• Gujarati News
  • આપણે શું છીએ’ તે જાણીએ છીએ, પરંતુ શું બની શકીએ છીએ’ તે ખબર નથી હોતી.ૃચ્ ’ વિલિયમ શેક્સપિયર

આપણે શું છીએ’ તે જાણીએ છીએ, પરંતુ શું બની શકીએ છીએ’ તે ખબર નથી હોતી.ૃચ્/’ - વિલિયમ શેક્સપિયર

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
શેક્સપિયર અંગ્રેજીના પ્રસિદ્ધ કવિ, પ્લેરાઈટર અને એક્ટર હતા. તેમને ઈંગ્લેન્ડના નેશનલ પોએટ’ પણ કહેવાય છે. તેમને ૩૮ નાટકો, ૧પ૪ સોનેટ અને ૨ લાંબી કવિતા લખી છે. પ૨ વર્ષની વયે તેમનું અવસાન થયું હતું. એવી કોઈ ભાષા નથી જેમાં તેમના નાટકનો અનુવાદ ન થયો હોય.