તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

ધો. 10 પાસ BJP ઉમેદવાર પાસે 52 કરોડની મિલકત

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ચિત્ર સ્પ્ષ્ટ થઇ જતા બંને પક્ષોના ઉમેદવારોએ વિજય માટે તેમના સમર્થકો અને કાર્યકરો સાથે વ્યૂહ રચનાની તૈયારીઓ શરૂ કરી

ચૂ્ંટણીનું કાઉન્ટ ડાઉન | કપડવંજના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર માત્ર ધો. 8 પાસ, બાઇકથી માંડીને લક્ઝરી સુધીના વાહનો

ચંદ્રકાન્તભાઇ પટેલ

અભ્યાસ- Bcom,Bed.

વ્યવસાય-ખેતી

જંગમમિલ્કત (પરિવાર) 1.65 કરોડ

સ્થાવર મિલ્કત (પરિવાર) 80.82 લાખ

લોન 28 લાખ

સોનુ-ચાંદી 18 લાખ

હાથ પર રોકડ 2 લાખ

વાર્ષિકઆવક 5.32 લાખ

વાહન- બે કાર

કેસ-12

પેટલાદ

કનુભાઈ ડાભી

અભ્યાસ- SSC,ITI

વ્યવસાય-ખેતી,પેન્શન

જંગમમિલ્કત (પરિવાર) 37,53,035

સ્થાવર મિલ્કત (પરિવાર) 3,96,80,900

લોન 27,11,607

સોનુ-ચાંદી 14.40 લાખ

હાથ પર રોકડ 4,14,453

વાર્ષિકઆવક 6,78,957

વાહન- કાર અને એક બાઇક

કેસ ----

કપિલાબહેન ચાવડા

અભ્યાસ- ધો.11

વ્યવસાય-ખેતી

જંગમમિલ્કત (પરિવાર) 22.47 લાખ

સ્થાવર મિલ્કત (પરિવાર)55.40લાખ

લોન (પરિવાર)11.19 લાખ

સોનુ-ચાંદી5.10 લાખ

રોકડ (પરિવાર) 75 હજાર

વાર્ષિકઆવક -------

વાહન-બે કાર, બે સ્કૂટર,

કેસ ----

ઉમરેઠ

યોગેશભાઇ પટેલ

કાંતિભાઈ પરમાર

પંકજભાઇ દેસાઇ

ભારતસિંહ પરમાર

કાળાભાઈ ડાભી

કાંતિભાઈ સોઢા

સંજયભાઇ પટેલ

જિતેન્દ્રભાઈ પટેલ

ઇન્દ્રજીતસિંહ પરમાર

અભ્યાસ- ધો.10

વ્યવસાય-ખેતી,વેપાર

જંગમમિલ્કત (પરિવાર) 2.26 કરોડ

સ્થાવર મિલ્કત (પરિવાર)50.02કરોડ

લોન -----

સોનુ-ચાંદી36.50 લાખ

રોકડ (પરિવાર) ----

વાર્ષિકઆવક 24 લાખ

વાહન-કાર અને એક ટ્રેક્ટર

કેસ ----

અભ્યાસ- ધો.9

વ્યવસાય-ખેતી,વેપાર

જંગમમિલ્કત (પરિવાર) 64,33,208

સ્થાવર મિલ્કત (પરિવાર)2,34,00,000

લોન 23લાખ

સોનુ-ચાંદી16.41 લાખ

રોકડ (પરિવાર) 1.86 લાખ

વાર્ષિકઆવક 15,44,603.25

વાહન-કાર, JCB, આયસર, ટેમ્પો,

કેસ ----

અભ્યાસ- BSc.

વ્યવસાય-ખેતી

જંગમમિલ્કત (પરિવાર) 2,34,64,354

સ્થાવર મિલ્કત (પરિવાર)6,12,78,108

લોન 76,08,643

સોનુ-ચાંદી44.70 લાખ

રોકડ (પરિવાર) 1.10 લાખ

વાર્ષિકઆવક 17,15,643

વાહન-બે કાર અને બે સ્કૂટર

કેસ ----

અભ્યાસ- BA,Bed.

વ્યવસાય-ખેતી

જંગમમિલ્કત (પરિવાર) 10,72,120

સ્થાવર મિલ્કત (પરિવાર)1,02,00,000

લોન 2,00,000

સોનુ-ચાંદી 4,94,750

રોકડ (પરિવાર) 71 હજાર

વાર્ષિકઆવક ------

વાહન-એક ટ્રેક્ટર, ત્રણ સ્કૂટર

કેસ ----

અભ્યાસ- ધો.8

વ્યવસાય-ડેરીફાર્મ

જંગમમિલ્કત (પરિવાર) 1,11,41,666

સ્થાવર મિલ્કત (પરિવાર) 22,50,000

લોન -------

સોનુ-ચાંદી 9.30 લાખ

હાથ પર રોકડ 3 લાખ

વાર્ષિકઆવક 6,17,690

વાહન- કાર અને એક ટેમ્પો

કેસ ----

અભ્યાસ- S.Y.Bcom.

વ્યવસાય-ખેતી

જંગમમિલ્કત (પરિવાર) 55.46 લાખ

સ્થાવર મિલ્કત (પરિવાર) 3.41 કરોડ

લોન 1.03 કરોડ

સોનુ-ચાંદી 39 લાખ

હાથ પર રોકડ 5.15 લાખ

વાર્ષિકઆવક 4.30 લાખ

વાહન- કાર, લક્ઝરી, ટ્રેક્ટર, 3 બાઇક કેસ---

અભ્યાસ- સિવિલએન્જિ.

વ્યવસાય-ગર્વમેન્ટકોન્ટ્રાક્ટર,ખેતી

જંગમમિલ્કત (પરિવાર) 1,73,49,348

સ્થાવર મિલ્કત (પરિવાર) 5,87,04,000

લોન 1,07,67,199

સોનુ-ચાંદી 17.05 લાખ

હાથ પર રોકડ 3,45,635

વાર્ષિકઆવક 16,70,910

વાહન- કાર,4 ટ્રેક્ટર, JCB, કેસ----

અભ્યાસ- ધો.12

વ્યવસાય-ખેતી

જંગમમિલ્કત (પરિવાર) 45,64,732

સ્થાવર મિલ્કત (પરિવાર) 2,12,00,000

લોન 1,10,50,000

સોનુ-ચાંદી 17.05 લાખ

હાથ પર રોકડ 1 લાખ

વાર્ષિકઆવક 4,15,913

વાહન- એક ટ્રેક્ટર, ટ્રોલી, બે સ્કૂટર

કેસ ----

અભ્યાસ- બીએ

વ્યવસાય-ખેતી

જંગમમિલ્કત (પરિવાર) 13,41,808

સ્થાવર મિલ્કત (પરિવાર) 21,07,394

લોન લાખ રૂપિયા

સોનુ-ચાંદી 17.05 લાખ

હાથ પર રોકડ 1 લાખ

વાર્ષિકઆવક 4,15,913

વાહન- એક ટ્રેક્ટર, ટ્રોલી, બે સ્કૂટર

કેસ ----

કપડવંજ

આણંદ

માતર

ઠાસરા

નડિયાદ

મહુધા

અન્ય સમાચારો પણ છે...