• Gujarati News
  • બળબળતી ગરમીમાં બારીએ મૂકો પંખીઓ માટે વોટર બાઉલ

બળબળતી ગરમીમાં બારીએ મૂકો પંખીઓ માટે વોટર બાઉલ

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
વિજય લક્ષ્મી સેન્ટર
વેસુ ક્રોસ રોડ પાસે, સુરત.
યોગેશ શેઠ- ૯૮૨પ૧૨૮૧૬૨
આશા ઓઇલ
પ્લોટ નં: ૧૦૬, અંબર કોલોની, ઉધના મેઈન રોડ
ડિમ્પલભાઇ- ૯૮૨પ૧૨૦૭૮૦
હરે ક્રિષ્ના સેન્ટર
હરેક્રિષ્ના એક્સપો‌ર્ટ, પીપલ્સ ચાર રસ્તા, કતારગામ.
પ્રકાશભાઇ- ૯૭૩૭પ૨૧૨૭૧
આર.ડી. સેન્ટર
પ/૪૦૭, હરીપુરા કાસ્કીવાડ, રોયલ બેકરીની ગલીમાં.
જે.પી.ભાઇ- ૯૨૨૭૯૪૮૦પ૯
રાજહર્ષ રેસિડેન્સી
લેક કેસલની બાજુમાં, પાલ.
રજનીભાઇ- ૮૧૪૧૧૦૮૧૦૮
શુભમ રેસિડેન્સી
પર્વત પાટીયા આઇ માતા મંદિરની સામે, સુરત.
તુલસીભાઇ- ૯૮૨પ૯૦૬૦૬પ
વિઝન ર્કોનર ઓપ્ટીકલ્સ
એક્સ-પ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, શંખેશ્વર કોમ્પ્લેક્ષ, સુરત.
બ્રિજેશભાઇ- ૯૪૨૬પ૮૧૪૪૮
અંકિત ઇલેક્ટ્રેનિક્સ
સગરામપુરા- કબીર મંદિર પાસે, સુરત.
પ્રતિક મહેતા- ૯૪૨૬૮૨પ૬૧૬
જે.ડી. રેસ્ટોરન્ટ
મીની બજાર, વરાછા પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં.
સ્મોકિન્જોસ
રંગીલા પાર્ક, ઘોડદોડ રોડ.
હરેશભાઇ- ૯૩૭૪૭૨૩૪૬૪
સુવિધા સ્ટોર
પોલીસ ગેટની સામે, ગોપીપુરા.
હિ‌તેશભાઇ- ૮૯૮૦૧૬૧૭૬૧
આ સેન્ટર શનિવારે બંધ રહેશે
ચિન્મય હેરઆ‌ર્ટ
ભુલકા ભવન સ્કૂલ પાસે.
યોગેશભાઇ- ૯૮૭૯પ૯૦૧૮૬