મહીસાગરના લાભાર્થીઓને કિસાન ક્રેડીટ કાર્ડ હેઠળ આવરાશે

2 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

મહિસાગર જિલ્લા વિકાસ અધિકારી નેહા કુમારી અને જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી સમીત પટેલની ઉપસ્થિતિમાં જિલ્લા કલેક્ટર આર. બી.બારડે જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ આવરી લેવાયેલ તમામ લાભાર્થીઓને કિસાન ક્રેડીટ કાર્ડ ઇસ્યુ થાય તે માટે 23 ફેબ્રુઆરી 2020 સુધી ઝુંબેશનું આયોજન કરાયું છે. મહીસાગરમાં હાલ કુલ 134760 ખેડૂત લાભાર્થીઓ પીએમ કિસાન યોજનાનો લાભ લીધેલ છે જે પૈકી 56641 ખેડૂતો પાસે હાલમાં કિસાન ક્રેડીટ કાર્ડ ઉપલબ્ધ છે. બાકી રહેલ તમામ પી.એમ. કિસાનના ખેડૂત લાભાર્થીઓએ આવનારા સમયમાં આ ખાસ ઝુંબેશ દરમ્યાન નજીકની સર્વિસ એરિયાની બેંક શાખાનો સંપર્ક કરી કિસાન ક્રેડીટ કાર્ડ મેળવવા જરૂરી સાધનિક કાગળો સાથે અરજી કરવી. તેમજ જે ખેડૂત લાભાર્થીઓ હાલ કિસાન ક્રેડીટ કાર્ડ ધરાવે છે અને તેમની ક્રેડીટ લીમીટમાં વધારો કરવા અથવા પોતાના ખેતી સાથે સંકળાયેલા વ્યવસાયો જેવા કે પશુપાલન, મત્સ્ય ઉદ્યોગનો સમાવેશ કરી ક્રેડીટ લીમીટમાં વધારો કરવા પણ આ ખાસ ઝુંબેશ દરમ્યાન તેઓની બેંક શાખાનો સંપર્ક કરી શકે છે. પશુપાલકો અને મત્સ્ય ઉદ્યોગ કરનારા લાભાર્થીઓને પણ કિસાન ક્રેડીટ કાર્ડ ઇસ્યુ કરાશે. ખેડૂત લાભાર્થીઓએ અરજીપત્રક પીએમ કિસાનની વેબસાઈટ અથવા આઈ-ખેડૂતની વેબસાઈટ પરથી મેળવી ફોર્મ ભરી જમા કરવાના રહેશે.

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ હેઠળ ઝુંબેશનું આયોજન

અન્ય સમાચારો પણ છે...