• Gujarati News
  • રાવલ : સ્વ. મનહરલાલ લ મીશંકર રાવલનું

રાવલ : સ્વ. મનહરલાલ લ મીશંકર રાવલનું

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
રાવલ : સ્વ. મનહરલાલ લ મીશંકર રાવલનું બેસણું સાંજે ૪થી ૬, મહેસાણા પ્રાંતની વાડી, ગોદાવરી ફલેટ પાસે, વાસણા
સ્વ. હિંમતલાલ મગનલાલ રાવલનું બેસણું ૧૦મીએ સવારે ૧૦થી ૧૨.૩૦, બુટભવાની મંદિર હોલ, વેજલપુર
શાહ : સ્વ. સૂર્યકાંત કસ્તુરચંદ શાહનું બેસણું સવારે ૮.૩૦થી ૧૦.૩૦, સાડત્રીસી સમાજની વાડી, રંગસાગર રોડ, પાલડી
દેસાઇ : સ્વ. પન્ના પ્રથમેશ દેસાઇનું બેસણું સાંજે ૫.૩૦થી ૭.૩૦, સિલ્વર બેન્કવેટ હોલ, માનવ મંદિર સામે, મેમનગર
જાની : સ્વ. કનૈયાલાલ જાનીનું બેસણું સવારે ૯થી ૧૨, મુ. ગલૂંદણ, જાનીવાસ, મોઢેશ્વરી મંદિર પાસે, તા.જિ. ગાંધીનગર
પ્રજાપતિ : સ્વ. સવિતાબહેન મોહનલાલ પ્રજાપતિનું બેસણું સાંજે ૪થી ૬, જોષી હોલ, રાયપુર
શહેરમાં આજે
અવસાન નોંધ
બેસણું