ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Madhya Gujarat » Latest News » Ahmedabad City» This Chow Chow Dog Specially Import in China

  ચીનથી બાય પ્લેન મંગાવામાં આવ્યું 3 લાખનો ‘ચાઈનીઝ ચાઉચાઉ’ ડૉગ

  Vijay Chauhan, Ahmedabad | Last Modified - Feb 18, 2018, 11:35 PM IST

  શહેરના ડૉગ લવર કુલદિપ પટેલ પાસે અમદાવાદનું એક માત્ર ચાઉચાઉ ચાઈનીઝ બ્રિડનું ડૉગ છે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: 30 જેટલી ડૉગની અલગ અલગ બ્રિડ સાથે 250 જેટલા દેશ-વિદેશના ડૉગનો ગઈકાલે શહેરના સોલા ભાગવતમાં ખાતે આવેલા પાર્ટી પ્લોટમાં ‘ચેમ્પિયનશિપ ડૉગ શૉ’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ડૉગ શોમાં એકસાથે 30 ડોબરમેન, 5 ગ્રેટ ડેન, 15 બુલડૉગ, 20 જર્મન સેફર્ડ અને 10 તિબેટિયન મસ્ટીફ, અફધાન હાઉન્ડ જેવા ફેમસ ફોરેન બ્રિડના ડૉગ આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યાં હતા. ખાસ કરીને ચાઈનીઝ ડૉગ ‘ચાઉ ચાઉ’જેની કિમંત જ 3 લાખ રૂપિયા છે અને એસસીમાં રહેવા ટેવાયેલું છે તેણે લોકો માટે કૂતુહુલતા સાથે અનોખું આકર્ષણ જમાવ્યું હતુ.

   ‘બપોરે 1થી4 ફરજીયાત ACમાં રાખવું પડે છે’

   ચાઈનીઝની પ્રોડક્ટ નહીં પણ ઈન્ડિયામાં ચાઈનીઝ ડૉગ પણ ઓન ડિમાન્ડ છે. ચાઈનીઝ ડૉગ શહેરના ડૉગ લવર માટે હોટ ફેવરિટ બની રહ્યું છે. ગ્રુમિંગ ડૉગ કહેવાતી આ બ્રિડની શરૂઆત જ 3 લાખથી થાય છે. ઈન્ડિયામાં આ ડૉગ મળવું મુશ્કેલ હોવાથી ડૉગ લવર ચાઈનાથી ચાઉચાઉ ડૉગને મંગાવે છે. શહેરના ડૉગ લવર કુલદિપ પટેલ પાસે અમદાવાદનું એક માત્ર ચાઉચાઉ ચાઈનીઝ બ્રિડનું ડૉગ છે. તેઓએ બાય પ્લેન ચાઈનાથી આ ડૉગ મંગાવ્યુ છે, આ ડૉગ તેમને 2 લાખ 85 હજારમાં પડ્યું છે. ડૉગની કેર વિશે વાત કરતા કુલદિપે કહ્યું કે, ‘આ ડૉગ ઠંડા વાતાવરણમાં રહેતું હોવાથી તેને બપોરે 1 થી 4 ફરજીયાત એસ.સીમાં રાખવું પડે છે.’

   વધુ તસવીરો જોવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો.....

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: 30 જેટલી ડૉગની અલગ અલગ બ્રિડ સાથે 250 જેટલા દેશ-વિદેશના ડૉગનો ગઈકાલે શહેરના સોલા ભાગવતમાં ખાતે આવેલા પાર્ટી પ્લોટમાં ‘ચેમ્પિયનશિપ ડૉગ શૉ’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ડૉગ શોમાં એકસાથે 30 ડોબરમેન, 5 ગ્રેટ ડેન, 15 બુલડૉગ, 20 જર્મન સેફર્ડ અને 10 તિબેટિયન મસ્ટીફ, અફધાન હાઉન્ડ જેવા ફેમસ ફોરેન બ્રિડના ડૉગ આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યાં હતા. ખાસ કરીને ચાઈનીઝ ડૉગ ‘ચાઉ ચાઉ’જેની કિમંત જ 3 લાખ રૂપિયા છે અને એસસીમાં રહેવા ટેવાયેલું છે તેણે લોકો માટે કૂતુહુલતા સાથે અનોખું આકર્ષણ જમાવ્યું હતુ.

