તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

સૌથી વધુ ફાયદાવાળા શેર

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
બ્રાંડ ઈન્ડેકસ

વધુ નુક્સાનવાળા શેર


ઓટો19023.00 0.28%

બેન્કેક્સ 21612.03 0.50%

સીડી 10756.21 -0.92%

સીજી 17982.64 0.50%

એફએેમસીજી 7870.84 0.66%

એચસી 16940.61 1.66%

આઇટી 10593.24 0.03%

મેટલ 9182.94 -0.62%

ઓઇલ એન્ડ ગેસ 10115.86 -1.10%

પાવર 2064.45 0.27%

રીયાલ્ટી 1434.37 0.74%

ટેક 6024.40 -0.02%

11133.39

3570.10

8628.50

7,043.40

8,522.15

28,208.76

29000

26000

24000

22000

20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

સ્વીસ ફ્રાંક 67.08

જાપાનીઝ યેન 51.61

ચાઈનીઝ યુઆન 10.21

ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર 47.52

અમેરીકન ડોલર 63.41

પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ 98.68

કેનેડીયન ડોલર 50.20

યૂરો 69.94

અમદાવાદ બુલિયન

ચાંદીચોરસા 35200-35700

ચાંદી રૂપુ 35000-35500

સોનું (99.9)26300-26500

સોનું (99.5)26150-26350

નવા દાગીના 25440

હોલમાર્ક 25970

જૂના સિક્કા 650-800

અમદાવાદતેલબજાર

અમ.તેલીયાટી 1760-1790

અમ.લેબલ 1850-1860

દિવેલ 1220-1290

કપાસીયા જુના 1010-1080

કપાસીયા નવા 1130-1170

વનસ્પતિ ઘી 830-950

કોપરેલ 2200-2300

સોયાબીન 950-1000

પામોલિન જુના 850-890

પામોલિન નવા 910-950

સનફ્લાવર 1150-1220

મોળુ સરસીયુ 1400-1420

તીખુ સરસીયુ 1500-1520

મકાઇ 1080-1130

રાજકોટછેલ્લા ભાવ

તેલિયાટીન 1577-1578

સિંગતેલ લૂઝ 1020-1025

રાજકોટ ચાંદી 36500

સોનું 24 કેરેટ 26500

કપાસિયા વોશ 582-585

દિવેલ 1320

રાજકોટ મગફળી 960-970

ખાંડબજાર

એમ.એમ30 2300-2500

એમ એસ 30 2175-2275

ગુજરાત એમ 30 2260-2300

એસ 30 2175-2300

કોલ્હાપુર એમ 30 2150-2300

એસ 30 2050-2150

બેલાપુર એમ 30 2150-2275

એસ 30 2075-2200

કીમતીધાતુ (ડોલરમાં)

