આસપાસ . પેજ ૧૦

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
આસપાસ . પેજ ૧૦
કષિ મહોત્સવ દ્વારા ૧૦ વર્ષમાં થઇ હરિયાળી ક્રાંતિ
બરવાળા-સાણંદમાં સોમવારથી કષિ મહોત્સવનું દબદબાભેર પ્રારભ કરવામાં આવ્યો હતો
બે જૂથ વરચે અથડામણમાં ૧૪ને ઇજા. ૧૦
બરવાળા-રાણપુર વાતાવરણ પલટાતા વરસાદ. ૧૦
અમદાવાદ ૨૮ મે, ૨૦૧૪
બુધવાર
વિરમગામ સાણંદ બાવળા ધોળકા ધંધૂકા રાણપુર રામપુરા દેત્રોજ બોટાદ માંડલ બરવાળા