• Gujarati News
  • સરસ્વતિ મુકિતધામ, સિદ્ધપુર

સરસ્વતિ મુકિતધામ, સિદ્ધપુર

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

શાહ :
સ્વ. શાહ કંચનબેન મણીલાલ ૧૧૨વર્ષ, મુ. તા. મહેસાણા
પટેલ :
સ્વ. પટેલ શાન્તાબેન માધવલાલ ૭પવર્ષ, મુ. કહોડા તા. ઉંઝા
સ્વ. પટેલ ઇશ્વરભાઇ અમીચંદભાઇ ૮પવર્ષ, મુ.કાતરા તા. સરસ્વતી
સ્વ. પટેલ કાળાભાઇ રણછોડભાઇ ૭પવર્ષ, મુ.ખડોલ તા. સુઇગામ
સ્વ. પટેલ પાર્વતીબેન ચુનીભાઇ ૮૭વર્ષ, મુ.સીપોર તા. વડનગર
સ્વ. પટેલ મંગુબેન ઇશ્વરભાઇ ૮પવર્ષ, મુ.ગોઠવા તા. વિસનગર
સ્વ. પટેલ સવિતાબેન રમણભાઇ પ૮વર્ષ, મુ.જેતલવાસણા તા. વિસનગર
ઠાકોર :
સ્વ. ઠાકોર રાજીબેન ચમનજી ૭૦વર્ષ, મુ.મોરવાડા તા. વાવ
સ્વ. ઠાકોર દશરથજી ચેનાજી ૪૨વર્ષ, મુ.કિમ્બુવા તા. પાટણ
સ્વ. ઠાકોર કકીબેન દાદુજી ૪૭વર્ષ, મુ.વઘાર તા. સતલાસણા
સ્વ. ઠાકોર બાબુજી અભુજી પ૦વર્ષ, મુ.સાંથલ તા. જોટાણા
સ્વ. ઠાકોર ગાંડાજી મોહનજી ૬પવર્ષ, મુ.દેલમાલ તા. ચાણસ્મા
સ્વ. ઠાકોર કાશીબેન ગુલાબજી ૮૦વર્ષ, મુ.સમૌ તા. માણસા
સ્વ. ઠાકોર ગાંડાજી મણતાજી ૬૦વર્ષ, મુ.ઉમાનગર તા. કડી
સ્વ. ઠાકોર ક્રિષ્નાબેન ગંભીરજી પપવર્ષ, મુ.તા. ઉંઝા
સ્વ. ઠાકોર શૈલેષજી જયંતીજી ૨૮વર્ષ, મુ.કમલીવાડા તા. પાટણ
રાજપુત :
સ્વ. રાજપુત મહેશજી અમરતજી ૨પવર્ષ, મુ.સિંહી તા. ઉંઝા
સ્વ. રાજપુત ભાવનાબેન અમરતજી ૨૨વર્ષ, મુ.સિંહી તા. ઉંઝા
સ્વ. રાજપુત કિંજલબેન મોબુજી ૨૦વર્ષ, મુ.સિંહી તા. ઉંઝા
ચૌધરી :
સ્વ. ચૌધરી ગણેશભાઇ નરસંગભાઇ ૯૦વર્ષ, મુ.પ્રતાપગઢ તા. ઉંઝા
સ્વ. ચૌધરી મેનાબેન ચેલાભાઇ ૮૦વર્ષ, મુ.મોટીહીરવાણી તા. ખેરાલુ
જયસ્વાલ :
સ્વ. જયસ્વાલ રવજીભાઇ મેહાભાઇ ૭૦વર્ષ, મુ.નવાપુરા તા. વાવ
ગાંધર્વ :
સ્વ. ગાંધર્વ ભીખીબેન બેચરભાઇ ૮૭વર્ષ, મુ.પેથાપુર તા. ગાંધીનગર
જાદવ :
સ્વ. જાદવ નાથીબેન ભવાનભાઇ ૯૮વર્ષ, મુ.તરભ તા. વિસનગર
ઝાલા :
સ્વ. ઝાલા શંકરસિંહ ચેનસિંહ પ૮વર્ષ, મુ.પાલાવાસણા તા. મહેસાણા
જનૈયા :
સ્વ. જનૈયા શીવલાલ અલખરામ ૬પવર્ષ, મુ.તા. પાલનપુર
ભાટી :
સ્વ. ભાટી ઇશ્વરજી દેવાજી ૮પવર્ષ, મુ.દિયોદર તા. દિયોદર
ભીલ :
સ્વ. ભીલ મણીબેન ઉમાજી ૬પવર્ષ, મુ.તા. ઉંઝા
ડાભી :
સ્વ. ડાભી મણીબા બબાજી ૪૦વર્ષ, મુ.સોખડા તા. વિજાપુર
નાઇ :
સ્વ. નાઇ માધુભાઇ માધાભાઇ ૭૮વર્ષ, મુ.ચંડાસર તા. પાલનપુર
ચાવડા :
સ્વ. ચાવડા ચંચળબા ઉમેદસિંહ ૬પવર્ષ, મુ.વસઇફીચાલ તા. ચાણસ્મા
ભંગી :
સ્વ. ભંગી હીરાબેન જીવાભાઇ ૭પવર્ષ, મુ.તા. સિધ્ધપુર