રાઇડ્સ આર્કો,1101.1,1102,1110.15,1089.2,1096.8

એસબીઆઇ,215.7,216.9,217.65,211.6,213.4

સ્ટીલ એથો.,44.9,45.75,45.95,44.4,44.7

સન એશિયન,9.13,8.95,8.95,8.95,8.95

સન ફાર્મા લિ.,753.7,755.8,758,740.2,742.8

સન ટીવી નેટ,374.5,376.4,380.65,368.1,370

સનફાર્મા એડ.,280.1,282.5,288.3,280.75,281.65

સુપ્રિમ ઇન્ડ.,868.1,875,881.45,856,865.1

સુઝલોન એનર્જી,17.8,17.85,18.25,17.45,17.6

સિન્ડીકેટ બેન્ક,71.25,72.1,72.4,70.3,71.75

ટાટા કેમિ.,428,429.35,431,427.25,428.9

ટાટા કેમિ.,435,430,436.5,430,433.9

ટાટા કોમ્યુ.,442.85,450,453.85,443.5,449.45

ટાટા ઇલેક્ષી,1783.7,1797.95,1797.95,1764,1770.3

ટાટા મોટર્સ,454,460,464.9,457.4,463.2

ટાટા પાવર,76.25,76,76,72.45,73.65

ટાટા સ્ટીલ,330.05,332.1,332.95,324.2,325.5

ટાટા ગ્લોબલ,126.1,127.6,128.45,124.8,125.8

ટીસીએસ લિ.,2557.1,2559,2609.8,2559,2603.5

ટેક મહિન્દ્રા,533.4,536,542,533,535.6

થર્મેક્ષ લિ.,797.85,803.9,818.95,800.95,803.8

ટાઇટન,371.15,373.35,377,372.2,375.35

ટોરન્ટ પા.,185.3,187,188,180.65,181.5

ટોરેન્ટ ફાર્મા.,1337.35,1345,1354,1338.9,1344.2

ટ્રેન્ટ લિ.,1699.25,1699,1700,1679.55,1686.5

ટીટીકે પ્રેસ્ટિજ,4488.85,4550,4599.1,4522,4566.05

ટયુબ ઇન્વે.,445.4,449.9,449.9,443.15,447.65

ટીવી18,41.1,41.45,42.5,41.05,42

ટીવીએસ મોટર,291.5,292.9,293.9,289,292.4

યુકો બેન્ક,38.5,39.2,39.5,38.35,39.15

અલ્ટ્રાટેક કેમ.,3281.85,3309.75,3326,3275.9,3294.9

યુનિટેક લિ.,4.89,5.17,5.86,4.95,5.66

યુના. બ્રુવરીઝ,745.35,759.8,768,748,752.95

યુનાઇટેડ ફોસ્ફરસ,568.35,571,576,565.2,567.4

વકરાંગી,170.3,170.3,173.95,169.2,171.75

વા ટેક વાબા,598.05,598.05,611.6,598.05,608.35

શેષા ર્સ્ટલાઇટ,122.35,123.1,123.8,121.5,122.4

વીડિયો. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ,102.95,103.65,103.8,102.9,103

વોલ્ટાસ લિ.,323.55,327.9,327.9,317,319.85

વેલસ્પન ગુજ.,74.4,75.3,77.3,74.7,76.95

વિપ્રો લિ.,549.85,553.95,554.1,549.6,552.2

વોકહાડર્ટ,906.55,915,916,878.2,881.75

યશ બેન્ક,1060.45,1065.25,1075,1060.25,1070.3

ઝી ટેલિ.,451.8,454.8,458,448.1,449.7

અન્ય સમાચારો પણ છે...