• Gujarati News
  • સરસ્વતિ મુકિતધામ, સિદ્ધપુર

સરસ્વતિ મુકિતધામ, સિદ્ધપુર

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

પટેલ :
સ્વ.પટેલ તારાબેન મફતલાલ ૬પ વર્ષ, મુ.વિસનગર તા.વિસનગર
સ્વ.પટેલ માધવલાલ જોઈતારામ ૮૮વર્ષ, મુ.વરવાડા તા.ઉંઝા
સ્વ.પટેલ કાન્તીભાઈ મફતલાલ ૬૩વર્ષ,મુ.જાસ્કા તા.વડનગર
સ્વ.પટેલ કાનજીભાઈ ત્રિભોવનદાસ ૭૦વર્ષ મુ.વિસનગર તા.વિસનગર
સ્વ.પટેલ બબાભાઈ લખુદાસ ૭૮વર્ષ, મુ.મુલથાળીયા તા.ચાણસ્મા
ઠાકોર :
સ્વ.ઠાકોર બાબુજી જાયમલજી ૭પવર્ષ મુ.અબલુઆ તા.મહેસાણા
સ્વ.ઠાકોર ડુંગરજી ચહેરાજી ૭૦ વર્ષ, મુ.બાબીપુરા તા.વડનગર
સ્વ.ઠાકોર મંગાજી રવાજી ૪૨ વર્ષ, મુ. નાનોસણ તા.વડગામ
સ્વ.ઠાકોર મંછીબેન ગોકાજી ૧૦પ વર્ષ, મુ.કુંડા તા.ખેરાલુ
સ્વ.ઠાકોર કુરાજી રાણાજી ૮૦વર્ષ, મુ.રાજગઢ તા.વિસનગર
ચૌધરી :
સ્વ.ચૌધરી હઠાભાઈ લવજીભાઈ ૬૨ વર્ષ, મુ.નાનીહીરાણી તા.ખેરાલુ
સ્વ.ચૌધરી ચેલજીભાઈ હેમરાજભાઈ ૬૨વર્ષ,મુ.ખંડોસણ
તા.વિસનગર
ઠક્કર :
સ્વ.ઠક્કર રમેશકુમાર ઇશ્વરલાલ પ૦ વર્ષ, મુ.કુંભાસણ તા.પાલનપુર
સ્વ.ઠક્કર નર્મદાબેન ગંગારામભાઈ ૭૭ વર્ષ,મુ.ચંન્દમાણા તા.પાટણ
દરજી :
સ્વ.દરજી બાબુલાલ મફતલાલ ૮૬ વર્ષ મુ.ગઢા તા.મહેસાણા
સ્વ.દરજી કાન્તાબેન નરોત્તમભાઈ ૮૦વર્ષ મુ.ઉંઝા તા.ઉંઝા
બ્રાણ : સ્વ.સજાભાઈ રઘુનાથ ભાઈ ૬પવર્ષ મુ. ચાંદરવા તા.વાવ
પ્રજાપતિ : સ્વ.પ્રજાપતિ પશીબેન હીરાભાઈ ૭પવર્ષ, મુ.કેશણી તા. ચાણસ્મા
વીહોલ : સ્વ.વીહોલ કચરાજી ઉજાજી ૯૩વર્ષ,મુ.પીલવાઈ તા.વિજાપુર
લુહાર : સ્વ. વીરાભાઈ હરીભાઈ ૬પ વર્ષ,મુ.દિયોદર તા.બી.કે.
ગૌસ્વામી : સ્વ.ધનાભારથી શંભુભારથી ૮પવર્ષ મુ.ફિચાલ
વાઘરી : સ્વ.બાબુભાઈ નાગરભાઈ પ૭વર્ષ મુ.કામલી તા.ઉંઝા