તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો
  • Gujarati News
  • સરસ્વતિ મુકિતધામ, સિદ્ધપુર

સરસ્વતિ મુકિતધામ, સિદ્ધપુર

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

પટેલ: સ્વ. સંતોકબેન પ્રેમજીભાઇ પટેલ, ૮પવર્ષ, મુ. વાલમ તા. વિસનગર
સ્વ. રઇબેન રેવાભાઇ પટેલ, ૮૨વર્ષ, મુ. દેણપ તા. વિસનગર
સ્વ. કમળાબેન રામાભાઇ પટેલ, ૮૦વર્ષ, મુ. પાનસર તા. કલોલ
સ્વ. જમનાબેન કાશીરામભાઇ પટેલ, ૮૦વર્ષ, મુ. નોરતા તા. પાટણ
સ્વ. અંબારામભાઇ મોહનભાઇ પટેલ, ૭૨વર્ષ, મુ. મોટીદાઉ તા. મહેસાણા
સ્વ. ગોવિંદભાઇ શીવરામદાસ પટેલ, ૬૮વર્ષ, મુ. ખીમીયાણા તા. પાટણ
સ્વ. જીવણભાઇ નાનજીભાઇ પટેલ, ૭૨વર્ષ, મુ. સંડેર તા. પાટણ
સ્વ. મંગુબેન અંબાલાલ પટેલ, ૮૦વર્ષ, મુ. જાકાસણા તા. મહેસાણા
સ્વ. મિત્તલબેન રમણભાઇ પટેલ, ૨૩વર્ષ, મુ. આંબાપુરા તા. પાટણ
સ્વ. શૈલેષભાઇ ગણેશભાઇ પટેલ, ૪પવર્ષ, મુ. સમોડા તા. પાટણ
ઠાકોર : સ્વ. સીતાબેન મહેરાજી ઠાકોર, ૭૦વર્ષ, મુ. તા. સિદ્ધપુર
સ્વ. કાશુબેન સુબાજી ઠાકોર, ૪૮વર્ષ, મુ. વગાર તા. સતલાસણા
સ્વ. નિમેષકુમાર શૈલેષભાઇ ઠાકોર, ૧૭વર્ષ, મુ. વેડંચા તા. પાલનપુર
સ્વ. રામુબેન વઘાજી ઠાકોર, ૮૦વર્ષ, મુ. વડાણા તા. ભાભર
સ્વ. લક્ષ્મીબેન રામાજી ઠાકોર, ૪૦વર્ષ, મુ. સંડેર તા. પાટણ
સ્વ. કુંવરજી પ્રતાપજી ઠાકોર, ૪૭વર્ષ, મુ. રંગપુર તા. વિસનગર
સ્વ. તેજીબેન શંકરજી ઠાકોર, ૯૦વર્ષ, મુ. નવાપુરા તા. વડનગર
સ્વ. સોમીબેન ચેનાજી ઠાકોર, ૬પવર્ષ, મુ. તરભ તા. વિસનગર
સ્વ. ગોપાલજી તલાજી ઠાકોર, ૬પવર્ષ, મુ. મોટપ તા. બેચરાજી
દેસાઇ : સ્વ. રેવાભાઇ લીલાભાઇ દેસાઇ, ૭૧વર્ષ, મુ. તા. અમદાવાદ
સ્વ. કુંવરબેન ચેહોરભાઇ દેસાઇ, ૧૦૦વર્ષ, મુ. પાલોદર તા. મહેસાણા
રાઠોડ : સ્વ. ભાવનાબેન દિનેશકુમાર રાઠોડ, ૪૪વર્ષ, મુ. ગઢ તા. પાલનપુર
મિસ્ત્રી : સ્વ. પશીબેન અંબાલાલ મિસ્ત્રી, ૯૪વર્ષ, મુ. તા. મહેસાણા
મણુંદરા : સ્વ. કંકુબેન રામાભાઇ મણુંદરા, ૬૦વર્ષ, મુ. કુંભાસણ તા. પાલનપુર
ઝાલા : સ્વ. દરિયાબેન નવાજી ઝાલા, ૧૦પવર્ષ, મુ. બ્રાણવાડા તા. ઊંઝા
ચાવડા : સ્વ. સજનબા ભીખાજી ચાવડા, ૮૦વર્ષ, મુ. વડસ્મા તા. મહેસાણા
ચૌહાણ : સ્વ. ચેતનાબા વિક્રમસિંહ ચૌહાણ, ૧૯વર્ષ, મુ. રણસિંહપુર તા. વિજાપુર
ડબગર : સ્વ. ભરતભાઇ રમણભાઇ ડબગર, ૪પવર્ષ, મુ. તા. ઊંઝા
શ્રીમાળી : સ્વ. લક્ષ્મણભાઇ મગનભાઇ શ્રીમાળી, ૯૦વર્ષ, મુ. ભાન્ડુ તા. વિસનગર