   ‘બપોરે 1થી4 ફરજીયાત ACમાં રાખવું પડે છે’

   ચાઈનીઝની પ્રોડક્ટ નહીં પણ ઈન્ડિયામાં ચાઈનીઝ ડૉગ પણ ઓન ડિમાન્ડ છે. ચાઈનીઝ ડૉગ શહેરના ડૉગ લવર માટે હોટ ફેવરિટ બની રહ્યું છે. ગ્રુમિંગ ડૉગ કહેવાતી આ બ્રિડની શરૂઆત જ 3 લાખથી થાય છે. ઈન્ડિયામાં આ ડૉગ મળવું મુશ્કેલ હોવાથી ડૉગ લવર ચાઈનાથી ચાઉચાઉ ડૉગને મંગાવે છે. શહેરના ડૉગ લવર કુલદિપ પટેલ પાસે અમદાવાદનું એક માત્ર ચાઉચાઉ ચાઈનીઝ બ્રિડનું ડૉગ છે. તેઓએ બાય પ્લેન ચાઈનાથી આ ડૉગ મંગાવ્યુ છે, આ ડૉગ તેમને 2 લાખ 85 હજારમાં પડ્યું છે. ડૉગની કેર વિશે વાત કરતા કુલદિપે કહ્યું કે, ‘આ ડૉગ ઠંડા વાતાવરણમાં રહેતું હોવાથી તેને બપોરે 1 થી 4 ફરજીયાત એસ.સીમાં રાખવું પડે છે.’

   વધુ તસવીરો જોવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો.....

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: 30 જેટલી ડૉગની અલગ અલગ બ્રિડ સાથે 250 જેટલા દેશ-વિદેશના ડૉગનો ગઈકાલે શહેરના સોલા ભાગવતમાં ખાતે આવેલા પાર્ટી પ્લોટમાં ‘ચેમ્પિયનશિપ ડૉગ શૉ’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ડૉગ શોમાં એકસાથે 30 ડોબરમેન, 5 ગ્રેટ ડેન, 15 બુલડૉગ, 20 જર્મન સેફર્ડ અને 10 તિબેટિયન મસ્ટીફ, અફધાન હાઉન્ડ જેવા ફેમસ ફોરેન બ્રિડના ડૉગ આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યાં હતા. ખાસ કરીને ચાઈનીઝ ડૉગ ‘ચાઉ ચાઉ’જેની કિમંત જ 3 લાખ રૂપિયા છે અને એસસીમાં રહેવા ટેવાયેલું છે તેણે લોકો માટે કૂતુહુલતા સાથે અનોખું આકર્ષણ જમાવ્યું હતુ.

   ‘બપોરે 1થી4 ફરજીયાત ACમાં રાખવું પડે છે’

   ચાઈનીઝની પ્રોડક્ટ નહીં પણ ઈન્ડિયામાં ચાઈનીઝ ડૉગ પણ ઓન ડિમાન્ડ છે. ચાઈનીઝ ડૉગ શહેરના ડૉગ લવર માટે હોટ ફેવરિટ બની રહ્યું છે. ગ્રુમિંગ ડૉગ કહેવાતી આ બ્રિડની શરૂઆત જ 3 લાખથી થાય છે. ઈન્ડિયામાં આ ડૉગ મળવું મુશ્કેલ હોવાથી ડૉગ લવર ચાઈનાથી ચાઉચાઉ ડૉગને મંગાવે છે. શહેરના ડૉગ લવર કુલદિપ પટેલ પાસે અમદાવાદનું એક માત્ર ચાઉચાઉ ચાઈનીઝ બ્રિડનું ડૉગ છે. તેઓએ બાય પ્લેન ચાઈનાથી આ ડૉગ મંગાવ્યુ છે, આ ડૉગ તેમને 2 લાખ 85 હજારમાં પડ્યું છે. ડૉગની કેર વિશે વાત કરતા કુલદિપે કહ્યું કે, ‘આ ડૉગ ઠંડા વાતાવરણમાં રહેતું હોવાથી તેને બપોરે 1 થી 4 ફરજીયાત એસ.સીમાં રાખવું પડે છે.’

   વધુ તસવીરો જોવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો.....

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: 30 જેટલી ડૉગની અલગ અલગ બ્રિડ સાથે 250 જેટલા દેશ-વિદેશના ડૉગનો ગઈકાલે શહેરના સોલા ભાગવતમાં ખાતે આવેલા પાર્ટી પ્લોટમાં ‘ચેમ્પિયનશિપ ડૉગ શૉ’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ડૉગ શોમાં એકસાથે 30 ડોબરમેન, 5 ગ્રેટ ડેન, 15 બુલડૉગ, 20 જર્મન સેફર્ડ અને 10 તિબેટિયન મસ્ટીફ, અફધાન હાઉન્ડ જેવા ફેમસ ફોરેન બ્રિડના ડૉગ આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યાં હતા. ખાસ કરીને ચાઈનીઝ ડૉગ ‘ચાઉ ચાઉ’જેની કિમંત જ 3 લાખ રૂપિયા છે અને એસસીમાં રહેવા ટેવાયેલું છે તેણે લોકો માટે કૂતુહુલતા સાથે અનોખું આકર્ષણ જમાવ્યું હતુ.