સોનું1,167.55

ચાંદી 15.71

કોમેક્સ સોનુ 1,167.00

કોમેક્સ ચાંદી 15.68

પ્લેટિનમ 1,054.15 પેલેડિયમ 672.80

શાકભાજી

રીંગણ80-160

રવેૈયા 100-400

કોબી 60-150

ફલાવર 200-300

ટમેટા 300-440

દુધી 140-240

કાકડી 300-600

ગિલોડા 100-400

ચીમનભાઇપટેલ માર્કેટ

બટાકાદેશી 50-120

બટાકા ડિસા 70-160

ડું.સૌરાષ્ટ્ર 200-360

ડું.મહારાષ્ટ્ર 260-30

મુંબઈધાતુબજાર

કોપરવાયર ભંગાર 433

કોપર ભંગાર ભારે 425

કોપર આર્મિચર 417

કોપર વાયર બાર 454

એલ્યુ.ઇંગોટ 142

કોપર શીટ કટિંગ 415

ઝિંક 170

લીડ 129

ટિન 1120

એલ્યુ.વાસણ ભં. 123

નિકલ 930

દહેગામ

બાજરી239-263

ઘઉં 284-310

ડાંગર 230-250

એરંડા 768-773

ગવાર 800-840

મકાઇ 235-260

તુવેર 950-1100

જુવાર 477-497

રાયડો 540-700

મગ 1250-1300

રખિયાલ

બાજરી235-260

ઘઉં 280-305

ડાંગર 225-240

એરંડા 765-770

ગવાર 790-835

મકાઇ 230-255

તુવેર 940-1090

જુવાર 480-495

રાયડો 530-690

બાવળા

ગુજરીડાંગર 298-315

ડાંગર ગુજ.17 321

ટુકડા ઘઉં 250-288

ટુકડા દેશી 286-358

એરંડા 761

મગ 1000-1362

જવ 233

મેથી 1100

ચણા 820

તુવેર 1254

તલ 1100-1310

સાણંદ

ડાં.ગુજ17 300-319

ગુજરી ડાંગર 275-304

ઘઉં 269-352

મગ 1000-1131

એરંડા 760

જીરૂ 2832

ધાણા 1640-1741

રાયડો 716-722

તલ 1391-1600

ગવાર 815

માણસા

એરંડા760-780

બાજરી 220-246

ઘઉં 275-345

જુવાર 480-840

ગવાર 800-869

રાજકોટ

કપાસબી.ટી. 905-938

ઘઉં લોકવન 271-344

ઘઉં ટુકડા 277-372

જુવાર સફેદ 475-570

જુવાર પીળી 220-295

બાજરી 205-270

મકાઇ 250-300

તુવેર 1250-1400

ચણા પીળા 825-899

અડદ 1400-1570

મગ 1200-1450

વાલ દેશી 1380-1485

વાલ પાપડી 1750-2080

ચોળી 980-1250

મઠ 1150-1320

કળથી 750-920

સીંગદાણા 1210-1340

મગફળી જાડી 775-962

મગફળી જીણી 820-1000

તલી 1451-1700

સુરજમુખી 520-540

એરન્ડા 711-758

અજમો 1800-2400

સુવા 850-1050

અમદાવાદ બુલિયન

ચાંદીચોરસા 35200-35700

ચાંદી રૂપુ 35000-35500

સોનું (99.9)26300-26500

સોનું (99.5)26150-26350

નવા દાગીના 25440

હોલમાર્ક 25970

જૂના સિક્કા 650-800

અમદાવાદતેલબજાર

અમ.તેલીયાટી 1760-1790

અમ.લેબલ 1850-1860

દિવેલ 1220-1290

કપાસીયા જુના 1010-1080

કપાસીયા નવા 1130-1170

વનસ્પતિ ઘી 830-950

કોપરેલ 2200-2300

સોયાબીન 950-1000

પામોલિન જુના 850-890

પામોલિન નવા 910-950

સનફ્લાવર 1150-1220

મોળુ સરસીયુ 1400-1420

તીખુ સરસીયુ 1500-1520

મકાઇ 1080-1130

રાજકોટછેલ્લા ભાવ

તેલિયાટીન 1577-1578

સિંગતેલ લૂઝ 1020-1025

રાજકોટ ચાંદી 36500

સોનું 24 કેરેટ 26500

કપાસિયા વોશ 582-585

દિવેલ 1320

રાજકોટ મગફળી 960-970

ખાંડબજાર

એમ.એમ30 2300-2500

એમ એસ 30 2175-2275

ગુજરાત એમ 30 2260-2300

એસ 30 2175-2300

કોલ્હાપુર એમ 30 2150-2300

એસ 30 2050-2150

બેલાપુર એમ 30 2150-2275

એસ 30 2075-2200

કીમતીધાતુ (ડોલરમાં)

