કલોલ }દહેગામ}માણસા

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

સંબંધમાંવાતચીત કે વ્યવહારની સુધારણાને હંમેશા અવકાશ હોય છે.

-અજ્ઞાત

અમદાવાદ | 19 નવેમ્બર, 2014

બુધવાર