   ‘બપોરે 1થી4 ફરજીયાત ACમાં રાખવું પડે છે’

   ચાઈનીઝની પ્રોડક્ટ નહીં પણ ઈન્ડિયામાં ચાઈનીઝ ડૉગ પણ ઓન ડિમાન્ડ છે. ચાઈનીઝ ડૉગ શહેરના ડૉગ લવર માટે હોટ ફેવરિટ બની રહ્યું છે. ગ્રુમિંગ ડૉગ કહેવાતી આ બ્રિડની શરૂઆત જ 3 લાખથી થાય છે. ઈન્ડિયામાં આ ડૉગ મળવું મુશ્કેલ હોવાથી ડૉગ લવર ચાઈનાથી ચાઉચાઉ ડૉગને મંગાવે છે. શહેરના ડૉગ લવર કુલદિપ પટેલ પાસે અમદાવાદનું એક માત્ર ચાઉચાઉ ચાઈનીઝ બ્રિડનું ડૉગ છે. તેઓએ બાય પ્લેન ચાઈનાથી આ ડૉગ મંગાવ્યુ છે, આ ડૉગ તેમને 2 લાખ 85 હજારમાં પડ્યું છે. ડૉગની કેર વિશે વાત કરતા કુલદિપે કહ્યું કે, ‘આ ડૉગ ઠંડા વાતાવરણમાં રહેતું હોવાથી તેને બપોરે 1 થી 4 ફરજીયાત એસ.સીમાં રાખવું પડે છે.’

   વધુ તસવીરો જોવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો.....

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: 30 જેટલી ડૉગની અલગ અલગ બ્રિડ સાથે 250 જેટલા દેશ-વિદેશના ડૉગનો ગઈકાલે શહેરના સોલા ભાગવતમાં ખાતે આવેલા પાર્ટી પ્લોટમાં ‘ચેમ્પિયનશિપ ડૉગ શૉ’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ડૉગ શોમાં એકસાથે 30 ડોબરમેન, 5 ગ્રેટ ડેન, 15 બુલડૉગ, 20 જર્મન સેફર્ડ અને 10 તિબેટિયન મસ્ટીફ, અફધાન હાઉન્ડ જેવા ફેમસ ફોરેન બ્રિડના ડૉગ આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યાં હતા. ખાસ કરીને ચાઈનીઝ ડૉગ ‘ચાઉ ચાઉ’જેની કિમંત જ 3 લાખ રૂપિયા છે અને એસસીમાં રહેવા ટેવાયેલું છે તેણે લોકો માટે કૂતુહુલતા સાથે અનોખું આકર્ષણ જમાવ્યું હતુ.

   ‘બપોરે 1થી4 ફરજીયાત ACમાં રાખવું પડે છે’

   ચાઈનીઝની પ્રોડક્ટ નહીં પણ ઈન્ડિયામાં ચાઈનીઝ ડૉગ પણ ઓન ડિમાન્ડ છે. ચાઈનીઝ ડૉગ શહેરના ડૉગ લવર માટે હોટ ફેવરિટ બની રહ્યું છે. ગ્રુમિંગ ડૉગ કહેવાતી આ બ્રિડની શરૂઆત જ 3 લાખથી થાય છે. ઈન્ડિયામાં આ ડૉગ મળવું મુશ્કેલ હોવાથી ડૉગ લવર ચાઈનાથી ચાઉચાઉ ડૉગને મંગાવે છે. શહેરના ડૉગ લવર કુલદિપ પટેલ પાસે અમદાવાદનું એક માત્ર ચાઉચાઉ ચાઈનીઝ બ્રિડનું ડૉગ છે. તેઓએ બાય પ્લેન ચાઈનાથી આ ડૉગ મંગાવ્યુ છે, આ ડૉગ તેમને 2 લાખ 85 હજારમાં પડ્યું છે. ડૉગની કેર વિશે વાત કરતા કુલદિપે કહ્યું કે, ‘આ ડૉગ ઠંડા વાતાવરણમાં રહેતું હોવાથી તેને બપોરે 1 થી 4 ફરજીયાત એસ.સીમાં રાખવું પડે છે.’

   વધુ તસવીરો જોવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો.....

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: 30 જેટલી ડૉગની અલગ અલગ બ્રિડ સાથે 250 જેટલા દેશ-વિદેશના ડૉગનો ગઈકાલે શહેરના સોલા ભાગવતમાં ખાતે આવેલા પાર્ટી પ્લોટમાં ‘ચેમ્પિયનશિપ ડૉગ શૉ’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ડૉગ શોમાં એકસાથે 30 ડોબરમેન, 5 ગ્રેટ ડેન, 15 બુલડૉગ, 20 જર્મન સેફર્ડ અને 10 તિબેટિયન મસ્ટીફ, અફધાન હાઉન્ડ જેવા ફેમસ ફોરેન બ્રિડના ડૉગ આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યાં હતા. ખાસ કરીને ચાઈનીઝ ડૉગ ‘ચાઉ ચાઉ’જેની કિમંત જ 3 લાખ રૂપિયા છે અને એસસીમાં રહેવા ટેવાયેલું છે તેણે લોકો માટે કૂતુહુલતા સાથે અનોખું આકર્ષણ જમાવ્યું હતુ.

