સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત

5 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત

શહેરઅ’વાદ સુરત વડોદરા મુંબઇ

સૂર્યોદય 06.35 06.35 06.33 06.35

નવકારશી 07.23 07.23 07.21 07.23

સૂર્યાસ્ત 18.53 18.52 18.50 18.50

ચંદ્રોદય 08.16 08.17 08.14 08.18

ચંદ્રાસ્ત 21.21 21.19 21.18 21.16

અન્ય સમાચારો પણ છે...