• Gujarati News
  • સરસ્વતિ મુકિતધામ, સિદ્ધપુર

સરસ્વતિ મુકિતધામ, સિદ્ધપુર

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

પટેલ:
સ્વ. કાંતિલાલ માધવદાસ પટેલ, પ૬વર્ષ, મુ. કનેસરા તા. સિદ્ધપુર
સ્વ. કાશીબેન અંબારામભાઇ પટેલ, ૯૦વર્ષ, મુ. વડાવલી તા. ચાણસ્મા
સ્વ. કંકુબેન ભુદરભાઇ પટેલ, ૮પવર્ષ, મુ. સિંહી તા. ઊંઝા
સ્વ. કાનજીભાઇ વેલદાસ પટેલ, ૮પવર્ષ, મુ. મેસા તા. પાટણ
ઠાકોર :
સ્વ. પનાજી ધનાજી ઠાકોર, ૪૮વર્ષ, મુ. સુરપુરા તા. ઊંઝા
સ્વ. સંતોકબેન ભુરાજી ઠાકોર, ૮પવર્ષ, મુ. વણાગલા તા. ઊંઝા
સ્વ. કડવાજી સરદારજી ઠાકોર, ૬પવર્ષ, મુ. સિપોર તા. વડનગર
સ્વ. વિરમજી કડવાજી ઠાકોર, ૬પવર્ષ, મુ. પુદગામ તા. વિસનગર
સ્વ. ઠાકોર ઉદાજી સોમાજી ઠાકોર, પ૦વર્ષ, મુ. કોટ તા. સિદ્ધપુર
સ્વ. ચંચીબેન અમરાજી ઠાકોર, ૮૦વર્ષ, મુ. ગણેશપુરા તા. વિસનગર
સ્વ. હીરાબેન વેલાજી ઠાકોર, ૮પવર્ષ, મુ. સુંઢિયા તા. વડનગર
સ્વ. મફાજી પથુજી ઠાકોર, ૭૦વર્ષ, મુ. વડોસણ તા. મહેસાણા
સ્વ. મંછીબેન બબાજી ઠાકોર, ૮પવર્ષ, મુ. જાસ્કા તા. વડનગર
પ્રજાપતિ :
સ્વ. કાનજીભાઇ અમથારામ પ્રજાપતિ, ૧૦૦વર્ષ, મુ. સેંધા તા. પાટણ
સ્વ. અંબાલાલ આત્મારામ પ્રજાપતિ, ૭૦વર્ષ, મુ. લાંઘણજ
તા. મહેસાણા
સ્વ. હીરાબેન લવજીભાઇ પ્રજાપતિ, ૭પવર્ષ, મુ. વિઠોડા તા. ખેરાલુ
બારોટ :
સ્વ. શાંતાબા ખોડીદાસ બારોટ, ૯પવર્ષ, મુ. વિરતા તા. મહેસાણા
ઠાકર :
સ્વ. પદમાબેન જગદીશચંદ્ર ઠાકર, ૭૪વર્ષ, મુ. તા. મહેસાણા
ચૌધરી :
સ્વ. જામીબેન મસોગભાઇ ચૌધરી, ૯૦વર્ષ, મુ. મહીયલ તા. ખેરાલુ
દરજી :
સ્વ. પશીબેન બબાભાઇ દરજી, ૭૮વર્ષ, મુ. દેથલી તા. સિદ્ધપુર
રબારી :
સ્વ. ભુરાભાઇ ચેહરભાઇ રબારી, ૮૦વર્ષ, મુ. તા. વિસનગર
માજીરાણા :
સ્વ. હરીભાઇ ભલાભાઇ માજીરાણા, ૮૦વર્ષ, મુ. ગઢ તા. પાલનપુર
પરમાર :
સ્વ. મણીબેન ચીમનભાઇ પરમાર, ૬૪વર્ષ, મુ. નવોવાસ તા. સિદ્ધપુર