ગાંધીનગર . પેજ ૪

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ગાંધીનગર . પેજ ૪
વાવર
જિલ્લામાં ઝાડા-ઉલ્ટીનો વાવર સન સ્ટ્રોમાં અનેક લોકો સપડાયાં
આંગડિયા લૂંટનો તખતો જોધપુર ઘડાયો હતો. ૪
ચિલોડા પાસે ટ્રકમાં આગ લાગી. ૪
અમદાવાદ ૩૦ મે, ૨૦૧૪
શુક્રવાર
કલોલ દહેગામ માણસા