સોનું1,167.55

ચાંદી 15.71

કોમેક્સ સોનુ 1,167.00

કોમેક્સ ચાંદી 15.68

પ્લેટિનમ 1,054.15 પેલેડિયમ 672.80

શાકભાજી

રીંગણ80-160

રવેૈયા 100-400

કોબી 60-150

ફલાવર 200-300

ટમેટા 300-440

દુધી 140-240

કાકડી 300-600

ગિલોડા 100-400

ચીમનભાઇપટેલ માર્કેટ

બટાકાદેશી 50-120

બટાકા ડિસા 70-160

ડું.સૌરાષ્ટ્ર 200-360

ડું.મહારાષ્ટ્ર 260-30

મુંબઈધાતુબજાર

કોપરવાયર ભંગાર 433

કોપર ભંગાર ભારે 425

કોપર આર્મિચર 417

કોપર વાયર બાર 454

એલ્યુ.ઇંગોટ 142

કોપર શીટ કટિંગ 415

ઝિંક 170

લીડ 129

ટિન 1120

એલ્યુ.વાસણ ભં. 123

નિકલ 930

દહેગામ

બાજરી239-263

ઘઉં 284-310

ડાંગર 230-250

એરંડા 768-773

ગવાર 800-840

મકાઇ 235-260

તુવેર 950-1100

જુવાર 477-497

રાયડો 540-700

મગ 1250-1300

રખિયાલ

બાજરી235-260

ઘઉં 280-305

ડાંગર 225-240

એરંડા 765-770

ગવાર 790-835

મકાઇ 230-255

તુવેર 940-1090

જુવાર 480-495

રાયડો 530-690

બાવળા

ગુજરીડાંગર 298-315

ડાંગર ગુજ.17 321

ટુકડા ઘઉં 250-288

ટુકડા દેશી 286-358

એરંડા 761

મગ 1000-1362

જવ 233

મેથી 1100

ચણા 820

તુવેર 1254

તલ 1100-1310

સાણંદ

ડાં.ગુજ17 300-319

ગુજરી ડાંગર 275-304

ઘઉં 269-352

મગ 1000-1131

એરંડા 760

જીરૂ 2832

ધાણા 1640-1741

રાયડો 716-722

તલ 1391-1600

ગવાર 815

માણસા

એરંડા760-780

બાજરી 220-246

ઘઉં 275-345

જુવાર 480-840

ગવાર 800-869

રાજકોટ

કપાસબી.ટી. 905-938

ઘઉં લોકવન 271-344

ઘઉં ટુકડા 277-372

જુવાર સફેદ 475-570

જુવાર પીળી 220-295

બાજરી 205-270

મકાઇ 250-300

તુવેર 1250-1400

ચણા પીળા 825-899

અડદ 1400-1570

મગ 1200-1450

વાલ દેશી 1380-1485

વાલ પાપડી 1750-2080

ચોળી 980-1250

મઠ 1150-1320

કળથી 750-920

સીંગદાણા 1210-1340

મગફળી જાડી 775-962

મગફળી જીણી 820-1000

તલી 1451-1700

સુરજમુખી 520-540

એરન્ડા 711-758

અજમો 1800-2400

સુવા 850-1050

કંપની બંધ તફાવત

આલ્પસમોટર ફાઇ. 49.70 16.26%

રોઝલેબ્સ ફાઇ. લિ. 28.25 15.67%

પંચમહાલ સ્ટિલ લિ. 24.10 13.77%

કેઆઇસી મેટાલિક્સ લિ. 323.50 11.85%

આશિકા ક્રેડિટ કેપીટલ 35.45 10.48%

કંપની બંધ તફાવત

માર્કસન્સફાર્મા લિ. 84.60 20.00%

પેનોરામીક યુનિ.લિ. 14.40 20.00%

એલાઇડ ડિઝીટલ સર્વિસ 25.50 20.00%

બિલવારા ટેક્.ટેક્સટાઇલ 14.46 20.00%

સુનિલ હાઇટેક એન્જી. 298.80 20.00%

20,400.30
અન્ય સમાચારો પણ છે...