ગાંધીનગર. પેજ ૦૪

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ગાંધીનગર. પેજ ૦૪
પાટનગરમાં પાણીનો માથાદીઠ જથ્થો ઘટાડવાનું કામ અઘરૂં
વ્યકિત દિઠ માન્ય દૈનિક માત્રા ૧૪૦ લીટરની સામે પાટનગરમાં ૨૬૦ લીટર પાણી અપાય છે
ઓકટોબરમાં વધુ ૪૦૦ પોલીસ ઉમેરાશે. ૦૪
માણસા તખ્તેશ્વર મંદિરે ૧૦૮ દીવડાની આરતી. ૦૪
અમદાવાદ ૨૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૪
ગુરુવાર
કલોલ દહેગામ માણસા