1856

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભદ્રનો કિલ્લો સલ્તનતનું શાહીપણું છે તો ત્રણ દરવાજા પ્રજાના મિજાજનું પ્રતીક છે. સુલતાનો અને બાદશાહો, સુબાઓ અને ગવર્નર જનરલો, વાઇસરૉયો અને મુખ્યમંત્રીઓ... 608 વર્ષથી સત્તાની અંબાડી પર બેઠેલી સરકારો આ ત્રણ દરવાજામાંથી ઝૂકીને પસાર થતી રહી છે. દરેક સરકારનો અેક સમય હોય છે પણ સમયને કોઈ સરકાર હોતી નથી. પોતાના ત્રણ દરવાજામાં આ ઇમારત અમદાવાદના ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્યને જતાં-આવતાં જોઈ રહી છે. ત્રણ દરવાજાની આસપાસ સદીઅોથી બજાર ભરાતું રહ્યુું છે અને પ્રજા આવતી રહી છે, પ્રજા અને સમયને અટકાવી શકાતા નથી અને અટકાવી શકાય પણ નહીં. એટલે જ આ ત્રણ દરવાજાનો ખરેખર એક પણ દરવાજો નથી. અંગ્રેજ ફોટોગ્રાફરે લીધેલો બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોટો અેક સદી પહેલાંનું અમદાવાદ અને 2018નો કલર ફોટો અત્યારનું અમદાવાદ દર્શાવે છે. તસવીરના રંગો બદલાયા છે, પણ અમદાવાદનો મિજાજ આજેય એટલો જ ચમકદાર છે.

છ સદી, ત્રણ દરવાજા : સત્તાધીશોના કિલ્લા તૂટી ગયા, પ્રજાનો દરવાજો હજી અડીખમ છે
અમદાવાદ, સોમવાર, 26 ફેબ્રુઆરી, 2018

10
2018
અન્ય સમાચારો પણ છે...