અવસાન નોંધ

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
શણગન : ચેનાભાઇપ્રભુભાઇ શણગન (ગંગનાથ મહાદેવ કંપાઉન્ડ, પરિક્ષિતનગર, બહેરામપુરા).

પંડ્યા: મનુભાઇકેશવલાલ પંડ્યા (6, શિવાની એવેન્યુ, જવાહર ચોક ચાર રસ્તા, મણિનગર).

દેસાઇ: અરજણભાઇચેહોરભાઇ દેસાઇ (ભીખાભાઇ જીવાભાઇની ચાલી, રખિયાલ રોડ, ગોમતીપુર).

શાહ: હર્ષદભાઇગોરધનદાસ શાહ (શામળાની પોળ, રાયપુર).

ગોહેલ: ધીરૂભાઇમનુભાઇ ગોહેલ (શિવશક્તિ સોસાયટી, વાસણા).

બીરાવત: શારદાબહેનરમેશભાઇ બીરાવત (7-148, સરદારબ્રિજ ક્વાટર્સ, જમાલપુર).

શાહ: ચંદ્રકાંતભાઇચીમનલાલ શાહ (3, સ્વાતી એપાર્ટમેન્ટ, 54, જગાભાઇ પાર્ક, રામબાગ, મણિનગર).