   ‘બપોરે 1થી4 ફરજીયાત ACમાં રાખવું પડે છે’

   ચાઈનીઝની પ્રોડક્ટ નહીં પણ ઈન્ડિયામાં ચાઈનીઝ ડૉગ પણ ઓન ડિમાન્ડ છે. ચાઈનીઝ ડૉગ શહેરના ડૉગ લવર માટે હોટ ફેવરિટ બની રહ્યું છે. ગ્રુમિંગ ડૉગ કહેવાતી આ બ્રિડની શરૂઆત જ 3 લાખથી થાય છે. ઈન્ડિયામાં આ ડૉગ મળવું મુશ્કેલ હોવાથી ડૉગ લવર ચાઈનાથી ચાઉચાઉ ડૉગને મંગાવે છે. શહેરના ડૉગ લવર કુલદિપ પટેલ પાસે અમદાવાદનું એક માત્ર ચાઉચાઉ ચાઈનીઝ બ્રિડનું ડૉગ છે. તેઓએ બાય પ્લેન ચાઈનાથી આ ડૉગ મંગાવ્યુ છે, આ ડૉગ તેમને 2 લાખ 85 હજારમાં પડ્યું છે. ડૉગની કેર વિશે વાત કરતા કુલદિપે કહ્યું કે, ‘આ ડૉગ ઠંડા વાતાવરણમાં રહેતું હોવાથી તેને બપોરે 1 થી 4 ફરજીયાત એસ.સીમાં રાખવું પડે છે.’

   વધુ તસવીરો જોવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો.....

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   અમદાવાદ: 30 જેટલી ડૉગની અલગ અલગ બ્રિડ સાથે 250 જેટલા દેશ-વિદેશના ડૉગનો ગઈકાલે શહેરના સોલા ભાગવતમાં ખાતે આવેલા પાર્ટી પ્લોટમાં ‘ચેમ્પિયનશિપ ડૉગ શૉ’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ડૉગ શોમાં એકસાથે 30 ડોબરમેન, 5 ગ્રેટ ડેન, 15 બુલડૉગ, 20 જર્મન સેફર્ડ અને 10 તિબેટિયન મસ્ટીફ, અફધાન હાઉન્ડ જેવા ફેમસ ફોરેન બ્રિડના ડૉગ આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યાં હતા. ખાસ કરીને ચાઈનીઝ ડૉગ ‘ચાઉ ચાઉ’જેની કિમંત જ 3 લાખ રૂપિયા છે અને એસસીમાં રહેવા ટેવાયેલું છે તેણે લોકો માટે કૂતુહુલતા સાથે અનોખું આકર્ષણ જમાવ્યું હતુ.

   ‘બપોરે 1થી4 ફરજીયાત ACમાં રાખવું પડે છે’

   ચાઈનીઝની પ્રોડક્ટ નહીં પણ ઈન્ડિયામાં ચાઈનીઝ ડૉગ પણ ઓન ડિમાન્ડ છે. ચાઈનીઝ ડૉગ શહેરના ડૉગ લવર માટે હોટ ફેવરિટ બની રહ્યું છે. ગ્રુમિંગ ડૉગ કહેવાતી આ બ્રિડની શરૂઆત જ 3 લાખથી થાય છે. ઈન્ડિયામાં આ ડૉગ મળવું મુશ્કેલ હોવાથી ડૉગ લવર ચાઈનાથી ચાઉચાઉ ડૉગને મંગાવે છે. શહેરના ડૉગ લવર કુલદિપ પટેલ પાસે અમદાવાદનું એક માત્ર ચાઉચાઉ ચાઈનીઝ બ્રિડનું ડૉગ છે. તેઓએ બાય પ્લેન ચાઈનાથી આ ડૉગ મંગાવ્યુ છે, આ ડૉગ તેમને 2 લાખ 85 હજારમાં પડ્યું છે. ડૉગની કેર વિશે વાત કરતા કુલદિપે કહ્યું કે, ‘આ ડૉગ ઠંડા વાતાવરણમાં રહેતું હોવાથી તેને બપોરે 1 થી 4 ફરજીયાત એસ.સીમાં રાખવું પડે છે.’

   વધુ તસવીરો જોવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો.....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Latest Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Madhya Gujarat Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: This Chow Chow Dog Specially Import in China
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Madhya gujarat

  Trending

  Top
  `