તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

સ્કોર બો‌ર્ડ‌

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભારત રન બોલ ૪ ૬
રોહિ‌ત કો. સબ બો. મેકેય ૨૦૯ ૧પ૮ ૧૨ ૧૬
ધવન એલબી. બો. ર્ડોહેટી ૬૦ પ૭ ૯ ૦
કોહલી રનઆઉટ ૦ ૩ ૦ ૦
રૈના એલબી. બો. ર્ડોહેટી ૨૯ ૩૦ ૨ ૦
યુવરાજ કો. હેડિન બો. ફોકનર ૧૨ ૧૪ ૦ ૧
ધોની રનઆઉટ ૬૨ ૩૮ ૭ ૨
જાડેજા અણનમ ૦ ૦ ૦ ૦
એક્સ્ટ્રા : ૧૨. કુલ ((પ૦ ઓવરમાં, છ વિકેટે)) ૩૮૩. વિકેટ : ૧-૧૧૨, ૨-૧૧૩, ૩-૧૮પ, ૪-૨૦૭, પ-૩૭૪, ૬-૩૮૩. બોલિંગ : મેકેય : ૧૦-૦-૮૯-૧, કાઉલ્ટર નાઇલ : ૧૦-૦-૮૦-૦, ફોકનર : ૧૦-૦-૭પ-૧, વોટસન : પ-૦-૨૬-૦, ર્ડોહેટી : ૧૦-૦-૭૪-૨, મેક્સવેલ : ૪-૦-૩૨-૦, ફિન્ચ : ૧-૦-૨-૦.
ઓસ્ટ્રેલિયા રન બોલ ૪ ૬
ફિન્ચ એલબી. બો. શમી પ પ ૧ ૦
હ્યુજીસ કો. યુવરાજ બો. અશ્વિન ૨૩ ૩૩ ૨ ૦
હેડિન બો. અશ્વિન ૪૦ ૪૯ ૭ ૦
બેઇલી રનઆઉટ ૪ ૧૨ ૦ ૦
વોજીસ બો.શમી ૪ ૧૪ ૦ ૦
મેક્સવેલ કો. જાડેજા બો. વિનય ૬૦ ૨૨ ૩ ૭
ફોકનર કો. ધવન બો. શમી ૧૧૬ ૭૩ ૧૧ ૬
વોટસન કો. શમી બો. જાડેજા ૪૯ ૨૨ ૨ ૬
કાઉલ્ટર નાઇલ કો. કોહલી બો. જાડેજા ૩ પ ૦ ૦
મેકેય બો. જાડેજા ૧૮ ૩૭ ૩ ૦
ર્ડોહેટી અણનમ ૦ ૦ ૦ ૦
એક્સ્ટ્રા : ૦૪. કુલ ((૪પ.૧ ઓવરમાં)) ૩૨૬. વિકેટ : ૧-૭, ૨-૬૪, ૩-૭૦, ૪-૭૪, પ-૧૩૨, ૬-૧૩૮, ૭-૨૦પ, ૮-૨૧૧, ૯-૩૨૬, ૧૦-૩૨૬. બોલિંગ : ભુવનેશ્વર કુમાર : ૮-૧-૪૭-૦. મોહમ્મદ શમી : ૮.૧-૦-પ૨-૩, વિનય કુમાર: ૯-૦-૧૦૨-૧, અશ્વિન : ૧૦-૦-પ૧-૨, જાડેજા : ૧૦-૦-૭૩-૩.