• Gujarati News
  • જિલ્લારોજગાર કચેરી દ્વારા આણંદ જિલ્લાના જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રના

જિલ્લારોજગાર કચેરી દ્વારા આણંદ જિલ્લાના જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રના

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

જિલ્લારોજગાર કચેરી દ્વારા આણંદ જિલ્લાના જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રના નોકરીદાતાઓ પાસેથી ત્રિમાસીક ધોરણે ઇઆર-1 પત્રકો મંગાવવામાં આવે છે. જે પત્રકો ઓનલાઇન સબમીટ કરવા માટે નોકરીદાતાઓને પાસવર્ડ તેમજ યુઝર નેઇમનો પરિપત્ર મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. જેથી માહે સપ્ટેમ્બર, અંતિત ઇઆર-1 પત્રક હજી સુધી સબમીટ કરેલી હોય તેમણે ઓનલાઇન, મેન્યુઅલી સબમીટ કરવાનું રહેશે. ત્રિમાસિક 31મી ઓક્ટોબરના રોજ પૂર્ણ થતુ હોય 28મી ઓક્ટોબર સુધીમાં મેન્યુઅલી તથા ઓનલાઇન સબમીટ કરવા જણાવાયું હતું.

ત્રિમાસિક 31મી ઓક્ટોબરના રોજ પૂર્ણ થતુ હોય 28મી ઓક્ટોબર સુધીમાં મેન્યુઅલી-ઓનલાઇન સબમીટ કરવા જણાવાયું

ત્રિમાસિક પત્રકો ઓનલાઇન સબમીટ કરવા તાકીદ કરાઇ