તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

વિવિધ બજારના ભાવ

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
વિવિધ બજારના ભાવ
દહેગામ
બાજરી ૨૩૦-૨પ૦
ઘઉં ૩૦પ-૩૨પ
ડાંગર ૨૩૦-૨૯પ
એરંડા ૬૮૦-૬૯૦
ગવાર ૯પ૦-૧૦૦૦
મકાઈ ૨૪૦-૨૮૦
તુવેર પ૨૦-૬૧પ
જુવાર ૨૦૦-૩૦૦
રાયડો પ૨૦-પ૮૦
રખિયાલ
બાજરી ૨૨પ-૨૪૦
ઘઉં ૩૦૦-૩૨૦
ડાંગર ૨૨પ-૨૯૦
એરંડા ૬૭પ-૬૮પ
ગવાર ૯૦૦-૯પ૦
મકાઈ ૨૩૦-૨૭૦
તુવેર પ૧૦-૬૦પ
જુવાર ૧૮૦-૨૯૦
રાયડો પ૧૦-પ૭૦
બાવળા
ડાં. આઈઆર ૨૨૬-૨૮૭
ડાં. ગુજ ૧૭ ૨પ૯-૩૨૪
ટુકડા દેશી ૩પ૦-૪૩પ
ટુકડા ઘઉં ૩૧૭-૩૪૦
ચણા ૭૩૬