તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

માર્કેટ મોનિટર

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
માર્કેટ મોનિટર
બજાર બંધ તફાવત
બીએસઈ સેન્સેક્સ ૨૧૧૯૬.૮૧ ઘ્ ૦.૧પ%„
ઈટિ નિફ્ટી ૬,૩૦૭.૨૦ ઘ્ ૦.૧૩%„
ઈટિ નિફ્ટી જૂનિ. ૧૨,૨૯૧.૮૦ ઘ્ ૦.૬૭%„
સીએનએક્સ પ૦૦ ૪,૮૨૩.૦૦ ઘ્ ૦.૩૮%„
બીએસઈ - ૧૦૦ ૬૨૯૩.૩૩ ઘ્ ૦.૩૬%„
બીએસઈ - ૨૦૦ ૨પ૦૧.૨૯ ઘ્ ૦.૪૩%„
બીએસઈ - પ૦૦ ૭૬૯૨.૨૪ ઘ્ ૦.૪૭%„

બીએસઇ ટોપ પ ગ્રૂપ બી
સૌથી વધુ ફાયદાવાળા શેર
કંપની બંધ તફાવત
જીનસ પાવર ૧૩.પ૪ ઘ્ ૧૯.૯૩%„
જેન્સન એન્ડ નિક ઇન્ડિયા ૨.૨૪ ઘ્ ૧૯.૭૯%„
ગ્રેવિટા ઇન્ડિયા ૩૧.૧પ ઘ્ ૧૯.૩પ%„
પોલિપ્લેક્સ ર્કોપ ૧પ૬.૯૦ ઘ્ ૧૯.૦૯%„
સુનિલ હાઇટેક પ૨.૧૦ ઘ્ ૧૭.૩૪%„

બીએસઇ ટોપ પ ગ્રૂપ બી
સૌથી વધુ નુકસાનવાળા શેર
કંપની બંધ તફાવત%„
ગોએન્કા ડાયમંડ ૧૪.૯પ D ૯.૯૪
સ્વા‌ર્ટર્કોપ ૨.૧૭ D ૯.પ૮
લોકહાઉસિંગ ૧૬.૯૦ D ૯.૦૯
ગ્લોરિ પોલિફિલ્મસ ૧.૦૩ D ૮.૮પ
બસન્ત એગ્રો ૩.૩૭ D ૮.૬૭