તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

અવસાન નોંધ

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
શાહ : મહેન્દ્રકુમારકેશવલાલ (ઉં.વ.85) શાંિતનાથસોસાયટી, કરજણ.

ડામોર: લક્ષ્મણભાઇનારણભાઇ (ઉં.વ.70) વુડાનામકાન, િકશનવાડી.

રાણા: જૈિમનીબેનલક્ષ્મણભાઇ (ઉં.વ.51) કાપડીપોળ,તૃિપ્ત િબલ્ડીંગ.

ભટ્ટ: સુધાબેનગોપાલભાઇ (ઉં.વ.65) તુલસીધામસોસાયટી, ગોત્રી.

પટેલ: સવિતાબેનચતુરભાઇ (ઉં.વ.80) શિવમપાર્કસોસા., હરણી.

સુર્વે: હેમાંગીનીહસમુખ (ઉં.વ.48) જુનીગઢી,ભદ્રકચેરી રોડ.

તડવી: રાજેશભાઇનટવરભાઇ (ઉં.વ.37) સી-15,લકુલેશનગર-2, આજવા રોડ.

પટેલ: સીતાબેનબંસીભાઇ (ઉં.વ.87) એ-22,સ્લમકવાટર્સ, કારેલીબાગ.

સોની: હસમુખભાઇખુશાલદાસ (ઉં.વ.58) બી-113,અક્ષતા સોસાયટી, કારેલીબાગ.

ઠકકર: યોગેશભાઇભીખુભાઇ (ઉં.વ.58) એ-401,ગંગોત્રી એપાર્ટમેન્ટ, આર.વી. દેસાઇ રોડ.

પરદેશી: રવિલક્ષ્મણભાઇ(ઉં.વ.46) ધોબીશેરી, સદર બજાર.

ઇખનકર: પરશુરામનંદારામ (ઉં.વ.85) 393,મહારાજાનગર, અકોટા.

શેઠ: ભાવેશચીમનલાલ (ઉં.વ.44) એ-21,લક્ષ્મીકુંજ સોસા.-2, સમા રોડ.

અન્ય સમાચારો પણ છે...