કઇ જગ્યાઓ ખાલી

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
કઇ જગ્યાઓ ખાલી
સિનીયર કલાર્ક- ૨
જુનીયર કલાર્ક- ૧
મેડીકલ ઓફીસર- ૨
એક્ષરે ટેકનીશીયન- ૧
ફાર્માસીસ્ટ- ૨
ફીઝીશીયન- ૧
સર્જન- ૧
ઓથોપેડીક- ૧
એનેસ્થેસ્ટીક- ૧
પ્રિડીયાટ્રીક- ૧
રેડિયોલોજીસ્ટ- ૧